Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Lasten kesäyliopisto

Koulutukset > Lasten kesäyliopisto

Lasten kesäyliopisto

Kurssin aikana tutustutaan hyvän pelin ominaisuuksiin, pelin käsikirjoittamiseen,
peliohjelmointiin, peligrafiikkaan ja peliäänten tekemiseen. Kurssin aikana
suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä oma mobiilipeli käyttäen Unity-ohjelmaa ja
sen Playground-ominaisuutta. Unity on ammattilaistenkin suosima ilmainen
pelinteko-ohjelma ja playground on sen lisäosa, joka mahdollistaa valmiiden
perusominaisuuksien hyödyntämisen. Peligrafiikan tekemiseen käytetään muun
muassa Krita ja Sumopaint -ohjelmia, jotka mahdollistavat monipuolisten grafiikoiden
ja animaatioiden tekemisen. Peliääniä tehdään mm. Garageband-ohjelmalla

Aika ja paikka

21.-22.10.2019 klo 10 - 15.30 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kurssin kohderyhmä
10-16-vuotiaat aloittelevat peliohjelmoijat

Kurssin tavoitteet
-oppia peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeita
-tutustua hyvän pelin ominaisuuksiin ja pelisuunnitteluun
-tutustua Unity-pelinteko-ohjelmaan

Sisältö
Osallistujat saavat perustiedot kaikista kurssin osa-alueista, mutta ryhmätyön
edetessä jokainen ryhmästä voi keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Ryhmätyön
lopputuloksena syntyy pelattava mobiilipeli, jonka työstämistä ryhmä voi halutessaan
jatkaa kurssin jälkeen.
 
Kouluttaja
Kurssin vetäjänä toimii tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtoranta.
 
Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 henkilöä

Alustava ohjelma
1. päivä: hyvän pelin ominaisuuksiin tutustumista ja oman pelin suunnittelua,
Unityyn ja muihin ohjelmiin tutustumista. Ryhmiin jakautuminen peli-ideoiden
pohjalta.
2. päivä: Oman pelin työstämistä ohjatusti ja muiden peli-ideoihin tutustumista
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2019
Hinta 95,00 €

Kurssin aikana tutustutaan hyvän pelin ominaisuuksiin, pelin käsikirjoittamiseen,
peliohjelmointiin, peligrafiikkaan ja peliäänten tekemiseen. Kurssin aikana
suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä oma mobiilipeli käyttäen Unity-ohjelmaa ja
sen Playground-ominaisuutta. Unity on ammattilaistenkin suosima ilmainen
pelinteko-ohjelma ja playground on sen lisäosa, joka mahdollistaa valmiiden
perusominaisuuksien hyödyntämisen. Peligrafiikan tekemiseen käytetään muun
muassa Krita ja Sumopaint -ohjelmia, jotka mahdollistavat monipuolisten grafiikoiden
ja animaatioiden tekemisen. Peliääniä tehdään mm. Garageband-ohjelmalla

Aika ja paikka

23.-24.10.2019 klo 10 - 15.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu

Kurssin kohderyhmä
10-16-vuotiaat aloittelevat peliohjelmoijat

Kurssin tavoitteet
-oppia peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeita
-tutustua hyvän pelin ominaisuuksiin ja pelisuunnitteluun
-tutustua Unity-pelinteko-ohjelmaan

Sisältö
Osallistujat saavat perustiedot kaikista kurssin osa-alueista, mutta ryhmätyön
edetessä jokainen ryhmästä voi keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Ryhmätyön
lopputuloksena syntyy pelattava mobiilipeli, jonka työstämistä ryhmä voi halutessaan
jatkaa kurssin jälkeen.
 
Kouluttaja
Kurssin vetäjänä toimii tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtoranta.
 
Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 henkilöä

Alustava ohjelma
1. päivä: hyvän pelin ominaisuuksiin tutustumista ja oman pelin suunnittelua,
Unityyn ja muihin ohjelmiin tutustumista. Ryhmiin jakautuminen peli-ideoiden
pohjalta.
2. päivä: Oman pelin työstämistä ohjatusti ja muiden peli-ideoihin tutustumista
Ilmoittautuminen päättyy 9.10.2019
Hinta 95,00 €