Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Johdatus astrobiologiaan 3 op HY

Koulutukset > Johdatus astrobiologiaan 3 op HY
Johdatus astrobiologiaan 3 op HY
Johdatus astrobiologiaan 3 op HY
 
Astrobiologia tutkii monitieteellisesti elämää maailmankaikkeudessa; elämää ilmiönä pyritään määrittelemään. Luennoilla tarkastellaan erityisesti elämän synnyn, kehittymisen ja selviytymisen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia reunaehtoja. 

Aika ja paikka:
15.2. - 23.3.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23.

Kohderyhmä:
Opintojakso sopii kaikille tähtitieteestä, maailmankaikkeudesta ja elämän syntyvaiheista kiinnostuneille. Lukiossa ja muissa 2. asteen oppilaitoksissa opiskelevat saavat kurssin suorittamisesta opintopisteet omiin opintoihinsa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet elämän synnyn ja kehittymisen edellytykset, ominaisuudet ja vaiheet Maassa ja maailmankaikkeudessa ja tiedät, miten näitä tutkitaan. Osaat myös muodostaa omia perusteltuja arvioita elämän yleisyyden todennäköisyydestä erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö:
• elämän kehittymisen kannalta keskeiset ominaisuudet maailmankaikkeudessa
• Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet
• alkusynnyn problematiikan pääpiirteet
• sukupuuttoja aiheuttavat tekijät
• muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet
• eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet
• SETIn (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) historia
• keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut

Kurssin rakenne: 
Kartoitetaan elämän käyttämien alkuaineiden ja molekyylien esiintymistä, elämälle suotuisia paikkoja maapallolla, muualla Aurinkokunnassa sekä tähtien ympäriltä löydetyillä eksoplaneetoilla. Elämälle suotuisa Universumi, maapallon elämän historia, lumipallomaa-kaudet ja elämän pullonkaulat, ääriolosuhteisiin sopeutuneet extremofiilit, Maa-planeettamme elämän molekyylit ja informaationkäsittely. Vaihtoehtoiset biokemiat, energialähteet ja olioiden rakenteet erilaisilla planeetoilla ja kuilla. Elämän siirtyminen meteoriittien mukana läpi avaruuden. Maan ulkopuolisen elämän havaintomenetelmät, eksoplaneetan heijastaman valon spektri. Maan ulkopuolisen älykkään elämän mahdollisuus, SETI-projektit. Evoluutio, keinoelämä ja tietokonesimulaatiot. Elämän tulevaisuus maailmankaikkeudessa ja omalla planeetallamme.

Kurssin kotisivulta lisätietoa http://www.helsinki.fi/~ryynane/johdatusastrobiologiaan_EK.html 

Opettaja: FM Kyösti Ryynänen, Helsingin yliopisto

Toteutus ja työtavat:
Luennot 28 t ja essee-suoritus. Kurssilaiset kirjoittavat astrobiologia -aiheisen esseen itseä kiinnostavasta aiheesta. Ohjeet esseen kirjoittamiseen annetaan kurssin alussa.

Voit myös osallistua pelkille luennoille ilman, että kirjoitat esseetä. Tällöin kesäyliopisto voi antaa läsnäolotodistuksen osallistumisesta luennoille, mutta et saa opintosuoritusta Helsingin yliopiston rekisteriin.

Luentojen aikataulu:
pe 15.2. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 16.2. klo 9.00 – 14.30 (6 t)
pe 8.3. klo 16.00 – 19.30 (4t)

la 9.3. klo 9.00 – 14.30 (6t)
pe 22.3. klo 16.00 – 19.00 (3t)
la 23.3. klo 9.00 – 13.00 (5t)
Arviointi asteikolla 0-5. Esseen palautuspäivä ilmoitetaan kurssin alussa.

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 3229461

Hintatiedot:
190 € sisältää yliopiston rekisteröintimaksun 30 €

Ilmoittautuminen: HUOM! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 14.2.2019 asti (kurssi alkaa 15.2.)
 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 14.02.2019
Hinta 190,00 €