Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sherborne-peruskurssi

Koulutukset > Sherborne-peruskurssi
Sherborne-peruskurssi

Sherborne-liikunta: oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena -peruskurssi

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Sherborne-peruskurssilla saa valmiudet ryhmän toiminnan aloittamiseen ja menetelmän käyttöön omassa työssä. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.

Huom! Molempina päivinä sisäliikuntavarustus, ei jalkineita

Aika ja paikka: pe  - la 9.-10.2.2018, pe klo 12.00 - 19.00, la klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: koulutus soveltuu mm. varhaiskasvattajille, fysio- ja toimintaterapeuteille, erityisopettajille, luokanopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä liikuntaae erilaisissa toimintaympäristöissä ohjaaville, erityisesti soveltavan liikunnan ohjaajille.

Tavoite

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa oppimisen edellytyksistä ja valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin harjoitteluun. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää
  * Sherboren-harjoitusten teoreettiset perusteet
  * käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivaatiotason säätelyyn
  * kurssimateriaalin ja todistuksen

Ohjelma
Perjantai 9.2.2018

 12.00        Tervetuloa kurssille
                 Kehosta liikkeeseen - kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
                 Osallistujien lähtökohdat
14.15         Tarinan taustaa - mitä löytyy onnistumisten takaa?
16.30         Tauko
17.15 - 19.00 Missä mennään ja miten - liiketuntemuksen ja tilanhahmotuksen harjoituksia

Lauantai 10.2.2018

8.30           Yksin ja yhdessä - kokemuksia kontakteista
                  Yhdessä yllättäen - sosiaalisia luovuusharjoituksia
10.00          Sherborne-liikunnan perusteemat
11.30          Lounas
12.30          Sherbornea in action. Katsomme videolta
                  Onnistunut ohjaaminen
14.00          Kahvit
14.30 - 16.00 Tuumasta toimeen - opitus soveltaminen omalle ryhmälle
                   Palautekeskustelu

Kouluttaja SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 270 €

Ilmoittautuminen viimeistään 26.1.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.01.2018
Hinta 270,00 €