Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaalityö perusopinnot 25 op 2019-20 UEF

Koulutukset > Sosiaalityö perusopinnot 25 op 2019-20 UEF
Sosiaalityö perusopinnot 25 op 2019-20 UEF

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 2019-20 UEF

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma.prof. Riitta Vornanen.
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Aika ja paikka
Johdanto sosiaalityön perusopintoihin Lappeenrannassa
3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Sosiaalityön perusopintojen 25 op opiskelu Etelä-Karjalan kesäyliopistossa Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaan
- tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan)
- opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt
- mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu?
Itä-Suomen yliopiston edustaja ja kesäyliopiston henkilökunta

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) AY5513107
2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op) AY5513109
3. Sosiaalityön käytäntö (5 op) AY5513105
4. Tutkiva sosiaalityö ( 5op) AY5513108
5. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) AY5513106                               

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta:
9.9. - 15.11.2019 
   Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)
    chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18-20 

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
   
Ajankohta: Luennot kesäyliopistolla 25.-26.10.2019 Professori Riitta Vornanen ja 8.-9.11.2019 nuorempi tutkija Janissa Miettinen
   Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa
   Oppimistehtävän palautus: 5.12.2019

3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020 
   Suoritustapa: videotallenne- tai nettiluennot kesäyliopistolla ( tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin), ryhmätyöskentely lähituutorin kanssa ja tentti

4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 3.2. - 30.4.2019 
   Suoritustapa: Verkkoseminaari ja käytännön harjoittelu ( 30 h)

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 2.3. -22.5.2019, chat-ohjaus (yksi ilta)
   Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee

Toteutus ja työtavat: 
Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee

Kouluttajat: 
Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                

Tiedustelut: 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, puh. 010 322 9451
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:
490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen 
viimeistään 20.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.08.2019
Hinta 490,00 €