Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ekologia 3 op JYU

Koulutukset > Ekologia 3 op JYU
Ekologia 3 op JYU
Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.
 
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- osaa määritellä ekologian peruskäsitteet 
- hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit 
- osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita 
- osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla 
- osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa
 
Aika ja paikka : Imatralla 18.9. klo 16 – 18 
Kouluttaja: tuutor, allergia ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
Koulutuksen hinta: 180  €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.

     

Oppimateriaali

- Cain ML, Bowman WD & Hacker SD: Ecology (1, 2 tai 3.painos). Sinauer Associates, Inc.

TAI

- Singer FD: Ecology in Action. Cambridge Univ Press
 

Ja opintomoniste, joka on saatavilla kopasta.

Suoritustapa: oppimistehtävä tai tentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Ilmoittautuminen päättyy 11.09.2019
Hinta 0,00 €