Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Tilastotieteen johdantokurssi 5 op UEF 2018

Koulutukset > Tilastotieteen johdantokurssi 5 op UEF 2018
Tilastotieteen johdantokurssi 5 op UEF 2018

Aika ja paikka Aloitus 23.1.2018 klo 16.30 – 20.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Tavoite:  Opiskelija tutustuu tilastotieteen ja määrällisen tutkimuksen peruskäsitteistöön. Oppii kuvailemaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan kuvailua. Perehtyy tilastollisen päätöksenteon perusteisiin.
Tilastotieteen johdantokurssi edellyttää matematiikan perusvalmiuksia.

Sisältö:  Mittaaminen ja mitta-asteikot. Tutkimuksen suunnittelu ja havaintoaineiston hankinta. Otantamenetelmiä. Aineiston kuvaaminen graafisin esityksin ja empiirisin jakaumin. Tunnusluvut. Todennäköisyyslaskennan perusteita. Teoreettisia todennäköisyysjakaumia. Tilastollisen päätöksenteon teoriaa: estimoinnista ja hypoteesin testauksesta.

Kokoontumiset 10 kertaa

ti 23.1.2018 klo 16.30 – 20.30
ke 24.1.2018 klo 16.30 – 20.30
ti 30.1.2018 klo 16.30 – 20.30
to 1.2.2018 klo 16.30 – 20.30
ti 6.2.2018 klo 16.30 – 20.30
ke 7.2.2018 klo 16.30 – 20.30
to 8.2.2018 klo 16.30 – 20.30
ti 13.2.2018 klo 16.30 – 20.30
to 15.2.2018 klo 16.30 – 20.30
to 22.2.2018 klo 16.30 – 20.30

Toteutus ja työtavat Luennon 34 t, pienryhmäopetus 14 t, kirjallinen kuulustelu (kaksi välikoetta). Ensimmäinen välikoe on kurssin puolivälissä ja toinen koe kurssin päättyessä.

Kouluttaja YTK Mikko Mustonen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 295 € (kesäyliopistomaksu 245 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 50 € maksetaan ennen opintojen alkua).

Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston maksu opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.01.2018
Hinta 295,00 €