Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Oikeustieteen perusteet 1 op UEF

Koulutukset > Oikeustieteen perusteet 1 op UEF
Oikeustieteen perusteet 1 op UEF

    

 

Opintojakso antaa opiskeluvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Kurssi on suunnattu erityisesti lukiolaisille.
 

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.  
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Aika ja paikka: aloitusinfo 19.9.2019 klo 16 - 18

Suoritustavat      
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.

Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi 

a) sähköisenä tenttinä suoritettava tentti (https://exam.uef.fi/). Opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin tentti on suljettu Joensuun ja Kuopion kampuksen exam-tiloissa. Tenttiä ei voi uusia ennen edellisen tentin tulosten julkaisua. Exam-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua weboodin kautta, ainoastaan varata tentti tenttijärjestelmästä. 

b) oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Yleisessä tentissä opintojakso on tentittävissä kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä.
 
Oppimateriaalit
Päivitetty teos: Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2018. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2853-5/urn_isbn_978-...

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta 80 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.09.2019
Hinta 80,00 €