Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Koulutukset > Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op UEF

Aika ja paikka:  pe- la 26.-27.4.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23

Kohderyhmä: Liikunta- ja terveysalalla toimivat, alan opiskelijat ja ohjaajat, myös omasta terveyskunnosta kiinnostuneet 

Sisältö: Opintojakso  kuuluu Liikuntalääketieteen perusopintoihin. Jakso on mahdollista suorittaa erillisenä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla. Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa. Ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset. Laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella.

Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.  

Suoritustapa: Kesäyliopistolla lähiopetuksena järjestettävässä opetuksessa suoritustapana luennot 10 t, ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti, selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojentoistokyykistystesti, selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) eri-ikäisille henkilöille (lapsi/nuori, työikäinen ja ikääntynyt). Laaja oppimistehtävä (mittaustulosten analysointi, luotettavuuden, turvallisuuden ja merkityksen pohtiminen, liikuntasuositusten kirjoittaminen. Merkitys terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla). Tehtävä palautetaan opettajan kanssa sovittavaan ajankohtaan mennessä.

Kirjallisuus:

  1. Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin).
  2. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:nkirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin).
  3. Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin).
  4. Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin).
  5. Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin). Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Kouluttaja: Jani Lappalainen, UEF

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 275 €, sis. avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 12.4.2019 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.04.2019
Hinta 275,00 €