Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä

Koulutukset > Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä
Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä
Etäjohtamisesta
Etätyö lisääntyy ja työ on yhä useammassa paikassa aika- ja paikkariippumattomampaa.
Tai työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten
vain silloin tällöin. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja työvoimaakin voi nykypäivänä
hankkia sieltä, mistä löydät parhaat osaajat. Edellytyksenä on kuitenkin, että työtä
osataan johtaa etäisyydestä huolimatta.
Etäjohtaminen voi olla etätyön tai hajautetun tiimin johtamista, kokonaan virtuaalisen
tiimin johtamista, liikkuvan työn johtamista tai jopa sekoitus näitä kaikkia. Työelämän
murros vaikuttaa moneen asiaan ja siksi etäjohtamisessa tarvittavan osaamisen
kehittäminen on tärkeää. Sen voidaan sanoa olevan tärkeä esimiehen ydinosaaminen jo
nyt monen kohdalla.
 
Etäjohtamisessa onnistuminen on kilpailukykytekijä
• Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta?
• Tyypilliset etäjohtamisen haasteet
• Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
Painopiste asioiden johtamisesta
ihmisten johtamiseen
• Tavoitteet ja työsuorituksen mittaaminen
• Miten olla ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?
• Kannustuksen ja palautteen merkitys
• Konkreettisia esimerkkejä suorituksen johtamiseen
etänä
Erilaisten ihmisten johtaminen etänä
• Miten erilaisuus ilmenee, mitä hyvä ottaa huomioon?
• Miten oma johtamistyylisi vaikuttaa eri ihmisiin?
• Motivaatiotekijät hajautetussa työssä
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen
• Luottamuksen merkitys korostuu
• Arvostamisen kulttuurin rakentaminen
• Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen
• Harjoitus: konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden
ylläpitämiseen
Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys
• Selkeyden luominen ja suunnan antaminen
• Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat
onnistumaan
• Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen
välineiden avulla
 
Aika ja paikka: 11.4.2019 klo 10 - 16 Imatra
 
Kohderyhmä: kaikille etätyöskentelyä johtaville
 
Kouluttaja: modernin työelämän kehittäjä ja tietokirjailija Ulla Vilkman
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 € 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 28.03.2019
Hinta 250,00 €