Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Kasvattajan omat tunnetaidot ja niiden kehittäminen

Koulutukset > Kasvattajan omat tunnetaidot ja niiden kehittäminen
Kasvattajan omat tunnetaidot ja niiden kehittäminen

Opettajien tunnetaito-osaaminen on merkittävä taito, sillä työ on pitkälti vuorovaikutusta. Opettaja kykenee parhaiten ohjaamaan oppilasta kehittämään omaa tunnetaito-osaamistaan, kun hän ensin pystyy tunnistamaan omat, erilaisissa tilanteissa nousevat tunteet ja osaa säädellä toimintaansa.
Koulutuksessa keskitytään omien tunnetaitojen havaitsemiseen ja kehittämiseen erityisesti kasvattajuuden näkökulmasta.

Aika ja paikka
5.11.2019 klo 10.00 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä
Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Sisältö 
Millaisia tunteita työ herättää? Miten tunnistan erilaisia tunteita? Miten toimin viisaasti tunteitteni kanssa, jotta minulla ja lapsilla / nuorilla, joiden kanssa työskentelen, on hyvä olla?

Koulutuspäivän teemat:
  * Tutustutaan omaan sisäiseen tilaan ja tunneilmastoon
  * Miten kohtaan hankalia tunteita ja miten olen niiden kanssa
  * Miten lisään myönteisiä tunteita
  * Miten myötätunto itseäni sekä muita kohtaan auttaa minua arjen eri tilanteissa

Osallistujamäärä max 20 henkilöä

Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2019
Hinta 180,00 €