Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Restoratiivinen sovittelu

Koulutukset > Restoratiivinen sovittelu
Restoratiivinen sovittelu
Uskalletaanko sinun työyhteisössäsi puuttua rohkeasti ja aktiivisesti konfliktitilanteisiin? Tässä koulutuksessa opit ymmärtämään, miten konfliktit syntyvät, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja mitä hyvää konfliktinratkaisu tuo työyhteisöön. Lisäksi opit, miten voit esimiehenä tukea ja johtaa konfliktitilanteiden ratkaisua. Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana työyhteisössä ja kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa on toisten ihmisten ymmärtäminen. Ihmisten välille syntyy kuitenkin usein konflikteja, erimielisyyksiä, jännitteitä ja ristiriitoja useista eri syistä.
Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä. Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Koulutuksessa opimme

- konflikteista, sekä niiden syntymisen ja kasvamisen syistä työyhteisöissä
- ymmärrystä keskustelun ja vuorovaikutuksen merkityksestä konfliktien ja kiistatilanteiden käsittelyssä
- mikä on konflikteja ennalta estävän toiminnan merkityksestä työyhteisöissä
- lisää konfliktitilanteiden johtamisesta

Aika ja paikka:
30.9., 1.10. ja 3.12.2019 Imatran Kylpylä
ensimmäinen päivä klo 9 - 18.30, toinen päivä klo 8 - 16 ja kolmas päivä klo 9 -16
 
Kohderyhmä:
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin esimiehet ja johtaja, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet sekä kaikki oman työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet.
 

I Moduuli
T
yöyhteisösovittelun lähtökohdat                                       

1. päivä 30.9.2019
09.00 - 09.30  Aamukahvi
09.30 - 10.30  Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset                     
10.30 - 12.00  Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä, restoratiivinen sovittelu, sovittelu ja oppiminen
12.00 - 13.00  Lounas
13.00 - 15.00  Sovitteluharjoitusten arviointia               
15.00 - 15.30  Iltapäiväkahvi
15.30 - 18.30  Sovitteluharjoitusten arviointia                          

2. päivä 1.10.2019
08.00 - 10.00  Sovitteluharjoitusten arviointi, sovitteluun liittyvä juridiikka                 
10.00 - 11.30  Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus, sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli                 
11.30 - 12.30  Lounas                               
12.30 - 16.00  Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
                       Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa
                       Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
                       Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

II Moduuli
Sovittelukokemuksista oppiminen ja sovittelijan kasvu

3. päivä 3.12.2019
09.00 - 09.30  Aamukahvi ja valmennuspäivän avaus
09.30 - 12.00  Välijaksotehtävien käsittelyä                                                               
                       Kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia                             
                        -     mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt?
                              - mikä on koettu vaikeana?
                              - mikä on ollut toimivaa?
                              - miten haluaisin sovittelijana kehittyä?
                              - osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia
12.00 - 13.00  Lounas
13.00 - 14.00  Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia
14.00 - 14.30  Sovittelua edistävä johtajuus                 
14.30 - 16.00  Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
                       Yhteenveto ja todistusten jako

Kouluttaja: 
Timo Pehrman, sovittelun asiantuntija, FT 

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 720 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.09.2019
Hinta 720,00 €