Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hahmoterapia

Koulutukset > Hahmoterapia
Hahmoterapia
Hahmoterapia tutuksi – virity vastavuoroisuuteen

Tule vahvistamaan läsnäoloasi ja kykyäsi kohdata!

 Hahmoterapia on kokonaisvaltainen, kokemuksellinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, jolla on vahvoja yhteyksiä muun muassa mindfulnessiin, mentalisaatioterapiaan ja kehollisiin psykoterapioihin. Hahmoterapia painottaa yksilön kokemusta nykyhetkessä ja tukee asiakkaan intentionaalisuutta. Asiakas nähdään aina osana ympäristöään, osana laajempaa systeemiä. Kohtaaminen on antautumista vuorovaikutukseen, sen tutkimista yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä virittäytyminen niin itseen, asiakkaaseen kuin laajemmasta ympäristöstä nouseviin teemoihin edellyttää vahvaa herkkyyttä ja läsnäoloa, kehollista myötätuntoa. Vastavuoroisuus ja kokonaisvaltaisuus vuorovaikutuksessa vahvistavat kehon ja mielen joustavuutta.

 Päivä koostuu teoriasta ja kokemuksellisesta työskentelystä (keholliset harjoitukset, pariharjoitukset). Se tarjoaa osallistujalle kokemuksen hahmoterapiasta lähestymistapana sekä mahdollisuuden vahvistaa itsetuntemusta ja kykyä vastavuoroisuuteen. Koulutus toimii johdantona myöhemmin mahdollisesti järjestettävälle koulutukselle The Power of Relational Approach in Professional Work – Basics of Gestalt Therapy Approach. Kurssin järjestää Suomen Hahmoterapia ry yhdessä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

 Päivän aikana tutustumme hahmoterapian perustan muodostavaan kokonaisvaltaiseen kokemuksellis-fenomenologiseen työtapaan ja sen peruskäsitteisiin. Kohtaamistyön kannalta keskeisiä osa-alueita ja teemoja ovat muun muassa

- Kehollisen läsnäolon tutkiminen ja vahvistaminen (hengitys, liike, kontakti)

- Kohtaamisen relationaalisuus ja vastavuoroisuus

- Minuus ja keho prosesseina

- Dialoginen autenttinen läsnäolo ja kokemuksellisuus

- Kokeilut väylänä itsetuntemukseen ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen; miten vaikutan muihin, miten vaikutun muista

Kohderyhmä: Kohtaamistyön ammattilaiset. Ei edellytä aiempaa tietoa hahmoterapiasta

Kouluttajina: 

Hanna Alén (YTM) on hahmopsykoterapeutti- ja coach, joka työskentelee niin yksilöiden, parien kuin ryhmien kanssa. Terapiatyön lisäksi hänen intohimonaan on työskennellä hyvän työelämän – innostavan ja arvostavan työkulttuurin sekä tietoisen johtajuuden eteen.  Hän valmentaa johtajia, tiimejä ja organisaatioita kohti parempaa vuorovaikutusta, uusia oivalluksia, muutosta ja kestävää kasvua. Hahmoterapeuttista lähestymistapaansa hän on täydentänyt mm. psykofyysisen psykoterapian,  sensomotorisen traumaterapian ja tunnekeskeisen pariterapian opinnoilla. 

Saara Hedlund on työskennellyt psykoterapeuttina yksityisvastaanotollaan Helsingissä vuodesta 2010, jolloin hän valmistui Gestalt Institute of Scandinaviasta. Hänen työkenttäänsä kuuluu myös vuorovaikutustaitojen opettaminen, luovien menetelmien käyttäminen ryhmäprosessien ohjaamisessa ja sekä työnohjaus. Hän on opiskellut lisäksi psykofyysistä kehopsykoterapiaa sekä työnohjaajaksi Istituto di Gestalt HCC Italyn järjestämässä kansainvälisessä koulutusohjelmassa.

Aika ja paikka:
Imatralla 7.4.2020 klo 10 - 16 kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä:
Kohtaamistyön ammattilaiset, ei edellytä aikaisempaa tieto hahmoterapiasta
 
Kouluttajat:
hahmopsykoterapeutit Hanna Álen ja Saara Hedlund
 
Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta 195 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 24.3.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 24.03.2020
Hinta 195,00 €