Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa

Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa –koulutus sopii oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutuksesta saa valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta.


16. - 17.9.2013

1. koulutuspäivä klo 10.15 - 16.30, 2. koulutuspäivä 9.00 - 16.00
Imatran Kylpylä


Kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt.
Koulutukseen otetaan korkeintaan 30 henkilöä.


Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet


1. koulutuspäivä

10.00 - 10.15 Ilmoittautuminen
10.15 - 10.30 Koulutuspäivien avaus; odotukset ja toiveet
10.30 - 12.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät lapsuudessa ja nuoruudessa
                       Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä
                       • Oireet ja niiden vaikutus lapsen elämään
                       • Esiintyvyys
                       • Hoito
                       • Lääkitys ja kuntoutus
12.30 - 13.30 Lounastauko
13.30 - 14.30 ADHD jatkuu
14.30 - 14.45 Kahvitauko
14.45 - 16.30 Ratkaisukeskeisen toimintatavan pääperiaatteet
                      • Teoriaa ja historiaa
                      • Ongelmasta tavoitteeksi
                      • Yhteistoiminnallista työskentelyä
16.30 Koulutuspäivä päättyy

2. koulutuspäivä
9.00 - 10.30 Ratkaisukeskeisiä menetelmiä lapsen ja nuoren ohjauksessa
                      • Ratkaisukeskeiset kysymykset myönteisen elämänpolun löytymiseen
                      • Ohjauksen tavoitteet
                      • Yhteistoiminnallista harjoittelua
10.30 -11.30 Tarinan voima, keinoja myönteisen elämäntarinan luomiseen
                      • Pienet edistymiset ja onnistumisten mittaamiset
                      • Uudelleenmäärittely; näkökulman muuttaminen hyvinvoinnin edistäjänä
                      • Yhteistoiminnallista harjoittelua
11.30 - 12.00 Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteita
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 - 14.00 Positiivisen psykologian näkökulmia
                      • Myönteisten tunteiden merkitys hyvinvointiin
                      • Miten saada lapsi kukoistamaan?
14.00 - 14.15 Kahvitauko
14.15 - 16.00 Yhteistoiminnallista työskentelyä, itsereflektointia ja palaute
16.00 Koulutuspäivä päättyy


Kouluttajana toimii ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola, KirsiConsulting Ky.


360 € sisältää kahvit ja lounaat


Ilmoittautuminen viimeistään 2.9.2013

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.