Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Yhteisöhoidon ohjaajakoulutus 25 op 2019-2021 HAKUOHJE

Koulutukset > Yhteisöhoidon ohjaajakoulutus 25 op 2019-2021 HAKUOHJE
Yhteisöhoidon ohjaajakoulutus 25 op 2019-2021 HAKUOHJE

Yhteisöhoidon ohjaaja 25 op Lappeenrannassa 2019 - 2021 

Koulutukseen voivat hakea erilaisissa hoito-, kuntoutus-, ja kasvatusyhteisöissä työskentelevät, mukaanlukien esimiehet ja muu henkilöstö. 

Yhteisöhoidon tavoitteena on yksilön eheytyminen, identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutos: itseensä luottava ja vastuullinen ihminen. Koulutuksessa tavoitteisiin syvennytään tarjoamalla asiakkaille vastuuta, osallistumista, luottamusta ja oikean elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. Kuntoutumisen ja kasvun perusta on siinä, että henkilö kokee olevansa yhteisössä hyväksytty ja turvassa.

HAKUOHJE

Laadi vapaamuotoinen kuvaus omasta koulutustaustastasi, nykyisestä työyhteisöstäsi ja roolistasi siinä. Perustele myös koulutukseen hakeutumistasi ja kuvaile tavoitteesi.

Viimeinen hakupäivä on 12.9.2019. Lähetä hakemuksesi kesäyliopistolle joko s-postilla lappeenranta@kesyli.net TAI kirjeitse osoitteella Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä "Yhteisöhoidon koulutus".

 

Koulutusohjelman aikataulu:

1. (to-pe) 3.-4.10.2019
1. Orientoiva jakso Mitä yhteisöhoito on? Yhteisöhoidon kehittäminen.  Seppo Kakkonen

2. (to-pe) 14.-15.11.2019
2. Koulutusjakso Yhteisön sosiaalinen rakenne – yhteisö osana laajempaa toimintaympäristöään.
Yhteisön toiminnallinen rakenne –yhteisön perustehtävää ja hyvää elämää tukevat sisäiset rakenteet (foorumit,kokoukset, työtehtävät, ryhmät ja toimintaa ohjaavat normit ja sopimukset sekä käytännön taidot niiden käyttämisessä).Seppo Kakkonen

KEVÄT 2020 (3 x 2 pv)
3. (to-pe) 16.-17.1.2020
3. Koulutusjakso Vierailu Mikkeli-yhteisössä – yhteisöhoidon soveltaminen päihdekuntoutuksessa, henkilöstön ja asiakkaiden roolit sekä kuntoutumiseen vaikuttavat tekijät. Anne Bäck

4. (to-pe) 26.-27.3.2020
4. Koulutusjakso Yhteisö- ja ryhmädynamiikka. Ryhmän rakenteet, mm. rooli, valta ja kommunikaatio.
Ryhmäprosessi, ryhmävaiheet ja ryhmäilmiöt.
Teoriaa tutkitaan toiminnallisin keinoin. Jukka Honka ja Suvi Saarinen

5. (to-pe) 7.-8.5.2020
5. Koulutusjakso Itsetuntemuksen perusjaksolla perehdytään psyyken dynamiikkaan kognitiivis-konstruktivistisesta viitekehityksestä sekä tehdään erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen tähtääviä harjoituksia. Annukka Murto

SYKSY 2020 (3 x 2 pv)
6. (to-pe) 3.-4.9.2020
6. Koulutusjakso Kaksikehäinen oppiminen: Yksilön näkökulma, mihin suuntaan rakennan yhteisöä omalla toiminnallani? Kari Murto

7. (to-pe) 15.-16.10.2020
7. Koulutusjakso Kaksikehäinen oppiminen:  Yhteisöllinen näkökulma: defensiiviset rutiinit ja niiden vaikutus oppimiseen ja yksilölliseen muutokseen Kari Murto

8. (to-pe) 10.-11.12.2020
8. Koulutusjakso Kokousten ja ryhmien taitava ohjaaminen: Kohti kuntoutettavien ja terapeuttisten tavoitteiden yksilöllistä ja yhteisöllistä saavuttamista. Jukka Honka

KEVÄT 2021 (3 x 2 pv)
9. (to-pe)14.-15-1.2021
9. Koulutusjakso Vierailu terapeuttisessa yhteisössä.
Yksilöllisen ja yhteisöllisen hoidon ja kasvatuksen integroiminen: 
Yksilölliset hoito-, kasvatus- ja kuntoutussuunnitelmat 
Omaohjaajuus kuntoutumisen tukena 
      Jukka Honka

10. (to-pe) 18.-19.2.2021
10. Koulutusjakso Itsetuntemuksen syventävässä osiossa perehdytään erilaisiin merkityksenantotapoihin kognitiivis-konstruktivistisesta viitekehityksestä sekä tehdään erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen tähtääviä harjoituksia pienryhmissä. Annukka Murto

11. (to-pe) 15.-16.4.2021
11. Koulutusjakso Koulutuksen vaikutusten arviointi ja oman oppimisprosessin turvaaminen tulevaisuudessa. 
Oman oppimisprosessin, koulutusyhteisön ja oman työyhteisön kehityksen arviointi 
Miten ylläpidän ja kehitän yhteisöllisiä tietojani ja taitojani koulutuksen jälkeen?  Annukka Murto

Päätöstilaisuus 16.4.2021.

 

Kouluttajat

YTT, psykologi Kari Murto
Psykologi, psykoterapeutti (Yet) Annukka Murto
Psykoterapeutti (VET), psykiatrinen esh Jukka Honka
Kuntoutusyksikönjohtaja, Yto Seppo Kakkonen
Sosionomi Suvi Saarinen
Sosionomi Anne Bäck

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 3990 €. Koulutus voidaan maksaa neljässä erässä. 1. erä 1000 € lokakuu 2019, 2. erä 1000 € helmikuu 2020, 3. erä 1000 € syyskuu 2020 ja 4. erä 990 € helmikuu 2021

Ilmoittautuminen päättyy 12.09.2019
Hinta 3990,00 €