Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op Saimaan AMK

Koulutukset > Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op Saimaan AMK
Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op Saimaan AMK

AASIA-LUKUTAITO: JOHDATUS ITÄ-AASIAN KIELIIN JA KULTTUUREIHIN 3 OP/

ASIA LITERACY: INTRODUCTION TO EAST-ASIAN LANGUAGES AND CULTURES 3 ECTS (KIAA0001)

Kurssi käsittelee Itä-Aasian maiden (Kiina, Korea ja Japani) kielten ja kulttuurien erityispiirteitä. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat erilaisiin kirjoitusjärjestelmiin ja nykykulttuurin taustalla oleviin perinteisiin. Kurssilla tarkastellaan myös uskontojen merkitystä itäaasialaisten elämässä sekä nyky-yhteiskunnan ilmiöitä ja kehityksen suuntaa. Kurssi myös valmistaa opiskelijan valitsemaan jonkun itäaasialaisen kielen jatko-opintoja varten.
Syksyn 2019 toteutuksessa perehdytään erityisesti japanilaiseen kulttuuriin ja nyky-yhteiskuntaan.

Opetusaika ja -paikka
Lähiopetusta kolmena viikonloppuna syksyllä 2019 seuraavasti:
pe 20.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 21.9. klo 9.00 – 15.00 (6 t)
pe 27.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 28.9. klo 9.00 – 15.00 (6t)
pe 11.10. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 12.10. klo 9.00 – 15.00 (6t)
Koulutuspaikkana Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille Itä-Aasian kulttuureista ja kielistä kiinnostuneille opiskelijoille ja harrastajille.

Edeltävät opinnot: Osallistujilta ei edellytetä alan aiempia opintoja.

Laajuus: 3 op

Vastaavuus: Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen Kielikeskus Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella. https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus

Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kuvata ja selittää itäaasialaisen kulttuuripiirin erityispiirteitä sekä ymmärtää näiden historiallisen taustan. Hän tunnistaa kiinan- korean- ja japaninkieliset tekstit sekä erottaa puhutusta kielestä nämä kielet. Opiskelija kykenee näkemään yhteyksiä Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien trendien välillä ja osaa tarkastella niitä myös suomalaisesta näkökulmasta.

Sisältö
Kurssilla perehdytään Itä-Aasiaan maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena sekä suomalaisten kokemuksiin siellä. Kiinan, korean ja japanin kielen kirjoitusjärjestelmät ja kielen rakenne tulevat tutuiksi, samoin kuin Itä-Aasian uskonnot ja kulttuuritraditiot. Erityisteemoina käsitellään mm. ikääntyvää väestöä, naisen roolia, nykykulttuurin trendejä sekä Suomi-kuvaa.

Oppimiateriaali
Materiaalia itsenäiseen opiskeluun ja palautettavien tehtävien tekemistä varten ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko: kurssi arvioidaan asteikolla 0-5

Toteutus: Luennot 30 t ja niihin liittyvät harjoitukset sekä palautettavat tehtävät. Opiskelumuotona ohjattu ja itsenäinen opiskelu.

Opettaja: KTT Merja Karppinen, Itä-Aasian, erityisesti Japanin, asiantuntija ja Kielikeskuksen johtaja.

Yhteydet muihin Saimaan ammattikorkeakoulun opintojaksoihin
Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op -opintojakson suoritettuaan opiskelija voi osallistua KIAA0002 Aasia-lukutaito: erikoistumisalue 2 op –opintojaksolle. Tällöin opiskelija valitsee erikoistumisalueeksi jonkun Itä-Aasian maan (esimerkiksi Japanin) ja ammatillisen alueen (esimerkiksi matkailun). Ohjaajan kanssa sovitaan materiaalista (kirjallisuus, tutkimukset, elokuvat jne.), jonka pohjalta opiskelija kirjoittaa esseen tai toteuttaa projektin (esimerkiksi video tai tapahtuma).
Näiden kurssien jälkeen on hyvä jatkaa esimerkiksi Kielikeskuksen kurssilla Chinese 1 (5 op) ja Chinese 2 (5 op).

Hinta: 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2019.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutusesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postiteen osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 06.09.2019
Hinta 250,00 €