Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Farmasia perusopinnot 25 op UEF 2020 - 2021

Farmasia perusopinnot 25 op UEF 2020 - 2021

Farmasian perusopinnot 25 op UEF 

Aika ja paikka: Monimuoto-opintoina 1.8.2020 - 31.12.2021 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustilassa, Pohjolankatu 23

Verkkovälitteinen opintoinfo järjestetään ti 1.9. klo 17.00 - 18.30 Zoom-yhteydellä. Linkki infoon ilmoitetaan opintohin ilmoittautuneille. Infon pääsee katsomaan kesäyliopistolle, ellei se kotona ole mahdollista.
Tähtäimessä alan opinnot tai ammatillinen kehittäminen – mik
ä lääkkeeksi? Farmasian perusopinnot tuovat farmasian alaa tutuksi laaja-alaisesti, sillä opinnoissa tutustutaan farmasian eri osa-alueisiin. Opinnoissa perehdytään farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon näkökulmasta.
Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
  • lääkealla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
  • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

Opintojaksot:

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op
Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 4 op
Fysikaalinen farmasia, 2 op
Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op
Perusfarmakologia, 3 op
Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op
Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 4 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Kesäyliopistossa opiskellaan Avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa.

Kesäyliopisto tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä mahdollisuuden kuunnella opintojaksoihin kuuluvia mahdollisia etäluentoja, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Tiedustelut: Koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hinta: 420 €, joka sisältää avoimen yliopiston maksun 220 €. Opinto-oikeus 31.12.2021 saakka.

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.8.2020 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2020
Hinta 420,00 €