Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op

Koulutukset > Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op
Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021–marraskuu 2022 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2022 erillishaussa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).
Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.


Aika ja paikka:
Opinnot alkavat 14.9.2021 klo 17.00 - 19.00 aloitusinfolla verkossa. Muut aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Kohderyhmä
Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Tavoite
Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

• Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
• LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
• English for Work 4 op
• Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
• Eri ikäinen ihminen 5 op
• Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
• Sosiaalinen osallisuus 5 op
• Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
• Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op
• Lääkehoito 5 op
• Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot
Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Lisätietoa:
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky 


OPINTOJEN TARKEMMAT AIKATAULUT:

LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
- ohjeistuksen LAB-avan verkkokurssin suorittamiseen saat opintojen aloitustilaisuudessa 14.9.

Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
Jakson opetus järjestetään Zoom-ohjelmalla etäkoulutuksena.
tunti 1.      to 23.9. klo 17.30-20.30 KOKO RYHMÄ  (3h)  Aloitus
tunti 2.      la 25.9. klo 9.30–12.00 / 12.30-15 JAKORYHMÄT (2,5 h /ryhmä)
tunti 3.      to 30.9. klo 17-20 KOKO RYHMÄ   (3 h)
tunti 4.      la 2.10. klo 9.30-14.30 KOKO RYHMÄ  (5h)
tunti 5.      pe 8.10. klo 17-20 KOKO RYHMÄ (3h)
tunti 6.      la 9.10. klo 9.30–12.00 / 12.30-15 JAKORYHMÄT (2,5 h /ryhmä)
tunti 7.      pe 15.10. klo  17-20.30 KOKO RYHMÄ (3,5h)

Opettaja: Anna Rinnemaa

Muiden jaksojen aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Tiedustelut
Sari Kavala p.010 322 9462, sari.kavala(at)kesyli.net
Mari Smolander p. 010 3229451, mari.smolander(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta:
1650 €, koulutusmaksun voi maksaa useammassa erässä.

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu.  Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.Ilmoittautuminen päättyy 31.08.2021
Hinta 1650,00 €