Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Aivotaitoja varhaiskasvattajille - webinaarisarja

Koulutukset > Aivotaitoja varhaiskasvattajille - webinaarisarja
Aivotaitoja varhaiskasvattajille - webinaarisarja

Aivotaidot ovat taitoja, joiden vahvistaminen lisää hyvinvointia, joustavuutta, tasapainoisuutta ja menestystä. Käytännönläheinen webinaarisarja on suunnattu varhaiskasvattajille, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan liittyen mm. kohtaamisiin, hyvinvointiin, kehitystason huomioimiseen, vuorovaikutukseen ja säätelyyn. Luennot lisäävät ymmärrystäsi aivojen kehityksestä ja kokonaisvaltaisesta toiminnasta sekä näiden huomioimisen tärkeydestä kasvatustyössä. Koulutuksessa perehdytään Aivohuoltoon ja kolmeen Aivotaitoon sekä niiden soveltamiseen omassa työssä.

Aika ja paikka                             
torstaisin 19.9., 3.10., 10.10., 31.10. ja 14.11.2019 klo 15.30 - 17.00 verkkoluentoina

Sisältö
19.9.
Aivotaidot ja Aivohuolto
• Aivojen kokonaisvaltaisen käytön resepti
• Aivohuolto hyvinvoinnin perustana

3.10.
Mielipeilin taito ammattilaisen työkaluna
• Empatiaa ja ennakointia vuorovaikutustilanteisiin
• Itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Mielipeilaamalla

10.10.
Säätelyn taito - ponnistele ja nauti
• Säätelyn keinulauta arkisena työkaluna
• Ennakoinnin avulla kohti tasapainoa ja hyvää oloa

31.10.
Järjen ja tunteen yhdistämisen taito on viisautta
• Viisaus tasapainoisuuden, onnistumisten ja menestyksen taustalla
• Luovuutta ja iloa arkeen

14.11.
Aivotaito-osaaminen jokapäiväisessä toiminnassani
• Minunlainen kasvattajuus
• Opitun omaksuminen luonnolliseksi osaksi omaa ammattitaitoa

Luentojen välillä tehdään välitehtäviä, joiden avulla opittua pääsee helposti kokeilemaan ja syventämään omassa työssään.

Koulutuksen hyödyt
• Oivallat aivojen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen käytön merkityksen eri elämänalueilla
• Saat konkreettisia työkaluja, joita voit hyödyntää työssäsi
• Saat varmuutta toimia työssäsi tukien lapsia yksilöllisesti tasapainoisessa kasvussa ja kehityksessä

Kouluttaja
Nina Uusitalo, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja
Koulutus perustuu Ninan Uusitalon ja Heli Isomäen kirjaan Aivotaidot - käytä päätäsi paremmin. Kirjaan neuropsykologit Nina ja Heli ovat tiivistäneet olennaisimman tieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksensa psykologiasta, aivoista ja niiden käytöstä hyvinvoinnin, tasapainoisuuden, joustavuuden ja menestyksen mahdollistajina.

Toteutus ja työtavat                
Verkkokoulutuksessa tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
Saat helppokäyttöisen linkin verkkoluennoille ennen koulutusta
Sinulla on mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajalle chatissa koulutuksen aikana
Saat tallenteen luennoista kahden viikon ajaksi
Kesäyliopiston henkilöstö auttaa tekniikassa

Tiedustelut                                 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta                   
150 €

Ilmoittautuminen                    
viimeistään 5.9.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 05.09.2019
Hinta 150,00 €