Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus –koulutuksen tavoitteena on auttaa lisäämään vanhuksen/hoidettavan elämänlaatua ja mielekkään elämän kokemusta riippumatta hänen voimistaan ja toimintakyvystään. Koulutuksessa pohditaan miten toteuttaa mielekästä ja tarkoituksellista viestintää, hoitotyön käytäntöjä ja perusasennoitumista arkisessa työssä. Koulutukseen osallistuminen nostaa hoitoalan ammattilaisten uskoa omaan työhönsä ja sen arvostusta logoterapeuttisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen keinoin, löytää työyhteisöihin jatkuvan kehittymisen intoa, vahvistaa työmotivaatiota ja ammattiosaamista, kykyä yhteistyöhön sekä työniloa ja lisää kunkin osallistujan kykyä vapaisiin ja vastuullisiin valintoihin työssä ja työyhteisössä.

Aika ja paikka
13.9. ja 12.12.2017 klo 9-16, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Imatra

Kohderyhmä
Kaikki vanhusten kanssa työskentelevät 

Sisältö
Arvostava kohtaaminen ja dialogitaidot: kuuleminen, ymmärtäminen, vastaaminen. Oman viestin selkiinnyttäminen ja keinot silloinkin, kun tarvitaan nonverbaalista viestintää.

Koulutuksen viitekehyksenä on prof. Viktor E. Franklin luoma ja hänen oppilaittensa edelleen kehittämä arvo- ja tarkoituskeskeinen, logoterapian ihmiskäsitykselle pohjautuva lähestymistapa työn hoitofilosofiana sekä sen soveltaminen omaan konkreettiseen hoitotyöhön. Se ei korvaa muuta hoitoalan ammattiosaamista, vaan tuo siihen syvyyttä ja laajuutta aiemman lisäksi. Koulutus on osa pitkäkestoista Vanhustyöntekijä LTI® -koulutusta.

Ohjelma                            
13.9. klo 9-16
klo 9.00 – 11.15

Mitä logoterapia on? Logoterapian ihmiskäsitys kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen mahdollistajana
Kuuleminen, ymmärtäminen, vastaaminen, nonverbaali viestintä
klo 11.15 - 12.15
Ruokatauko
klo 12.15 – 14.30
Pienryhmätyöskentelyä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen Case-esimerkkien parissa ja ryhmätöiden purku
klo 14.30 – 15.15
Kahvitauko
klo 15.15 – 16.00
Palautekeskustelua ensimmäisestä päivästä, toiveita toiseen koulutuspäivään ja välitehtävän ohjeistus sekä verkkotyöskentelyn ohjeistus

12.12.2017 klo 9- 16
klo 9.00 – 11.15

Kuulumiskierros osallistujien kesken, välitehtävän purku
klo 11.15 – 12.15
Ruokatauko
klo 12.15 – 14.30
Logoterapeuttisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen osaamisen syventäminen, Case-esimerkkejä
klo 14.30 – 15.15
Kahvitauko
klo 15.15 – 16.00
Päivien arviointi, palautteen anto, kehittämisideat; mitä jäi mukaan vietäväksi omaan elämään ja työhön
Todistukset

Toteutus ja työtavat
Koulutus toteutetaan lähiopetuksen (2 päivää/14 h) ja välitehtävän sekä verkkokeskustelun keinoin.

Kouluttaja                          
YTM, opettaja, sairaanhoitaja, logoterapeutti LIF® Liisa Eitakari

Tiedustelut
mari.smolander@kesyli.net tai p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 euroa

Ilmoittautuminen              
viimeistään 29.8.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2017
Hinta 250,00 €

Koulutus  sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn  avulla.  Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin tutkaillaan omia unelmia ja  vahvuuksia, tunteita ja muistoja. Työskentelyn kautta saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja uutta näkökulmaa asioihin, omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeä osa kurssia.

Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät. Kurssilaiset käyttävät omia välineitä, näistä erillinen tarvikeluettelo ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € / hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka: 6.10.-2.12.2017 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Ohjelma
Kokoontumiset:

pe 6.10.2017 klo 17.00 - 20.00
la 7.10.2017 klo 9.00 - 14.15
ma 9.10.2017 klo 17.00 - 20.00
ti 10.10.2017 klo 17.00 - 20.00
ma 30.10.2017 klo 17.00 - 20.00
ti 31.10.2017 klo 17.00 - 20.00
ma 6.11.2017 klo 17.00 - 20.00
ti 7.11.2017 klo 17.00 - 20.00
pe 1.12.2017 klo 17.00 - 20.00
la 2.12.2017 klo 9.00 - 14.00

Kouluttajat:
Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Tuula Reponen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 280 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2017
Hinta 280,00 €

Koulutuspäivän aikana syvennetään tietoja ja virkistetään muistia röntgentutkimuksen säädöksistä ja säteilystä, mutta keskitytään erityisesti käytäntöihin, jotka takaavat laadukkaan kuvaustuloksen. Kerrataan röntgenanatomiaa ja laadunvarmistusta. Koulutus sopii jatkokoulutukseksi syksyllä 2016 järjestetyn hammasröntgenkuvauksen koulutukseen osallistuneille, mutta osallistuminen ei edellytä aiemmassa koulutuksessa mukanaoloa. 
Koulutus on osa työnantajalle annetun koulutusvelvoitteen mukaista täydennyskoulutusta, joka tulee järjestää ionisoivan säteilyn käyttöön osallistuville. Lisätietoja Säteilyturvakeskuksen ST-ohje 1.7 (2012)

Aika ja paikka: 20.9.2017 klo 12.00 - 16.00, Lappeenranta, Linnoituksen Kehruuhuone Kristiinankatu 20

Kohderyhmä: Hammaslääkärit, hammashoitajat, suuhygienistit sekä muut kuvantamisen kanssa työskentelevät hammashuollon ammattilaiset

Kouluttaja: radiologian erikoishammaslääkäri Tero Ellilä

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala sari.kavala(at)kesyli.net p. 010 322 9462

Hintatiedot: 150 €, hinta Plusterveyden henkilöstölle 95 €.

Lisätiedot: Koulutus on lakisääteistä säteilysuojauksen täydennyskoulutusta.

Järjestäjät: Koulutus järjestetään yhteistyössä PlusTerveys Oy:n kanssa. Plandent Oy tarjoaa iltapäiväkahvit.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2017
Hinta 150,00 €


Kehitä myönteisiä voimavaroja ja mielen tasapainoa arjen haasteisiin. Osallistu suosittuun koulutukseen lähelläsi. Säästät näin aikaa sekä matka- ja majoituskustannuksissa. 
Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Mindfulness-MBSR-menetelmän kehittäjä professori Jon Kabat-Zinn sanoo: Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta. Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan. Tämä on ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaaja CFM -koulutusta.

Aika ja paikka: 28.9.2017 - 24.5.2018, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11. Hiljaisuuden retriitti järjestetään kesäyliopiston ulkopuolisessa tilassa (paikka varmistuu myöhemmin).
1. tapaaminen to - pe 28.-29.9.2017
2. tapaaminen to - pe 23.-24.11.2017
3. tapaaminen to - pe 25.-26.1.2018
4. tapaaminen pe - su 23.-25.3.2018 Hiljaisuuden retriitti
5. tapaaminen ke - to 23.-24.5.2018
Tapaamisten ensimmäinen päivä klo 10.00 - 17.00, toinen päivä klo 9.30 - 15.30

Koulutus soveltuu sinulle, joka
  * olet kiinnostunut kehittämään hyväksyvän tietoisen läsnäolon (=Mindfulness) kykyä
  * haluat oppia elämään tasapainossa monimuotoisten haasteiden ympäristössä
  * haluat kehittää hyväksyvää ja itseäsi arvostavaa asennetta elämässäsi
  * haluat lisätä ja säilyttää elinvoimaasi sekä vähentää stressin aiheuttamaa voimien ehtymistä
  * olet kiinnostunut oppimaan ja tutustumaan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)- tai Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)-         menetelmien perusharjoitteisiin sekä soveltamaan menetelmien käyttöä työssä ja vapaalla
  * haluat oppia läsnäolevan kuuntelun ja kommunikaation taidon

Kohderyhmä:
   * sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivat henkilöt, mm. terapiatyössä olevat
   * kasvatus- ja opetusalan henkilöt, esim. opettajat, koulukuraattorit, koulupsykologit
   * urheilijat sekä urheiluvalmentajat
   * sopii myös kaikille kiinnostuneille, ei vaadi esitietoja mindfulnessista

Tavoite:
MBSR-menetelmän vaikutuksista tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa on todettu mm. seuraavaa:
   * stressinhallintakyvyn lisääntyminen
   * rentoutumiskyvyn lisääntyminen
   * itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
   * elämänilon voimistuminen
   * fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen
   * parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Tämä auttaa mm.
   * asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja lisää luovuutta elämän eri osa-alueilla
   * selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
   * kehittämään uusia toimintatapoja reaktiivisuuden sijaan
   * keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta
   * selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
   * voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
   * lisäämään ja ylläpitämään myönteisiä voimavaroja
   * parantamaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja ehkäisemään uupumusta
Lisäksi menetelmä on auttanut lukuisia ihmisiä kivun hallinnassa, erilaisissa paniikki-, pelko- ja ahdistustiloissa. MBCT:tä käytetään tehokkaasti masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.

Sisältö: Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen Mindfulnessin näkökulmasta
MBSR ja siihen pohjautuva MBCT ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin tehokkaita menetelmiä työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja stressinhallinnassa. Pääharjoituksina ovat menetelmien muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan arkipäivässä.
   * Miksi oma harjoittaminen arjessa on tärkeää? Menetelmän muodollisiin ja epämuodollisiin harjoituksiin perehtyminen, jotta menetelmää voi tuloksellisesti käyttää työssään ja omassa elämässään
   * Miten kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa arjessa?
   * Rakastavan asenteen- eli myötätuntomeditaation harjoittaminen ja merkitys keho-mielen hyvinvointiin
   * Mistä tiedän eteneväni harjoittelussa? Miten huomaan ei-läsnäolon, miltä se tuntuu kehossa?
   * Omien kokemusten (tunteiden, kehon tuntemusten ja ajatusten) kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi
   * Harjoittamisen esteiden huomaaminen, kohtaaminen ja vapautuminen
   * Stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ja loppuun palamisen ennaltaehkäiseminen
   * Hyväksyvä, tietoinen vuorovaikutus: läsnäolevan kuuntelun kehittäminen erilaisin meditaatioharjoittein
   * Läsnäolevan kuuntelun ja läsnäolevan sanoittamisen/kertomisen harjoittaminen


Toteutus ja työtavat:
Opetusmenetelmä
: Mindfulness-MBSR-menetelmä on professori Kabat-Zinnin kehittämä tapa opettaa ja soveltaa Mindfulness-kykyä arjessa. Tästä on yli 35 vuoden kokemus ja erinomaiset oppimistulokset. Oppiminen on kokemuksellista, jossa painotetaan muodollisten harjoitusten soveltamista arkipäivään. Sen perustan muodostavat henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin Mindfulness-kyvyn hyödyntämistä omassa elämässä.

Koulutuspäivinä harjoitamme ja syvennämme MBSR/MBCT-meditaatioharjoitteita. Tätä kautta tutustumme menetelmän teoreettiseen viitekehykseen. Tärkeä osa koulutusta on myös läsnäolevan kuuntelun ja puhumisen harjoittaminen. Jon Kabat-Zinn ja MBCT:n kehittäjät professorit Mark Williams ja John Teasdale painottavat, että menetelmää voidaan soveltaa tuloksellisesti vain oman harjoittamisen tuoman kokemuksen perusteella.
Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea.

Kouluttajat: Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Mindfulness-MBSR –kouluttaja ja jooga-opettaja (EYU/BDY). Leenalla on pitkä kokemus keho-mieliyhteydestä terapiatyössä. Hänellä on Hakomi kehopsykoterapiakoulutus ja European Certifi cate of Psychotherapy (ECP).
Osassa koulutuspäiviä on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttama/ia Mindfulness-ohjaajia CFM.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on kouluttanut menestyksekkäästi suomalaisia Mindfulness-MBSR -menetelmään jo lähes 15 vuoden ajan. Leena Pennanen on Suomen mindfulness-pioneeri ja ainoa sertifoitu MBSR-opettaja Suomessa. Hän toi MBSR- ja MBCT-menetelmät Suomeen saatuaan hyviä kokemuksia menetelmien käytöstä Saksassa. 

Hinta: Hinta määräytyy maksajan mukaan. Ammatinharjoittajille, yrityksille ja julkisyhteisöille esim. kunnat normaali hinta 2.890 €, yksityishenkilöille normaali hinta 2.690 €. Mikäli työnantaja maksaa osan koulutuksen hinnasta ko. osa laskutetaan yrityshinnasta. 
Ennakkovaraajan etu: Viimeistään 16.6.2017 ilmoittautuneet saavat 200 euron alennuksen koulutuksen hinnasta (alennushinta 2.690 € tai 2.490 €).

Hinta sisältää 11 koulutuspäivää viidessä osajaksossa, koulutusmateriaalin (audio- sekä kirjallinen materiaali), omatoimisen harjoittamisen ohjaamisen sekä henkilökohtaisen tuen sähköpostitse. Osallistujat maksavat itse majoituksen, matkat ja ruokailut. Kesäyliopistolla on osallistujien käytettävissä keittiö omatoimista kahvinkeittoa ja eväsruokien lämmittämistä varten.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2017
Hinta 2890,00 €

Työskenteletkö hoito-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai muulla ihmissuhdealalla? Käytätkö persoonaasi keskeisimpänä työvälineenäsi? Jos vastasit kyllä, on tämä koulutus sinua varten. Tarkastelemme päivän aikana ihmissuhdetyön erityispiirteitä, ammatillisuutta ja sen osa-alueita, toimivan työyhteisön elementtejä sekä työssä jaksamista entistä kuormittavammiksi ja monimutkaisemmiksi muodostuvissa työtehtävissä ja -tilanteissa. Mietimme mitä ihmissuhdetyön ammatillisuus on tänä päivänä ja miten voimme sekä yksilöinä että yhteisöinä työskennellä, mutta myös voida hyvin kaiken keskellä.

Aika ja paikka 5.10.2017 klo 10.00 - 17.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).

Kohderyhmä: hoito-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja muut ihmissuhdealoilla työskentelevät

Tavoite: Koulutuspäivän tavoitteena on tarkastella yhdessä ihmissuhdetyön kenttää ja ammatillisuuden kysymyksiä sekä antaa tietoa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyen entistä vaativammaksi muodostuvissa arjen tilanteissa. Osallistuja pääsee peilaamaan alan uusinta tutkimustietoa työnsä arkeen ja miettimään, miten parantaa sekä työyhteisön että omaa toimintakykyä ja jaksamista..

Sisältö
  * Ihmissuhdetyön erityispiirteitä
  * Mitä tarkoittaa oman persoonan käyttö työvälineenä?
  * Muuttunut käsitys ammatillisuudesta
  * Työhyvinvointi ihmissuhdealoilla: yksilön ja työyhteisön näkökulma
  * Miten jaksaa ja voida työssä hyvin?

Ohjelma jaetaan päivän aluksi

Toteutus ja työtavat Tietoiskun omaiset miniluennot, yhteinen keskustelu ja pienet toiminnalliset tehtävät

Kouluttaja Sanna Mäkipää, organisaatiokonsultti, työnohjaaja (STO ry), kouluttaja, TtM

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 0103229462

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2017
Hinta 180,00 €

Sherborne-liikunta: oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena -peruskurssi

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Sherborne-peruskurssilla saa valmiudet ryhmän toiminnan aloittamiseen ja menetelmän käyttöön omassa työssä. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.


Huom! Molempina päivinä sisäliikuntavarustus, ei jalkineita

Aika ja paikka: pe  - la 13.-14.10.2017, pe klo 12.00 - 19.00, la klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: koulutus soveltuu mm. varhaiskasvattajille, fysio- ja toimintaterapeuteille, erityisopettajille, luokanopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä liikuntaae erilaisissa toimintaympäristöissä ohjaaville, erityisesti soveltavan liikunnan ohjaajille.

Tavoite

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa oppimisen edellytyksistä ja valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin harjoitteluun. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää
  * Sherboren-harjoitusten teoreettiset perusteet
  * käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivaatiotason säätelyyn
  * kurssimateriaalin ja todistuksen

Ohjelma
Perjantai 13.10.2017

 12.00        Tervetuloa kurssille
                 Kehosta liikkeeseen - kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
                 Osallistujien lähtökohdat
14.15         Tarinan taustaa - mitä löytyy onnistumisten takaa?
16.30         Tauko
17.15 - 19.00 Missä mennään ja miten - liiketuntemuksen ja tilanhahmotuksen harjoituksia

Lauantai 14.10.2017

8.30           Yksin ja yhdessä - kokemuksia kontakteista
                  Yhdessä yllättäen - sosiaalisia luovuusharjoituksia
10.00          Sherborne-liikunnan perusteemat
11.30          Lounas
12.30          Sherbornea in action. Katsomme videolta
                  Onnistunut ohjaaminen
14.00          Kahvit
14.30 - 16.00 Tuumasta toimeen - opitus soveltaminen omalle ryhmälle
                   Palautekeskustelu

Kouluttaja SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2017
Hinta 250,00 €

Mielekkyyttä ja voimavaroja elämään

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen.

Mitä logoterapia on?

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Sitä sovelletaan psykoterapian lisäksi kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.  Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905 – 1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.
Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet
Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa jatkokelpoisuuden logoterapeutin opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Pääsääntöisesti edellytetään ammatti- tai tiedekorkeakoulu-tutkintoa, vähintään 5 vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä työssä. 

Koulutuksen toteutus

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.     

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin.  Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.

20. - 22.10.2017                 Orientaatio. Franklin elämäntyö. Mitä logoterapia on?
17. -19.11.2017                  Logoterapian ihmiskäsitys
15. -17.12.2017                  Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
19. -21.1.2018                    Elämän tarkoitus ja arvot
16. -18.2.2018                    Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.          
16. -18.3.2018                    Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
13. -15.4.2018                    Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön       
18. -20.5.2018                    Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
8. -10.6.2018                      Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
24.-26.8.2018                     Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran keskusasemalla, osoitteessa Koskikatu 1.

Koulutuksen hinta
Logoterapian perusopintojen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti:
1. Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella.
2. Ilmoittutumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra.  Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen.
Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti / kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi
Etelä-Karjalan kesäyliopisto / rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451, mari.smolander@kesyli.net

 

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN

Opiskele logoterapiaohjaajaksi
Perusopintojen jälkeen voit jatkaa halutessasi jatkaa logoterapiaopintoja. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi.
Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä noin 2,5 vuotta).

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi
Logoterapeutin LIF® erikoistumisopinnot (100 op) järjestetään yhteismitallisesti Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän (FLP-EU) kriteerien mukaisesti ja ne kestävät 4,5 vuotta. Logoterapiaohjaajan pohjakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi opintokokonaisuutta soveltavaa logoterapiaa (20 op), ryhmätyönohjauksellinen vuosi, jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin ja autobiografia eli ohjatusti ryhmässä toteutettu logoterapeuttinen omaelämäkertatarkastelu (20 op).   

Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta lisenssin rekisteröityjen logoterapeutti LIF® erikoistumisopintojen suorittamisesta. Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain koulutetuille logoterapeuteille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2017
Hinta 2100,00 €


Valokuvan käyttö asiakastyössä


Kurssi valokuvan ja myös valokuvauksen käytöstä viestintävälineenä asiakastyössä.
Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen
työskentelyn avulla voidaan saada tavoitteet konkreettisesti ylös, voidaan tarkentaa
mielikuvia ja toiveita, ja kommunikoida myös silloin kun asiakas on vaitonainen tai jopa
puhumaton.
Valokuvan ja valokuvamenetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin
kuvanneet paljoa. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein
valokuvataiteen menetelmien käyttöön asiakastyössä.

Koulutuspäivän sisältö
Päivän aikana käydään läpi valokuvauksen sommittelusääntöjä, tekniikkaa sekä
valotusasioita, lisäksi tehdään valokuvaustehtäviä ja opetellaan dialogista valokuvan käyttöä
sekä valmiilla kuvilla että valokuvatarinoinnin avulla, mietitään omaa valokuvaustyyliä
suhteessa yleisiin taipumuksiin ja valokuvan viestinnällisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä
valokuvaa kuvaamassa esimerkiksi asiakkaan intuitiivista tunnetta tai asiakastyön tavoitteita.
Raotamme myös valokuvaohjelmien maailmaa.
Iltapäivällä on varattu aikaa työnohjauksellisille kysymyksille, kouluttaja vastaa miten juuri
sinun asiakastilanteessasi valokuvaa voisi kokeilla. Mukaan tarvitset avoimen mielen ja
jonkin valokuvausvälineen, kameran tai tablettikameran tai kännykkäkameran.
Virittäytymistehtävä: Ennen koulutuspäivää olisi hyvä jos osallistujat kuvaisivat, millä
tahansa kameralla, kaksi kuvaa:
1) Kuvan, jossa kuvastuu omasta mielestä jokin miellyttävä, ja
2) kuvan, jonka tunnelma on jotenkin lannistava tai ikävä.
Jos se tuntuu luontevammalta, valitut kuvat voivat olla myös valmiita, esimerkiksi
lehtileikkeitä. Näitä käsitellään koulutuspäivän aikana ja kouluttaja saa tehtävien kautta kiinni
yksilöllisistä ryhmäläisten ilmaisutavoista. Itse otetut kuvat voi printata päivää varten, tai
sitten näyttää ne esimerkiksi tabletin näytöltä muille.
Mieti myös etukäteen mahdollisia työnohjauksellisia kysymyksiä kouluttajalle.

Aika ja paikka: 17.10.2017 klo 9-17 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Koskikatu 1
Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
Kouluttaja: Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM),
tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu
http://oivallamme.fi
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452
Hintatiedot: 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään: 3.10.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2017
Hinta 175,00 €

 

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja
kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten
valmiuksien aihealueet.


Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri
psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian
näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia
terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset
työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin.
Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Aika ja paikka: 20 lähiopetuspäivää,  aloitus 30. - 31.10.2017 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Koskikatu 1, keskusaseman toinen krs.

Koulutuksen aikataulut:
30.11-1.12.17 (to-pe)
11.1.2018
koulutus päättyy syksyllä 2019
muut ajankohdat varmistuvat myöhemmin

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta,
itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä
kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.
• koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus
(15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (30 h, 3 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä vapaavalintainen kirjallisuus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei
tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen
hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija
vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 3900 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 16.10.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2017
Hinta 3900,00 €

Väkivallalle altistuneet lapset – tunnistaminen ja auttaminen 

Väkivaltaa kokeneiden lasten ja heidän perheidensä auttaminen ja hoitaminen on keskeisessä asemassa lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten työssä. Lapsuusiässä tapahtuva kaltoinkohtelu aiheuttaa myöhemmässä elämässä fyysistä ja psyykkistä sairastavuutta, vaikeuttaa kykyä säädellä tunteita sekä haittaa stressinsäätelykyvyn kehittymistä. Väkivallan aiheuttamien vaikutusten tunnistamisen lisäksi tarvitaan valmiutta ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi.  Koulutus antaa tietoa väkivallalle altistuneiden lasten tunnistamisen tueksi, keinoja väkivallan puheeksiottamiseen, lasten auttamiseen ja vakauttavaan hoitoon.

Aika ja paikka: 20.10.2017 klo 10 - 16 Imatra

Kohderyhmä: kaikille lasten kanssa työskenteleville

Ohjelma:

10 - 12             Väkivallalle altistuneiden lasten tunnistaminen, lasten ja kehitykselliset riskit ja suojaavat tekijät
12 - 13             Lounas
13 - 14.20        Väkivaltaa kokeneiden lasten auttaminen,
14.20 - 14.40   tauko
14.40 - 16.00   väkivaltaa kokeneiden lasten vakauttava hoito

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Hintatiedot: 179 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 6.10.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2017
Hinta 179,00 €

Draamamenetelmiä ohjaajille

Laitamme draamakengät jalkaan ja lähdemme selvittämään mitä on draamakasvatus ja miten se voi tulla osaksi ohjaamistyötä. Heittäydymme erilaisten harjoitusten ja draamapelien vietäväksi, lähdemme luomaan erilaisia tarinoita. Kurssin aikana jokainen saa valmiuksia käyttää draaman menetelmiä rikastuttamaan omaa työtä.

Aika ja paikka Imatralla 23.11. - 24.11. ja 30.11. - 1.12.2017 klo 16.30 - 19.45

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net p 010 322 9452

Hintatiedot: 170 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 9.11.2017 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 9.11.2017
Hinta 150,00 €

Koulutus  sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn  avulla.  Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme! 

Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 e/hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka: 21.11., 28.11., 8.12., 12.12., 14.12.2017 klo 17 - 20 Imatra

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kouluttajat:
Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Tuula Reponen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti
Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452
Hintatiedot 160 €
Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2017
Hinta 160,00 €

Päihteiden käyttäjä asiakkaana tai potilaana

Koulutus vahvistaa ja lisää osallistujien tiedollisia ja taidollisia valmiuksia päihde- ja mielenterveyskysymyksissä. Perustyössä lisääntyvät valmiudet ja tehostuva yhteystyö tarjoavat entistä parempaa palvelua kuntalaisille, mikä vähentää erikoistuneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarvetta. Sisällöissä keskitytään työikäisiin ja ikäihmisiin.

"Koulutusten sisältöjä ohjaavat näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja monipuolinen lainsäädäntö. Esimerkkeinä Terveydenhuoltolaki ja Päivystysasetus, joiden eräänä painopisteenä on mainittu päihteiden käytön ja psyykkisen voinnin arviointi. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä painottaa ehkäisevän päihdetyön otteen toteuttamista kaikissa palveluissa sekä ehkäisevän päihdetyön koordinointia (vrt. Terveyden edistäminen). Lisäksi huomioidaan Opetusministeriön suositus (2007:17) päihdetyön minimisisältöjen hallinnan osalta kaikilla koulutusasteilla sekä soveltuvilla koulutusaloilla tarvittavin alakohtaisin painotuksin ja täydennyksin

Päivän koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja 

 • päihteiden käyttö haastaa: ajankohtaiset 
 • huolesta puheeksi: tilannekartoitus ja arviointi, motivoiva työtapa, miten hoidan? 
 •  ”kotikeikalla”; työpaikkana koti 
 • päihteet perheessä sis kartoitukseen
 • päihteet ja mielenterveys (sis. itsetuhoisuus) sekä somatiikka 
 • päihteet ja kognitio 

Aika ja paikka: 7.11.2017 klo 10 - 16 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Koskikatu 1, keskusaseman 2. krs

Kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, järjestöt

Kouluttaja: Petri Kylmänen, sairaanhoitaja ylempi AMK, työnohjaaja, ammatillinen opettaja, ETK, vuoden päihdesairaanhoitaja 2013

Hinta: 195 €

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.10.2017 

 

 

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2017
Hinta 195,00 €

OPISKELIJAVALINNAT ON TEHTY. 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 25. - 26.8.2016, 29. - 30.9.2016, 25. - 26.10.2016 ja 22. - 23.11.2016.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo 50 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyi 13.5.2016
Lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsuttiin soveltuvuushaastatteluun, joka järjestettiin ti 31.5.2016.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 6900,00 €