Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari

Koulutukset > Perusopetuksen ajankohtaisseminaari
Perusopetuksen ajankohtaisseminaari
Perusopetuksen ajankohtaiseminaarissa käsitellään vuonna 2019 neljää erilaista mutta toisiinsa punoutuvaa ja linkittyvää teemaa. Seminaarin ensimmäisenä päivänä pohditaan arviointia ja inkluusiota ja toisena päivänä teemana on resilienssi eli muutosjoustavuus sekä uuden ajan oppiminen.

Aika ja paikka
6.-7.11.2019 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

Ohjelma

Keskiviikko 6.11.2019

klo 9.00 – 12.00
Arviointimenetelmillä on väliä
- Erilaiset arviointimenetelmät erilaisen oppimisen tukena
- Arviointimenetelmät opettajien ja oppilaiden kokemana
Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

klo 12.00 – 13.00 Lounas

klo 13.00 – 16.00
Käyttäytymisen ongelmat inkluusion haasteena ja käyttäytymisen tuki inkluusion mahdollistajana
Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Torstai 7.11.2019

Klo 9.00 – 12.00
Resilienssin vahvistamisella virtaa arkeen
- Miten työelämän murros muuttaa työtämme?
- Mitä resilienssillä tarkoitetaan ja miksi sen vahvistaminen on tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta?
- Miten aivojen kognitiiviset toiminnot vaikuttavat meihin?
- Miten erilaiset persoonallisuudet sekä tunteet ja järki vaikuttavat kykyymme sopeutua työelämän murrokseen?
Katja Lundberg, OTK

klo 12.00 – 13.00 Lounas

Klo 13.00 – 16.00
Uuden ajan oppiminen
- työelämän ja oppimisen muutoshaasteet
- uuden oppimisen perusteesit
- ratkaisujen hahmottelua
Lauri Järvilehto

Kahvitauot kunkin kouluttajan session puolessa välissä.

Kouluttajina seminaarissa

Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Atjonen työskentelee kasvatustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kirjoittanut arvioinnista oppikirjoja ja tieteellisiä artikkeleita sekä toiminut useissa arviointihankkeissa vastuullisena arvioijana ja tutkijana. Tuorein arviointiin liittyvä kansallinen tehtävä oli Karvi:n arvioinnin arviointi (https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf).

Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Vesa Närhin kiinnostuksen kohteena ovat lasten kehitykselliset vaikeudet, erityisesti käyttäytymisen ja tarkkaavuuden ongelmat ja koulun tukitoimet. Hän on työskennellyt pitkään tutkijana ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, ja on ollut tekemässä useita oppaita koulun tukitoimien suunnitteluun. Tällä hetkellä Närhi työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Katja Lundberg on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on organisatorisen resilienssin kehittämiseen, strategiseen ja operatiiviseen työhyvinvointijohtamiseen sekä muutosjohtamiseen erikoistunut työyhteisökonsultti ja valmentaja.

Lauri Järvilehto, FT, on Lightneerin, Filosofian Akatemian ja Unicefin hallituksissa vaikuttava sarjayrittäjä, filosofi ja tietokirjailija. Järvilehdon intohimona on uusien asioiden oivaltaminen, tutkitun tiedon sanoittaminen sekä työelämän ja oppimisen kehittäminen. Hän on työskennellyt aiemmin tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa, jossa hänen päätutkimuskohteensa on ollut ihmismieli, erityisesti intuitiivinen ajattelu.

Tiedustelut

rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta  265 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2019
Hinta 265,00 €