Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

AVEKKI 1 opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. 
Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.
AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.
 
Aika ja paikka:
4. - 5.12.2019 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 20.11.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2019
Hinta 195,00 €

Laaja-alaisella osaamisella on lukiokoulutusta eheyttävä tehtävä. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet.

Laaja-alaista osaamista täydennetään ja konkretisoidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla sekä jokaisen opintojakson kuvauksessa. LOPS ja laaja-alainen osaaminen -koulutuspäivä käynnistää uutta opetussuunnitelmatyötä ja aloittaa laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksien paikallisen opetussuunnitelman laatimisen.

Aika ja paikka
9.12.2019
klo 8.30 - 15.30, Imatran kylpylä

Kohderyhmä 
Lukioiden opettajat ja rehtorit

Ohjelma
08.30 – 09.00 Tervetulokahvi
09.00 - 10.00  Yleistä uudesta LOPSista: Imatran yhteislukion rehtori Mika Strömberg
10.00 – 10.15 Tauko
10.15 – 12.00  Laaja-alaisen osaamisen osa-alueitten sisällyttäminen opetussuunnitelmaan: opetusneuvos, Paula Mattila, Opetushallitus
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 15.30 Learning cafe –työskentelyä laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden ryhmissä
                           Valitse seuraavista alueista kaksi.
                           Työskentelyä alustavat ja ohjaavat Imatran yhteislukion laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden vastuuopettajat.
                           1. Hyvinvointiosaaminen
                           2. Vuorovaikutusosaaminen
                           3. Monitieteinen ja luova osaaminen
                           4. Yhteiskunnallinen osaaminen
                           5. Eettisyys ja ympäristöosaaminen
                           6. Globaali- ja kulttuuriosaaminen

13.00 – 14.00 Ensimmäisen osa-alueen työskentely ryhmissä
14.00 – 14.30 Kahvitauko
14.30 – 15.30 Toisen osa-alueen työskentely ryhmissä

Kouluttajat    
opetusneuvos, Paula Mattila, Opetushallitus 
rehtori Mika Strömberg
Imatran yhteislukion laaja-alaisen osaamisen alueiden vastuuopettajat

Tiedustelut

rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
105 € sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan

Ilmoittautuminen
viimeistään 25.11.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 25.11.2019
Hinta 105,00 €
Kesäyliopisto järjestää jo kolmannentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 11.-12.2.2020. Seminaarin teemat on tänä vuonna valittu yhden kattoteeman, laaja-alaisen osaamisen ympärille. 
 
Aika: 11.-12.2.2020  
Paikka: Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali
Kohderyhmä: Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa
 
OHJELMA
 
Tiistai 11.2.2020
Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen, Imatra
 
PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET KUULUMISET
09.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00 - 10.15 Seminaarin avaus
10.15 - 11.30 Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset 
- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden perhepäivähoidon tukimateriaalit 
- laaja-alainen osaaminen perhepäivähoidossa 
- perhepäivähoidon VASU-käsikirja
Opetusneuvos Kati Costiander, OPH
11.30 – 12.30 Lounas
 
SADUN MAAILMAT, LUKUTAITOA JA JOHTAMISTA
12.30  - 15.00 Seminaari jakautuu iltapäiväksi kahteen osaseminaariin. 
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.
 
Osaseminaari 1: Perhepäivähoitajat
Klo 12.30 – 15.00 Satuhieronnan kokemuspaja
- tutustumista satuhieronta-menetelmään
- tietoa myönteisen kosketuksen ja
voimaannuttavien satujen vaikutuksista (fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti) 
- käytännön harjoituksia, keskusteluja ja ryhmätöitä.
Kouluttaja Sanna Tuovinen, Tarina ja Kosketus Oy
 
Osaseminaari 2: Perhepäivähoidon ohjaajat ja muut esimiehet
Klo 12.30 – 14.00
Pienryhmäkeskustelua, ryhmä saa valita mihin keskusteluun haluaa osallistua
1. Varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnin toteutuminen perhepäivähoidossa (KARVI)
2. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta
3. Vanhempien osallisuus ja asiakaspalautteen kerääminen
klo 14.00 – 15.00
Kuinka ohjaaja voi tukea perhepäivähoitajan työhyvinvointia -tukemisen menetelmiä?:
Työterveyspsykologi, työnohjaaja Maija Vattulainen
15.00 - 15.20 Kahvitauko
15.20 - 16.45 Lastenkirjan ilot ja hyödyt kuuluvat kaikille lapsille
- Ideoita, vinkkejä ja innostusta perhepäivähoidon kirjallisuuskasvatukseen.
- osuuteen sisältyy pienimuotoinen runojen ja kuvakirjojen työpaja. 
FT, dosentti, lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikko, tutkija, tietokirjailija ja kouluttaja Päivi Heikkilä-Halttunen 
Seminaarin 1. päivä päättyy
 
Keskiviikko 12.2.2020
Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Teija Hirvonen, Lappeenranta 
 
LEARNING CAFE 
08.30 - 11.00 Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa 
Valitse 3-4 aihetta seuraavista
1. Mitä kaikkea muuta kuin luontoa voi tutkia lasten kanssa? 
2. Lapsen hyvinvointia tukevaa liikuntaa sisätiloissa
3. Kokopäiväpedagogiikka – perustoiminnot pedagogisina tilanteina
4. Monipuolisia ideoita taidekasvatukseen
5. Miten tuen lapsen kaverisuhteita?
6. Mitä lapsen osallisuus on ja miten teen sen näkyväksi? 
7. Millaista on sensitiivinen ja lapsen tarpeet huomioon ottava vuorovaikutus?
8. Perhepäivähoitajan rooli leikin innoittajana ja rikastuttajana
9. Miten mahdollistan tehostetun ja erityisen tuen lapsen tutkivaa oppimista?
10. Miten käytän kuvia lapsen kielen kehityksen tukena?
Kahvitauko työskentelyn lomassa
11.00 - 12.00 Lounas
 
MATEMAATTISET TAIDOT JA VUOROVAIKUTUS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
12.00 - 13.30 Alle kouluikäinen lapsi matematiikkaa oppimassa
FT, dosentti, yliopistonlehtori Minna Kyttälä, Turun yliopisto
13.30 – 14.00 Kahvitauko 
14.00 – 15.30 Aivojen aakkoset - lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
- säätelytaitoja oppimassa Superkoira Mantelin, Turso-Norsun ja Viisaan Pöllön kanssa
Varhaiskasvatuksen opettaja ja väitöskirjatutkija Taina Sainio, Helsingin yliopisto
15.30 Seminaarin yhteenveto ja päätös
 
LUKEMISEN MONET MUODOT -NÄYTTELY
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on Lukemisen monet muodot. Näyttelyn tarkoitus on koota yhteen monipuolisia lukemiseen liittyviä ideoita. Tuo seminaariin esim. kirjavinkkejä, lukemiseen liittyviä toimintaideoita tai kuvia tai kirjallisia esittelyjä, joissa näkyy miten toteutat tätä vasun oppimisen aluetta. 
Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo!
Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto. 
 
Seminaarimaksu: 250 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.1.2020 
Ilmoita kumpaan osaseminaariin ilmoittautumislomakkeen alkukyselyssä. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus: Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 11.1.2020 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut: Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus: Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Ilmoittautuminen päättyy 28.1.2020
Hinta 250,00 €

Ympäristötunteet

Ympäristöön liittyvä uutisointi herättää paljon tunteita, joista ahdistus on tiedostavan ihmisen luonnollinen reaktio.  Kurssipäivän aikana käsitellään ympäristöasioihin liittyvää ahdistusta ja muita tunteita. Teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään useita toiminnallisia tehtäviä yksin ja yhdessä sekä vahvistetaan osallistujien itseluottamusta.

Aika ja paikka perjantai 31.1.2020 klo 9.00 - 15.00, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulukeskus)

Kohderyhmä Aiheesta kiinnostuneet, erityisesti ympäristöahdistusta itse kokevat.  Opettajat ja kasvattajat. Henkilöt, jotka tapaavat työssään ympäristöahdistuksesta kärsiviä henkilöitä.

Sisältö ja tavoitteet Kurssilla käsitellään ympäristöasioihin liittyvää ahdistusta ja muita tunteita turvallisessa vertaisryhmässä. Tavoitteena on saada vaikeat tunteet käännettyä voimavaraksi. Kurssin tavoitteena on, että harjoitusten avulla osallistujat kokevat voimaantumista ja osaavat kääntää vaikeat tunteet voimavaraksi. Lisäksi kurssi antaa osallistujille valmiuksia auttaa toisia ihmisiä pärjäämään ympäristöahdistuksen kanssa. 

Kouluttaja Leena Koivula, sosiaalipsykologi, opettaja, VTM. Kouluttajalla on myös ympäristöalan työkokemusta. Hän kirjoittaa blogissaan mm. ”Kohtaamme jatkuvasti uutta tietoa ympäristökriisistä. Sulavat jäävuoret, eläinten kärsimys, kuivuudesta johtuva nälänhätä ja köyhyys ovat uutisia, jotka vaikuttavat ihmisiin monin eri tavoin. Onneksi ei ole vain yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa reagoida. Persoonamme, elämänhistoriamme sekä tilannesidonnaiset tekijät vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme eri asioihin, mitkä asiat painavat mieltämme ja toisaalta ilahduttavat. Nämä huomioon ottaen on tärkeää, että ympäristöahdistuksesta uskalletaan puhua.”

Tiedustelut koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 145 €

Ilmoittautuminen viimeistään 17.1.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.1.2020
Hinta 145,00 €

Ruokakasvatus ja aistilähtöinen Makukoulu -koulutuksessa perehdytään aistilähtöiseen sapere- eli Makukoulu-menetelmään. Koulutuksessa käsitellään aistien merkitystä syömisessä sekä lasten ruokailua ja ravitsemusta eri ikäkausina. Koulutus sisältää runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia, jotka voit ottaa suoraan käyttöön ryhmän tai luokan kanssa.
Makukoulu-koulutuksissa pääsee itse kokemaan, aistimaan ja oivaltamaan.

Aika ja paikka
19.3.2020 klo 10.15 - 16.30 Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen hoitajat ja johtajat, perhepäivähoitajat, ruokapalveluhenkilöstö

Sisältö
Makukoulu perustuu ranskalaiseen Sapere-ruokakasvatusmenetelmään. Makukoulu tutustuttaa lapset ruokamaailmaan omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta, kaikilla aisteilla. Makukoulu vahvistaa myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan. Makukoulu-menetelmän avulla on mm. havaittu lasten maistelevan rohkeammin vieraita ruokia, syövän enemmän erilaisia kasviksia ja luonnehtivan ruokaa sanallisesti enemmän. Makukoulua ja sapere-menetelmää voidaan hyödyntää oppitunneilla, kasvatustilanteissa ja ruokailuissa. Makukoulu tukee vasun ja opetussuunnitelman tavoitteita, ja sitä voi toteuttaa eri oppiaineissa ja yhdistää mm. kestävyyskasvatukseen.

Ohjelma
10.15                  Tervetuloa
                           Mitä ruokakasvatus on? Ruokakasvatus koulussa ja varhaiskasvatuksessa.
                           Miten lapsi oppii ruuasta ja ruualla? Miten makumieltymykset kehittyvät?
                           Aistilähtöisen ruokakasvatuksen perusteet.
12.00                  Lounastauko
13.00                  Makukoulu käytännössä
                           Makukoulu-menetelmään ja aistiharjoituksiin tutustumista pienryhmissä
                           Vinkkejä Makukoulun toteuttamiseen opettajan tai kasvattajan arjessa
                           Makukoulu osana ruokailua
14.45                  Kahvitauko
15.00                  Ryhmätyöskentelyä: miten menetelmää voisi hyödyntää omassa työssä, oma rooli ruokakasvattajana                             
                           Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu
16.30                  Lopetus

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen, ETM (ravitsemustiede). Hän on perehtynyt ruokakasvatukseen erityisesti alakouluissa ja varhaiskasvatuksessa. 

Koulutuksesta sanottua
 ”tällaiseen koulutukseen pitäisi jokaisen osallistua”
”ihanaa, kun saimme yhdessä ideoida ja keskustella.”

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 175 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 5.3.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2020
Hinta 175,00 €

AVEKKI 1
opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille.

Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.

Aika ja paikka 18.-19.3.2020 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kohderyhmä  Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.

Sisältö            Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!

Kouluttaja      Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto

Tiedustelut     koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta   225 €

Ilmoittautuminen  viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.3.2020
Hinta 225,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
23.-24.3.2020 klo 9.00 – 16.00
Kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Maanantai 23.3.2020
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Tiistai  24.3.2020
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 9.3.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2020
Hinta 390,00 €

Aika
21.8.2019 - 11.3.2020, kahden päivän jaksoissa, molemmat koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

1. lähijakso 21.8. - 22.8.2019
2. lähijakso 24. - 25.9.2019
3. lähijakso 30. - 31.10.2019
4. lähijakso 3. - 4.12.2019
5. lähijakso 22. - 23.1.2020
6. lähijakso 10. - 11.3.2020

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa.

Koulutuksen johtaja        
Koulutusten johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki 

Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Sosionomi YAMK, ammatillisten aineiden opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, varhaiskasvatuksen kuraattori Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen erityisosaaja), (asiantuntijavierailija ryhmässä 1)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia), (asiantuntijavierailija ryhmässä 2)
• ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Koulutus sisältää
Koulutus sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla.
Saukkola & Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.
Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan.
Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 7.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2019
Hinta 0,00 €