Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 29.11.2018 klo 16.30 - 20.30 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen:  viimeistään 15.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2018
Hinta 64,00 €

Avioero-ositus ja kuolinpesäositus - Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt

Ositus tulee tehtäväksi aina avioliiton päättyessä ja on näin käytännössä hyvin tavallinen toimitus. Avioliittolain ositusta koskevan normiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko lain voimassaoloajan, mutta matkan varrella on saatu myös olennaisia uudistuksia kuten lesken tasinkoprivilegi ja mahdollisuus sovitella ositusta. Viime vuosikymmeninä ositusproblematiikkaan on tuonut oman lisänsä yleisen varallisuustason kohoaminen: kun ns. tavallisessakin kotitaloudessa on aiempaa enemmän omaisuutta mutta usein myös velkaa, intressit ovat kasvaneet ja niiden myötä myös tulkinnanvaraisten kysymysten ja riitojen mahdollisuus osituksissa lisääntynyt.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella erilaisia ositustilanteita nykypäivän näkökulmasta, pyrkiä antamaan ratkaisukeinoja esille tuleviin ongelmiin ja myös niiden ennalta ehkäisemiseen. Koulutus on tarkoitettu aviovarallisuusjärjestelmän kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville.   

Aika ja paikka torstai 22.11.2018 ( Huom, muuttunut päivä!) klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21 

Sisältö:

 • Avioero- ja kuolinpesäosituksen peruseroista
 • Ositusperusteen syntymisestä ositukseen – välitilan normikehys
 • Osituksen piiriin kuuluva omaisuus ja sen selvittäminen
 • Velat, velkavastuu, velkojen siirrot, ylivelkaisuus
 • Hävitetty omaisuus, vastikkeet, restituutioperiaate
 • Tasinkoprivilegi teoriassa ja käytännössä
 • Tasingon valinta ja suorittaminen, osituksen ulkopuolisten varojen käyttö
 • Puolisoiden ennakkosopimukset osituksen varalta
 • 30 vuotta osituksen sovittelua – vakiintunut käyttöala?
 • Toimittamaton ositus

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2018
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 12.12.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.11.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.11.2018
Hinta 64,00 €

Virkamiehen esteellisyyspäivä

Voiko virkamies suositella lähisukulaistaan valittavaksi johtamaansa virastoon? Eikö kuntayhtiön hallituksen jäsenenä oleva luottamushenkilö ole esteellinen päättämään kyseisen yhtiön asioita? Voiko koululaisen vanhempi osallistua koulun lakkauttamista koskevaan päätöksentekoon luottamushenkilönä? Aiheuttaako pelkkä esteelisen henkilön läsnäolo päätöksenteon virheen?

Aika ja paikka: 26.2.2019 klo 10 - 15 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjäntalo

Kouluttaja: Lakimies Suanna Ijäs
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 12.2.2019. lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 12.2.2019
Hinta 250,00 €

Kannustava työyhteisöviestintä

Kannustava viestintä nostaa mielialaa ja innostaa. Myös työstä annettava palaute on työn ja työtapojen kehittämisen kannalta motivoivaa, kunhan se on rakentavasti annettu. Viestinnän tyyli ja sävy vaikuttavat siihen, miten viesti menee perille. Koulutuksessa pohdimme, miten esimies voi käynnistää omalla työpaikallaan positiivinen työyhteisöviestinnän. Mitkä asiat vaikuttavat rakentavan ja kannustavan ilmapiirin luomiseen. Osallistujat pääsevät paljon keskustelemaan ja pohtimaan aiheita omalta kannaltaan. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kannustavan viestinnän mahdollisuudet eri tilanteissa, huomioi oman viestintä- ja vuorovaikutustyylinsä ja saa välineitä kannustavan viestintäkulttuurin rakentamise

Ohjelma

10.00               Tilaisuuden aloitus ja esittäytyminen

                         Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustilanteet – kannustava vuorovaikutus

12.00               Lounas

13.00               Oman vuorovaikutus- ja viestintätyylin arviointi

                         Sanattoman viestinnän vaikutus merkityksen luomisessa

14.30               Kahvitauko

14.45               Kannustavan ilmapiirin rakentaminen

16.00               Koulutus päättäminen

Aika ja paikka: 28.3.2019 klo 10 - 16 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä: organisaatioiden ja yritysten esimiehet.
 
Kouluttajaviestinnän asiantuntija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 195,00 €

Liikesalaisuuksien suoja

Erilainen aineeton tieto on liiketoiminnassa yhä keskeisempää ja jokaisella yrityksellä on liikesalaisuuksia. Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Mitä muutoksia laki toi tullessaan? Miten sääntely koskee työsuhteita? Miten toimin, ettei oikeuksiani loukata tai etten loukkaa toisten oikeuksia? Mitä jos niin kuitenkin käy? Koulutuksessa esitetään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Koulutuksessa luodaan kokonaisvaltainen katsaus liikesalaisuuksien lakisääteiseen suojaan ja erityisesti uuden liikesalaisuuslain sisältöön. Lisäksi käsitellään sopimusten asemaa sekä käytännön näkökulmia liikesalaisuuksien suojaamiseen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyyn.

Kouluttaja:  OTM Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä. Hän oli jäsenenä liikesalaisuuslakia valmistelleessa työryhmässä.
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2019
Hinta 250,00 €

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä

Tuomioistuimessa testamenttiasiat ovat yleensä moite- tai tulkintariitoja, jotka käydään testaattorin kuoleman jälkeen. Usein kysymys on jälkikäteen saatavissa olevan ehkä niukan näytön arvioinnista sekä tulkintariidoissa testamentin aukollisuuden ja kaavamaisuuden tuottamista vaikeuksista. Oikeuskäytäntö antaa – tulkintalinjausten ohella – arvokasta tietoa nimenomaan testamentin laadintavaihetta ajatellen. Vastaavasti kokemukset erilaisten testamenttien täytäntöönpanosta kuolinpesissä kertovat paljon järjestelyjen toimivuudesta. Huomattava osa ongelmista olisi vältettävissä asianmukaisesti laaditun ja myös ajan tasalla pidetyn testamentin avulla. Myös testamentin lainvoimaistumiseen liittyvät perillisten ja testamentinsaajien toimet ja tahdonilmaisut ovat keskeisiä niin oikeudenmenetysten välttämisen kuin pesänselvityksen ja jaon loppuun saattamisen kannalta.

Koulutuksessa tarkastellaan testamenttikysymyksiä sekä tuomioistuinriitojen, kuolinpesäkäytännön että testamentin laadinnan näkökulmasta ja pyritään antamaan osallistujille vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan. Koulutus on tarkoitettu testamenttikysymysten kanssa toimiville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle sekä edunvalvontasektorilla toimiville.   

Aika ja paikka 21.2.2019 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Testamenttausvapauden rajat: lesken vähimmäissuoja ja lakiosa
 • Kuolemanvaraisvakuutukset ja testamentti
 • Keskinäisen testamentin hyödyt ja riskit
 • Yleisjälkisäädös, legaatti vai jako-ohje?
 • Hallinta vai omistusoikeus?
 • Testamentin peruuttamiseen liittyvät ongelmat
 • Testamentin tiedoksianto, moiteoikeudesta luopuminen ja hyväksyminen – toimien sitovuus ja ulottuvuus
 • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
 • Verokysymyksiä. Luovuttavaksi tehtävä testamentti
 • Edunvalvontavaltakirja jäämistösuunnittelun näkökulmasta

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2019
Hinta 260,00 €

Kohtaa rauhassa yllättävä, haastava viestintätilanne

Miten viestiä tilanteessa, jossa vastassa on todennäköisesti kriittistä, negatiivista asennetta?
Virallinen kriisiviestintäsuunnitelma ja -tapa ovat tarpeen, jotta organisaatio selviää yllättävistä kriisitilanteista. On kuitenkin syytä olla viestintä- ja vuorovaikutustaitojen suhteen sillä tasolla, että täysin yllättävätkin tilanteet voidaan kohdata pelotta, avoimesti ja turvallisesti.
Tässä kuvattu koulutuspäivä antaa hyvät työkalut viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksien nostamiseksi tuolle tasolle.

Ohjelma
Aloitus klo 9.00
Miten selviän tasapainossa haastavista viestintä- ja vuorovaikutustilanteista?
• Millaisia haastavat tilanteet voivat olla?
• Roolin suoja. Työ- tai asiantuntijaroolini on suojakilpeni haastavassa tilanteessa. Jos se ei toimikaan, assertiivisuuteni suojaa. En ole syyllinen.
• Assertiivinen viestintä on työelämän peruskieli. Se on tärkein työkalu, jolla selvitään yleisesti kaikista tilanteista.
• Konfliktia ei pidä pelätä; siinä voi elää ja hengittää rauhallisesti
• Tunnista tilanne ja vältä provosoituminen ja vastakkainasettelu
• Mitä pelkään, kun pelkään haastavaa tilannetta?
• Mitkä tunteet tilanteessa vaikuttavat?
• Rohkeutta vuorovaikutukseen ja dialogin synnyttämiseen

• Positiivinen perusvire ja järkkymätön läsnäolo.
(Oivalluttavia case-harjoituksia)
Toimintatavat ja tilanteiset työkalut
• Haastavan tilanteen tavoitteet ja vastuut
• Nopeus, avoimuus ja rehellisyys maan perii – salailu ja epärehellisyys perii oikeuskulut maksettavakseen
• Etsi etukäteen uhkasta mahdollisuudet. Kun taivas on tumma, katso näkyykö iltaruskoa.
• Uskottavuus ja vakuuttavuus vuorovaikutuksessa – myös sanattomasti, kehon kielellä
• Etos, patos ja logos – retoriset vaikuttamisen keinot tilanteessa
• Liskoaivot kiinni ja systeemi kakkonen päälle
Pelisäännöt auttavat kaikkia selviytymään
• Taustalla ajoissa kehitetty, ajanmukaisena pidetty viestintästrategia
• Luotettavat faktat käsillä
• Kanavat: käytävä, sähköposti, puhelin, some…
• Osaajat auttavat toistaan tiimissä
• Valmiiksi toimiva sisäinen viestintä antaa tukea yllättävässäkin haastavassa tilanteessa.
• Organisaation sisällä viestinnän roolit ja prosessit valmiiksi haltuun
(Havainnollistavia case-harjoituksia)

Aika ja paikka: 8.3.2019 klo 9 - 16, Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kouluttaja: Suomen kielen ja puheviestinnän maisteri Oili Valkila (FM, logonomi, MHT)
Valkilalla on vankka kokemus viestinnän kouluttajana ja toimittajana sekä lehdistössä että TV:ssä
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 22.2.2019
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


 

Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2019
Hinta 195,00 €

Asunto- ja kiinteistökaupan virhevastuu erityisesti kosteus- ja homeongelmien näkökulmasta

Aika ja paikka: 13.3.2019 klo 9.00 – 15.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Kohderyhmä: Lakimiehet, asianajajat

Sisältö                                           
  * Maakaaren ja asuntokauppalain virhesääntely, virheeseen vetoaminen
  * Kaupanpurku ja hinnanalennus, tyypilliset huomioon otettavat seikat
  * Todistelu ja todistustaakka, näytön hankkiminen
   * Oikeuskäytäntöä

Koulutuspäivän ohjelma:
09.00 - 09.10 Koulutuspäivän avaus
09.10 - 10.00 Maakaaren ja asuntokauppalain virhesääntely, virheeseen vetoaminen
10.00 - 11.30 Kaupanpurku ja hinnanalennus, tyypilliset huomioon otettavat seikat
11.30 - 12.30 Lounastauko
12.30 - 13.30 Todistelu ja todistustaakka, näytön hankkiminen
13.30 - 13.45 Kahvitauko
13.45 - 15.00 Oikeuskäytäntöä
 

Kouluttaja: asianajaja, varatuomari, OTL Petri Keskitalo, Properta Asianajotoimisto OY / Properta Attorneys Ltd
Petri Keskitalo on erikoistunut asumisen juridiikkaan ja käytännössä toiminut koko lakimies- ja asianajouransa erilaisissa asunto- ja kiinteistökauppaan sekä asumiseen liittyvän juridiikan parissa. Hänelle on tuttua niin asunto- ja kiinteistökaupan vaikeammatkin ongelmat kuin eri asumiseen liittyvien toimijoidan vastuut ja velvoitteet.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 260 €, koulutuspäivän hinta sisältää aamu- ja päiväkahvin sekä lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2019
Hinta 260,00 €

Lean management -periaatteilla voidaan kehittää toimistotyön ja tietojenkäsittelytehtävien tehokkuutta, laatua sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä jo lyhyellä aikajänteellä. Leanin onnistunut soveltaminen edellyttää johtamisen ja kehittämistyön toteuttamista uudella tavalla. Lean-periaatteet ovat tunnustetusti tehokkain tällä hetkellä tunnettu keino kehittää organisaation laajuista osaamista ja kilpailukykyä. Koulutus sopii hyvin julkishallinnon työntekijöille.

Aika ja paikka                          
19.3.2019 klo 9.00 - 16.00
Lappeenranta

Kohderyhmä 
Kurssi soveltuu kaikille toimisto- ja hallintoprosessien esimiehille sekä kehitystyöstä kiinnostuneille.

Tavoite ja sisältö                                              
Lean ja prosessien kehittäminen -kurssilla läpikäydään toimisto- ja hallintoprosessien kehittämisen keskeiset tekniikat ja johtamismenetelmät sekä leanin käyttöönoton perusperiaatteet. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joiden avulla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia jo lyhyessä ajassa.
Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä toimistotyön ja hallinnon kehittämisen mahdollisuuksista sekä antaa konkreettisia työkaluja prosessien virtauksen ja tehokkuuden kehittämisestä sekä lean johtamisen soveltamisesta toimistossa.

Kouluttaja                                
Kurssin vastaavana kouluttajana toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista leanosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean –yhdistys ry:n  ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa vuoksi. Viimeiset kaksi vuotta Ilkka on keskittynyt tuotekehitys ja toimistoprosessien kehittämiseen.

Päivän ohjelma                                                 

9:00  Lean Management                                                                                               
Filosofia ja perusperiaatteet

 • Asiakasarvo
 • Kaizen – jatkuva parantaminen

10:00   Virtauksen luominen prosesseihin

 • Virtauksen vaikutukset
 • Virtauksen analysointi
 • Virtauksen kehittäminen

11:15   Hukkailmiöiden poistaminen prosessista

 • Tuottamaton työ
 • Tiedonkulun hukkailmiöt
 • Vaihtelun hallinta

12:00 – 13:00       LOUNASTAUKO

13:00   Työn vakiointi

 • Vakioidun työn merkitys
 • Vakioidun työn suunnittelu
 • Tietosisältöjen vakiointi
 • 5S – toimintaympäristön ja järjestelmällisyyden kehittäminen

13:45   Päivittäisjohtaminen

 • Lean johtaminen
 • Visuaalinen johtaminen
 • Prosessien mittaaminen
 • Projektien ja asiantuntijatyön johtaminen

14:30 – 14:45  KAHVITAUKO

14:45   Ongelmaratkaisu ja prosessien kehittäminen

 • Ongelmaratkaisu osana päivittäisjohtamista
 • Ongelmien käsittely
 • Systemaattinen ongelmaratkaisu

15:15  Prosessien kehittäminen käytännössä

 • Etenemispolun suunnittelu
 • Kehitystekniikoiden ja –kohteiden valinta
 • Kehityshankkeiden johtaminen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen     

16:00   Loppuyhteenveto

Tiedustelut
Koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen@kesyli.net puh. 010 3229461

Koulutuksen hinta 240 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 5.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2019
Hinta 240,00 €

Eväitä ja energiaa (myynti)työhön 2. jakso 
Huom! Kurssille voi mainiosti osallistua vaikkei olisi ollut ensimmäisellä jaksolla mukana


• Asenne ja tavoitteet
- oman asenteen vaikutus tuloksiini

• Muistutuksena Huippumyyjän ominaisuudet
- mitä huiput tekevät toisin
- mitä taitoja voin itsessäni kehittää

• Lisämyynti mahdollisuuksien hyödyntäminen
- kuka ja milloin voi tehdä lisämyyntiä
- lisämyynnin merkitys liiketoiminnalle

• Hinta
- miten ja milloin esitän hinnan asiakkaalle
- hintakammo ja arvon perustelu

• Ajankäytönhallinta myyntityössä
- aikavarkaiden tunnistaminen
- aikaansaavuuden hallinta

• Erilaiset persoonat asiakkaana ja lähipiirissä
- ymmärrä ja hyväksy erilaisuus
- kuinka eri tyypeille myydään

• Kehitykseen sitoutuminen
- mitä teen tästä alkaen toisin / parem

Valmennus on innostava ja käytännönläheinen. Valmennus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka: 28.3.2019 klo 16 - 20 Imatran kylpylä

Kohderyhmä: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton

Kouluttaja: Tuija Rummukainen, Human Energy Oy 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, 010 322 9452

Hintatiedot: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton, 250 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 14.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 250,00 €