Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Venäjää matkailijoille kevät 2020

Koulutukset > Venäjää matkailijoille kevät 2020
Venäjää matkailijoille kevät 2020

Venäjää matkailijoille

Aika ja paikka: Oppitunnit torstaisin 5.3., 12.3., 19.3., 26.3. ja 2.4.2020 Lappeenranta, Pohjolankatu 23

klo 16.00-17.30 (2 oppituntia) tauko 15 min. 17.45-18.30 (1 oppitunti)

Sisältö: Kurssin sisältö painottuu matkailijoille tärkeisiin aiheisiin: tervehdykset, tutustumistilanteet, syöminen ja juominen, liikkuminen, ostokset ja nähtävyydet. Oppaana kieleen ja kulttuuriin on dosentti Svetlana Nikulina.

Sanastoa, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla, puheenymmärtämistä kuuntelu- ja videotehtävien avulla.

Kurssin kesto on 15 tuntia ja se sopii jo alkeet sekä mm. menneen ajan aikamuotoja opiskelleille, jotka haluavat kerrata ja harjoitella kieltä tavallisissa matkailuun ja arkielämään liittyvissä tilanteissa.

Koulutuksen taitotaso on A1.

Kouluttaja: dos. Svetlana Nikulina

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 95 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 20.2.2020 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.02.2020
Hinta 95,00 €