Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Draamaa kehitysvammatyössä

Laitamme draamakengät jalkaan ja lähdemme selvittämään mitä on draamakasvatus ja miten se voi tulla osaksi kehitysvammatyötä. Heittäydymme erilaisten harjoitusten ja draamapelien vietäväksi, lähdemme luomaan erilaisia tarinoita hyödyntäen kehitysvammatyön työkaluja. Kurssin aikana jokainen saa valmiuksia käyttää draaman menetelmiä rikastuttamaan omaa työtä.

 • mitä tarkoittaa draamakasvatus?
 • draamaa kehitysvammatyössä (millaisia mahdollisuuksia, aikaisempia projekteja ja tutkimusta)
 • helppoja ryhmäytymisharjoituksia/ pelejä (vinkkejä eritasoisten kehitysvammaisten kanssa toteutettavaksi)
 • tarinoiden luominen (miten edetä, jotta kaikki pääsevät mukaan, mitä vaatii ohjaajalta) Hyödynnetään kuvia, kortteja, ääniä, tukiviittomia prosessidraama- eri aiheiden käsittely (sosiaalisten tarinoiden hyödyntäminen, esiin nousevia teemoja esim. Itsemääräämisoikeus ja seksuaalisuus)

Aikataulu: Imatralla 30. - 31.3. to-pe klo 16.30 - 19.45 6. - 7.4.2017 to klo 16.30 – 19.45 ja pe klo 16.30 – 19.00

 

Kouluttaja: draamaohjaaja Katja Paakki Tiedustelut:
Koulutussuunnittelija: Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net

Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2017
Hinta 150,00 €

Basic Body Awareness -terapia (BBAT) on näyttöön perustuva fysioterapian menetelmä, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. BBAT-menetelmää voidaan käyttää esim. kuntoutuksessa, stressinhallinnassa ja työterveyshuollossa ennaltaehkäisevinä harjoituksina. Sitä voidaan hyödyntää myös fysioterapeutin omassa arjessa. Se soveltuu sekä yksilötyöhön että ryhmien kanssa työskentelyyn.
Koulutus pohjautuu Bergenin Basic Body Awareness -terapeuttikoulutukseen ja noudattaa hyväksi havaittua kansainvälistä koulutusrakennetta.


Aika ja paikka: 2.-7.4.2017, Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Aloitustilaisuus sunnuntaina 2.4.2017. Ilmoittautuminen klo 17.15, klo 17.30 - 19.30 kurssin avaus ja orientaatioluento.
Koulutuspäivät ma - pe 3.-7.4.2017: ma-to klo 8.00 - 18.45 ja pe klo 8.00 - 13.30
Ohjelma sisältää lepo- ja ruokailutaukoja.

Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Tavoite: BBA -I-kurssin tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen kautta perehtyvät näyttöön perustuvaan fysioterapeuttiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. Osallistujat tutustuvat BBAT:n lähtökohtiin ja sovellusmahdollisuuksiin, tutustuvat sekä käytäntöön että teoriaan sen taustalla. Osallistujat reflektoivat kokemuksiaan sekä kirjoittamalla että keskustelemalla.
BBAT I-kurssi on ensimmäinen osa isompaa koulutuskokonaisuutta, joka johtaa BBAT-terapeuttitutkintoon. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisemppa kokemusta BBAT:sta tai sitoutumista koko koulutuskokonaisuuteen. Basic Awareness terapeutti -koulutuskokonaisuuden (BBAT I-IV) voi suorittaa noin neljässä vuodessa.

Kurssiohjelma:
Sunnuntai 2.4.2017
17.15              Ilmoittautuminen
17.30 - 19.30   Kurssin avaus

Maanantai 3.4.2017
8.00 - 9.00       Istuminen ja tai chi
9.00                Tauko
9.30 - 10.15     Kurssin tavoitteet
12.30              Lounas
14.30 - 15.15   Läsnäoloon virittäytyminen
15.30 - 17.30   Liikeharjoitusten muoto ja polku
17.30              Tauko
18.00 - 18.45   Istuminen: hyvä ja tasapainoinen asento

Tiistai 4.4.2017
8.00 - 9.00       Istuminen ja tai chi
9.00                Tauko
9.30 - 10.45     BBAT:n historiaa ja perusteita
11.00 - 12.30    Liikeharjoittelu: luonnolinen liike
12.30              Lounas
14.30 - 15.15   Tekemisestä olemiseen, mitä hiljaisuus kertoo
15.30 - 17.30   Käytännön harjoituksia: mistä liike lähtee
17.30              Tauko
18.00 - 18.45   Istuminen

Keskiviikko 5.4.2017
8.00 - 9.00      Istuminen ja tai chi
9.00               Tauko
9.30 - 10.15    BBAT-perusteita, ryhmätila
10.30 - 12.30  Liikeharjoittelu: liikkeen virtaavuus myös kehosta ulos
12.30             Lounas
14.30 - 16.00  Ryhmätyö, ryhmätila
16.15 - 17.30  Käytännön harjoituksia: liikkeen energia ja vapaus
17.30             Tauko
18.00 - 18.45  Istuminen

Torstai 6.4.2017 
8.00 - 9.00      Istuminen ja tai chi
9.00               Tauko
9.30 - 10.15    BBAT-perusteita
10.30 - 12.30  Liikeharjoittelu: liikkeen kokonaisvaltaisuus
12.30             Lounas
14.30 - 16.00  Miten ohjata?
16.15 - 17.30  Käytännön harjoituksia: liikkeen tarkoitus ja suunta
17.30             Tauko
18.00 -19.00   Mitä kurssin jälkeen
                     Istuminen

Perjantai 7.4.2017
8.00 - 9.00      Istuminen ja tai chi
9.00               Tauko
9.30 - 10.45    Käytännön harjoituksia
11.00 - 12.30   Kurssin päättäminen
12.30 - 13.30   Yhteinen päätöslounas
13.30              Hyvää kotimatkaa!

Ota mukaan lämpimät ja joustavat vaatteet. Harjoittelemme sukkasillamme. Ota mukaan myös muistiinpanovälineet ja tietenkin avoin ja ihmettelevä mielesi!

Kouluttaja: Kirsti Niskala, BBAT opettaja, BBAT terapeutti, työfysioterapeutti, NLP Trainer

Hintatiedot: 470 €

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 19.3.2017
 

Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2017
Hinta 470,00 €

Koulutuspäivän tavoitteena on oppia tekemään riittävä oraali- ja puhemotoriikan analyysi tehokkaan puheen tuoton kuntoutuksen pohjaksi. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, miten valita oikeat oraalimotoriikan menetelmät ja välineet kullekin asiakkaalle sekä miten käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Oraalimotoriikan arvioinnin ja kuntoutuksen teoriapohja
 Erilaisten oraalimotoristen välineiden käyttö lasten ja kouluikäisten kuntoutuksessa
 Muiden kuin oraalimotoristen välineiden monenlaiset käyttömahdollisuudet oraalimotoriikan kuntoutuksessa
 harjoituksia välineiden käytöstä 

Aika ja paikka
27.4.2017 klo 10.00 -15.30 Imatra

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu puheterapeuteille

Kouluttaja 
Oraali- ja puhemotoriikan puheterapeuttikouluttaja Merja Mäenpää Evantian Kuntoutus Oy

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2017
Hinta 290,00 €

Aika ja paikka: 28.4.2017 klo 13.00 - 17.15 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: Hammaslääkärit, suuhygienistit

Sisältö:
Parodontiitin hoito diagnoosista ylläpitoon
  * potilaan tutkiminen
  * hoidon aikataulutus
  * hoidon välineet, ultraäänen ja jauhepuhdistimien sekä antibioottien käyttö hoidon tukena
  * ylläpitohoito

Peri-implantologiaa
  * implanttien tutkiminen ja ylläpito
  * peri-implantiitin hoito 

Kouluttaja: Erikoishammaslääkäri, HLT Juha Talonpoika

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 150 €, Plusterveys-jäsenet 95 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.4.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2017
Hinta 150,00 €

Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa – ensihoidon uudet suuntaukset

10. - 11.5.2017 Holiday Club Saimaa

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää ensihoidon uusia suuntauksia esittelevän seminaarin Lappeenrannassa 10. - 11.5.2017.  Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa –seminaarissa kuullaan luentoja akuuttihoidon uusista suuntauksista, esitellään Eksoten Päivystys olohuoneessa –hanketta sekä työskennellään erilaisissa työpajoissa. Seminaari on suunniteltu yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä erikoislääkäri Niko Neuvonen kertoo ensihoidon uusista tuulista teemalla massiivivuodon hoito kentällä ja elvytyksen aikainen diagnostiikka ja hoito. Päivystys olohuoneessa –hankkeen vastuulääkäri Pekka Korvenoja alustaa aiheesta turvallinen X-tehtävä. Luentojen jälkeen seuraa työpajatyöskentelyä.

Toisena seminaaripäivänä projektipäällikkö Katri Länsivuori esittelee Päivystys olohuoneessa –hanketta ja siitä saatuja kokemuksia. Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee entisestään. Päivystyksen seinät pullistelevat eikä raha kasva puissa. Jokaisella kansalaisella on oikeus hyvään hoitoon ja omannäköiseen elämään. Täysin uudenlaisten toimintamallien kehittämisen edellytys on henkilökunnan sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja kehittämistyöhön. Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön tarkoituksena on, että päivystyksellinen hoito viedään mahdollisimman pitkälti potilaan kotiin. Potilas voi myös kotiutua sairaalasta nopeammin, kun esimerkiksi toimenpiteen jälkeen tehtävä hoito voidaan suorittaa kotona. Yhteys etälääkäriin onkin tämän vuoksi palvelussa myös keskeistä. Eksote on toiminnan suunnittelun ja koulutuksen edelläkävijä.

Työpajat jatkuvat myös toisena seminaaripäivänä. Työpajoissa työskentelyyn on n. 40 minuuttia ja työpajojen sisällöt toistuvat samoina molempina päivinä. Voit valita työpajoista viisi eniten sinua kiinnostavaa.

Työpajojen aiheet ovat:

1. Uudet elvytysohjeet, lehtori Tuomo Nyyssönen, Saimaan ammattikorkeakoulu     

2. Kirurginen ilmatie työpaja siankauloilla, anestesiologiaan erikoistuva lääkäri Ville Niemelä, Eksote

3. Noninvasiivinen ventilaatio ensihoidossa, ylilääkäri Heimo Niemelä, Eksote

4. Ultra-äänen käyttö ensihoidossa, päivystyksen osastonylilääkäri Pekka Korvenoja, Eksote                     

5. EKG-tunnistustyöpaja, lehtori Antti Kosonen, Saimaan ammattikorkeakoulu

6. Vammapotilas ja tukeminen, ortopedi Kari Manninen, Eksote

Laita ilmoittautumiseesi numerot, mihin työpajoihin haluat osallistua

OHJELMA

ke 10.5.2017 Ensimmäinen seminaaripäivä
Puheenjohtaja Pekka Korvenoja

09.45 - 10.15    Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi
10.15 - 10.30    Avaussanat: toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Eksote
10.30 - 11.30    Massiivivuodon hoito kentällä ja elvytyksen aikainen diagnostiikka ja hoito: erikoislääkäri Niko Neuvonen, HUS
11.30 - 12.15    Turvallinen x-tehtävä: päivystyksen osastonylilääkäri Pekka Korvenoja, Eksote
12.15 - 13.15    Lounas
13.15 - 14.00    Työpajat
14.00 - 14.45    Työpajat
14.45 - 15.15    Kahvi
15.15 - 16.00    Työpajat
16.00 - 16.30    Yhteenveto päivän sisällöstä

to 11.5.2017 Toinen seminaaripäivä
Puheenjohtajana Heimo Niemelä

 9.00 - 10.15     Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa: projektipäällikkö Katri Länsivuori, Eksote
10.15 - 11.00    Sosiaaliset hätätilanteet: vuoden 2016 ensihoitaja Juhani Seppälä, Xamk
11.00 - 12.00    Lounas
12.00 - 12.45    Työpajat
12.45 - 13.30    Työpajat
13.30 - 14.00    Kahvi
14.00 - 15.00    Vieritestaaminen: ensihoitaja Erkki Tanskanen,  Esshp
15.00 - 15.15    Päätössanat: rehtori Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu

Hinta: 280 € Hinta sisältää materiaalin ja ohjelmaan merkityt ruokailut.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p. 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Ilmoittautuminen viimeistään 26.4.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Seminaarivahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

MAJOITUS:
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Holiday Club Saimaalta on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, 1hh 108 €/vrk. puh. 030 686 1000 tai hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi. Majoituskiintiö on voimassa 10.4. asti. Majoitusta varatessasi kerro koodi "akuutti"

Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2017
Hinta 280,00 €

Luovuus voimavaraksi -jatkokurssi - Taideterapeuttisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ammattikäyttöön ja omaksi iloksi

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita ja kurssi toimii samalla työnohjauksellisesti. Tervetuloa eheytymään kanssamme! 

Kouluttajat: Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaajat Sonja Harala, Tuula Reponen 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 3229452

Aika ja paikka: 22.2., 8.3., 13.3., 27.3., 4.4., 11.4., 20.4. klo 17 - 20  Imatra.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 8.2.2017
Hinta 199,00 €

OPISKELIJAVALINNAT ON TEHTY. 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 25. - 26.8.2016, 29. - 30.9.2016, 25. - 26.10.2016 ja 22. - 23.11.2016.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo 50 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyi 13.5.2016
Lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsuttiin soveltuvuushaastatteluun, joka järjestettiin ti 31.5.2016.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 6900,00 €