Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Koulutuksessa esitellään uutta työaikalakia ja muita ajankohtaisia lainsäädäntöuudistuksia.Vuosilomalaki on muuttunut 1.4.2019 siten, että työntekijän vuosilomaa täydennetään lisävapaapäivillä, jos työntekijä ei saa neljän viikon lomaa työkyvyttömyyden vuoksi. Lisävapaapäiviltä maksetaan erityinen korvaus, joka ei ole vuosilomapalkkaa. Kurssilla käsitellään sitä, missä tilanteissa lisävapaapäiviä tulee työntekijälle antaa ja miten päiviltä maksettava korvaus määritetään.”

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka:
11.9.2019 klo 16 - 18 Imatran kylpylä
 
Kohderyhmä:
yrittäjät
 
Kouluttaja:
Mika Kärkkäinen, työoikeuteen erikoistunut lakimies ja työlainsäädännön asiantuntija. Lakimies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 
Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta:
180 €, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton
 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 180,00 €

Johtaminen ja organisointi

Koulutuspäivä antaa kokonaisvaltaisen käsityksen työpaikkojen toiminnasta ja johtamisesta. Johtamisen ja organisoinnin opiskelun antamia taitoja ovat esimerkiksi kyky nähdä ja analysoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia, organisoida erilaisia projekteja sekä johtaa ja sitouttaa henkilöstöä. Koulutuksessa keskitytään käytännön työelämän kannalta organisaatioiden kehittämiseen, henkilöstöhallintoon ja strategiseen johtamiseen. 

Aika ja paikka:
13.9.2019 klo 9 - 16 Lappeenranta, Pohjolankatu 23

Kouluttaja: 
KTT Sari Lindblom

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.8.2019 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2019
Hinta 190,00 €
Prosessijohtaminen tarkoittaa kustannustehokkuuden lisäksi myös nopeutta ja joustavuutta. Tämä päivän sote-murroksessa korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja eri toimijoiden rooli on muuttunut aikaisemmasta. Päivä antaa tietoa ja perusvälineitä prosessijohtamiseen: miten tunnistetaan, määritellään ja hallitaan prosesseja ja miten porsessijohtamisella kehitetään tuloksellisuutta ja laatua.
 
Aika ja paikka:
2.10.2019 klo 10 - 16 Imatran Kylpylä

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntaorganisaatioiden johto, esimiehet ja kaikki oman organisaation toiminnan kehittämiseen osallistuvat henkilöt

Sisältö:
Prosessijohtamisen haasteet
tiedon ja tietojärjestelmien merkitys
prosessien tunnistaminen ja omistaminen
prosessiajattelun mukainen organisaatio
prosessijohtamisen sisältö
laadunhallinta
mittaamisen ongelmat
teknologia avuksi prosessityöhön
laadunahllintajärjestelmät
tehokkaita tuloksia prosessijohtamisella
 
Kouluttaja:
oraganisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 185 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2019
Hinta 185,00 €

Koulutuksessa opitaan jämäkkyyttä ja rajojen selkiyttämistä, asiakassuhteiden tuoman tunnekuorman hallintaa ja tervettä itsensä suojaamista. Kurssilla pohditaan, miten säilyttää inhimillisyytensä ja empaattisuutensa työssä ja kuitenkin olla selkeästi ammatillisessa roolissa. Koulutuksessa tehdään paljon erilaisia harjoitteita, joiden avulla saat käyttöön työkaluja, keinoja ja taitoja. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Sisältö                      

Koulutuspäivänä käsitellään seuraavia teemoja:

  • Hyvä kohtaaminen
  • Rajojen selkiyttäminen ja jämäkkyys
  • Tunteiden tarttuminen ja itsensä suojaaminen
  • Psykologinen joustavuus
  • Kehotietoisuus
  • Mielikuvien hallinta
  • Roolihoukutukset
  • Miten pääsen irti työstä
 
Aika ja paikka:
30.10.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kohderyhmä:
yrittäjille, kaikille asiakastyötä tekeville. Henkilöille, jotka työskentelevät lähellä asiakasta ja altistuvat työssään sosiaaliselle ja emotionaaliselle kuormitukselle
 
Kouluttaja:
Anna Säynäjäkangas, PsM
 
Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta:
200 € Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2019
Hinta 200,00 €

Erilainen aineeton tieto on liiketoiminnassa yhä keskeisempää ja jokaisella yrityksellä on liikesalaisuuksia. Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Mitä muutoksia laki toi tullessaan? Miten sääntely koskee työsuhteita? Miten toimin, ettei oikeuksiani loukata tai etten loukkaa toisten oikeuksia? Mitä jos niin kuitenkin käy? Koulutuksessa esitetään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Koulutuksessa luodaan kokonaisvaltainen katsaus liikesalaisuuksien lakisääteiseen suojaan ja erityisesti uuden liikesalaisuuslain sisältöön. Lisäksi käsitellään sopimusten asemaa sekä käytännön näkökulmia liikesalaisuuksien suojaamiseen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyyn.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka:
27.11.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kouluttaja:  
OTM Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä, jäsenenä liikesalaisuuslakia valmistelleessa työryhmässä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 
250 €  Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton

Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2019
Hinta 250,00 €