Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 1
4.9.2019 klo 9-15.30 ja
8.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 2
5.9.2019 klo 9-15.30 ja
9.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Ideoita alakoulun kielenopetukseen -koulutus tarjoaa iloisia, toiminnallisia ja käytännönläheisiä vinkkejä alakoulun kielenopetukseen. Tule kuulemaan varhaiskasvatuksen didaktiikasta ja poimi mukaasi hyvät ja käytännönläheiset ideat omaan opetukseesi. 


Aika ja paikka
18.9.2019 klo 9.00 - 15.15
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,
Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Alakoulun opettajat sekä kieltenopettajat

Sisältö
Alkuopetuksen didaktiikka
Kielenopettamisen perusperiaatteet
Miten kielitaitoa lähdetään rakentamaan?
Toiminnalliset työtavat
Käytännön esimerkkejä ja kokemuksia

Ohjelma
klo 9.00 - 9.30

Esittäytyminen ja ajatustenvaihtoa
- taustoja ja odotuksia sekä kokemuksia varhentamisesta
klo 9.30 - 11.00
Alkuopetuksen didaktiikkaa ja alkuopetuksessa olevan oppilaan valmiudet kielenoppimiseen
klo 11 - 12 Lounastauko
klo 12 - 15.15
Toiminnallinen kielenopetus käytännössä
- opettajajohtoisesti ja työpistetyöskentelynä
- hyviä käytänteitä ja ehdotuksia sellaisten luomisiksi
- vapaasti käytettävissä olevia materiaaleja ja linkkivinkkejä
- toiminnallista kielenopetusta suunnittelemaan
Kahvitauko työskentelyn lomassa.

Kouluttaja
Kieltenopettaja Maria Franken

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 4.9.2019 osoitteessa
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019
Hinta 170,00 €

Aivotaidot ovat taitoja, joiden vahvistaminen lisää hyvinvointia, joustavuutta, tasapainoisuutta ja menestystä. Käytännönläheinen webinaarisarja on suunnattu varhaiskasvattajille, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan liittyen mm. kohtaamisiin, hyvinvointiin, kehitystason huomioimiseen, vuorovaikutukseen ja säätelyyn. Luennot lisäävät ymmärrystäsi aivojen kehityksestä ja kokonaisvaltaisesta toiminnasta sekä näiden huomioimisen tärkeydestä kasvatustyössä. Koulutuksessa perehdytään Aivohuoltoon ja kolmeen Aivotaitoon sekä niiden soveltamiseen omassa työssä.

Aika ja paikka                             
torstaisin 19.9., 3.10., 10.10., 31.10. ja 14.11.2019 klo 15.30 - 17.00 verkkoluentoina

Sisältö
19.9.
Aivotaidot ja Aivohuolto
• Aivojen kokonaisvaltaisen käytön resepti
• Aivohuolto hyvinvoinnin perustana

3.10.
Mielipeilin taito ammattilaisen työkaluna
• Empatiaa ja ennakointia vuorovaikutustilanteisiin
• Itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Mielipeilaamalla

10.10.
Säätelyn taito - ponnistele ja nauti
• Säätelyn keinulauta arkisena työkaluna
• Ennakoinnin avulla kohti tasapainoa ja hyvää oloa

31.10.
Järjen ja tunteen yhdistämisen taito on viisautta
• Viisaus tasapainoisuuden, onnistumisten ja menestyksen taustalla
• Luovuutta ja iloa arkeen

14.11.
Aivotaito-osaaminen jokapäiväisessä toiminnassani
• Minunlainen kasvattajuus
• Opitun omaksuminen luonnolliseksi osaksi omaa ammattitaitoa

Luentojen välillä tehdään välitehtäviä, joiden avulla opittua pääsee helposti kokeilemaan ja syventämään omassa työssään.

Koulutuksen hyödyt
• Oivallat aivojen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen käytön merkityksen eri elämänalueilla
• Saat konkreettisia työkaluja, joita voit hyödyntää työssäsi
• Saat varmuutta toimia työssäsi tukien lapsia yksilöllisesti tasapainoisessa kasvussa ja kehityksessä

Kouluttaja
Nina Uusitalo, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja
Koulutus perustuu Ninan Uusitalon ja Heli Isomäen kirjaan Aivotaidot - käytä päätäsi paremmin. Kirjaan neuropsykologit Nina ja Heli ovat tiivistäneet olennaisimman tieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksensa psykologiasta, aivoista ja niiden käytöstä hyvinvoinnin, tasapainoisuuden, joustavuuden ja menestyksen mahdollistajina.

Toteutus ja työtavat                
Verkkokoulutuksessa tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
Saat helppokäyttöisen linkin verkkoluennoille ennen koulutusta
Sinulla on mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajalle chatissa koulutuksen aikana
Saat tallenteen luennoista kahden viikon ajaksi
Kesäyliopiston henkilöstö auttaa tekniikassa

Tiedustelut                                 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta                   
150 €

Ilmoittautuminen                    
viimeistään 5.9.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019
Hinta 150,00 €

Maker-kulttuurissa tai itse tekemisen kulttuurissa painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista. Maker-tekeminen on ideoiden jalostamista ja muuntamista käytännön toteutuksiksi, näkökulman muuttamista kuluttajasta tuottajaksi, uusia innovaatioita tukevan kulttuurin rakentamista ja 2000-luvun oppijan taitojen opettamista. Maker-tekeminen kytketään koulutuksessa osaksi laaja-alaisen osaamisen taitoja, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, monimateriaalista käsityötä ja ohjelmoinnin opetusta.

Koulutuksessa perehdytään maker-kulttuuriin käytännön mallien avulla. Koulutuksen aikana suunnitellaan omassa työssä käytettävä kokonaisuus ja harjoitellaan siinä tarvittavia teknisiä taitoja koulutuksen aikana. Lisäksi tutustutaan oppilaan mielikuvituksen ja minäpystyvyyden tukemiseen maker-tekemisen aikana
 

Aika ja paikka
25.-26.9.2019, ke klo 10 - 16.30, to klo 9 – 15.
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Peruskoulun opettajille, jotka kaipaavat innostavia työkaluja laaja-alaisten taitojen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opettamiseen.

Tavoite
Tutustua maker-kulttuuriin ja sen käytännön toteutuksiin
Opetella ideointiin ja toteutukseen tarvittavia taitoja.
Suunnitella kokonaisuus, jonka voi toteuttaa omassa työssä
Hahmottaa maker-kulttuurin hyödyt 2000-luvun oppijan taitojen ja laaja-alaisten taitojen opettamisessa.
Oppia tukemaan oppijan mielikuvitusta ja minäpystyvyyttä maker-tekemisen aikana

Sisältö
1. aamupäivä:
● Maker-tekemisen taustaan tutustumista, oman oppimiskokonaisuuden ideointia
sekä laaja-alaisten taitojen, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja
monimateriaalisen käsityön kytkeminen maker-tekemiseen.

1. iltapäivä
● Maker-tekemisen käytännön työkalut ja oppijan mielikuvituksen kehittäminen tekemisen aikana.
Oman oppimiskokonaisuuden käytännön suunnittelua ja valmistautumista

2. aamupäivä
● tekniset valmiudet oman oppimiskokonaisuuden maker-tekemiseen,
käydään läpi työssä tarvittavat sähkö-opin ja mekaniikan perusteet, lisäksi
tutustutaan tarvittaessa erilaisiin suunnittelumenetelmiin ja -ohjelmiin.

2. iltapäivä
● ohjelmoinnin perusteet maker-tekemiseen, osiossa tutustutaan lyhyesti
micro:bit-mikrokontrolleriin ja erilaisiin ohjelmointikieliin. Viimeistellään oman
oppimiskokonaisuuden esimerkkityö.

Kouluttaja
luokanopettaja ja tietotekniikan kouluttaja
Jukka Lehtoranta

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 11.9.2019 osoitteessa
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 190,00 €

Ulos oppimaan! –ulko-opetuskoulutus tarjoaa opetus- ja kasvatustyötä tekeville käytännön välineitä ulkona tapahtuvaan opetukseen. Koulutuksessa testataan käytännössä vähintään kymmenen eri työskentelytapaa. Tavat ovat sovellettavissa eri ikäisten ryhmille ja eri oppiaineiden ja teemojen käsittelyyn.
 

Aika ja paikka
30.9.2019 klo 9.00 – 12.00 
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5 ja lähellä olevat ulkomaastot.

Kohderyhmä
Peruskoulun opettajat. Koulutus sopii niin ala-kuin yläkoulun opettajille sekä esiopetukseen.

Sisältö
Testataan pelejä ja harjoitteita, jotka sopivat eri ikäryhmille ylioppiainerajojen.  

Miksi kannattaa osallistua Ulos oppimaan! -koulutuksiin?
- Vähennät oppilaiden istumista lisäten samalla liikkumista ja osallistumista
luontevalla tavalla ilman tiedollisista tavoitteista tinkimistä
- Saat uusia helposti käyttöönotettavia ideoita monipuolistaa opetustasi
opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Motivoit, aktivoit ja virkistät oppilaitasi ja parannat luokkasi ryhmähenkeä ja saat omaan työhösi uutta virtaa
- Saamiasi vinkkejä voit soveltaa monipuolisesti opetuksessasi yli oppiainerajojen
- Koulutuksessa pääset itse testaamaan, miten ideat toimivat käytännössä,
mikä helpottaa niiden hyödyntämistä omassa työssäsi
- Koulutuksessa testattujen harjoitteiden pdf-ohjeet saat jälkikäteen käyttöösi

Palautteita aiemmista koulutuksista
"Koulutus oli mietitty toimivaksi kokonaisuudeksi. Luennoinnin sijasta teimme itse harjoitteita,
mikä tottakai sopii teemaan, konkreettiseen tekemiseen."
"Aivan huippu koulutus! Innosti ja antoi uusia ideoita, joita on helppo ottaa heti käyttöön."

Toteutus ja työtavat
Koulutus pidetään ilmoittautumista lukuunottamatta ulkona. Muista säänmukainen varustus!

Kouluttaja 
Matti Halmetvaara on luokanopettaja (KM) ja taidepedagogi (YAMK). Ulko-opetuksen asiantuntemuksen
hän on saanut kouluttautumalla Suomessa ja ulkomailla sekä yrityksen ja erehdyksen kautta käytännön työssään opettajana.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
120 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 16.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 120,00 €

Ulos kieliä oppimaan! – harjoitteet sopivat erinomaisesti lisäämään toimintaa ja liikuntaa kielten tunneille. Erityisesti kieltenopettajille suunnatussa koulutuksessa saat testata käytännössä millaisilla ideoilla kielten tunnin voi siirtää koulun pihalle. Tavat ovat sovellettavissa eri ikäisten ryhmille ja eri teemojen käsittelyyn.

Aika ja paikka
30.9.2019 klo 13.00 – 16.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,
Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5 ja lähellä olevat ulkomaastot.

Kohderyhmä
Kielten opettajille. Käytettävät esimerkit sopivat eri ikäisten ryhmille, ala- ja yläkoulun kielten opetukseen.

Sisältö
Testataan pelejä ja harjoitteita, jotka sopivat eri ikäryhmille erityisesti kielten opetukseen. Saat käytetyt harjoitteet koulutuksen jälkeen itsellesi.  

Miksi kannattaa osallistua Ulos oppimaan! -koulutuksiin?
- Vähennät oppilaiden istumista lisäten samalla liikkumista ja osallistumista luontevalla tavalla ilman tiedollisista tavoitteista tinkimistä
- Saat uusia helposti käyttöönotettavia ideoita monipuolistaa opetustasi opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Motivoit, aktivoit ja virkistät oppilaitasi ja parannat luokkasi ryhmähenkeä ja saat omaan työhösi uutta virtaa
- Saamiasi vinkkejä voit soveltaa monipuolisesti opetuksessasi yli oppiainerajojen
- Koulutuksessa pääset itse testaamaan, miten ideat toimivat käytännössä, mikä helpottaa niiden hyödyntämistä omassa työssäsi

Palautteita aiemmista koulutuksista
" Kielten opettajan sain Ulos oppimaan- koulutuksesta ideoita niin ylä- kuin alakoululaisten oppitunneille. Jotkut ideat olivat suoraan käytettävissä opetukseen, ja toiset tuunattavissa oppilaiden ikä ja taitotasot huomioiden. Parasta oli ulkona työskentely koulutuspäivän aikana, koska se vaikutti positiivisesti koko koulutusporukan vireystasoon ja näytti meille, että oppitunnin pitäminen ulkona kannnattaa.!
"Aivan huippu koulutus! Innosti ja antoi uusia ideoita, joita on helppo ottaa heti käyttöön."

Toteutus ja työtavat
Koulutus pidetään ilmoittautumista lukuunottamatta ulkona. Muista säänmukainen varustus!

Kouluttaja
Matti Halmetvaara on luokanopettaja (KM) ja taidepedagogi (YAMK). Ulko-opetuksen asiantuntemuksen hän on saanut kouluttautumalla Suomessa ja ulkomailla sekä yrityksen ja erehdyksen kautta käytännön työssään opettajana.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 120 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 16.9.2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 120,00 €

Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä.

Aika ja paikka
24. - 25.9.2019 klo 9.00 - 16.00
Lappeenrannan kaupungiltalolla, kokoushuone Willimies

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.

Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään,
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia
Positiivisen psykologian perusteita

Ohjelma
Tiistai 24.9.2019
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin
• Yhteistoiminnallista harjoittelua
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Keskiviikko 25.9.2019
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin
• Käytännön ohjaustilanteita
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu
14.15 Tauko
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin
16.00 Koulutus päättyy

Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.              

Kouluttaja
FM, aineenopettaja, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Satu Harjunen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 370,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
10.-11.10.2019 klo 9.00 – 16.00
Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Venla
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Torstai 10.10.2019
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Perjantai  11.10.2019
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
Erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja Jenni Kallio
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
370 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 26.9. 2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2019
Hinta 370,00 €

AVEKKI 1 opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. 
Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.
AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.
 
Aika ja paikka:
3. - 4.10.2019 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 19.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 195,00 €
Varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen opetussuunnitelmat metsäryhmätoiminnassa ja luontopainotteisessa toiminnassa
 
”Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä”
”Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta…”
”Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä..”
”Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään…”

Aika ja paikka 
29.10.2019 klo 9.15 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
sekä lähiluonnossa
 
Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät

Tavoite 
Ulkona on helppo oppia -koulutuksessa: 
• Otetaan lähtökohdaksi normit ja verrataan niitä ns. metsäryhmätoimintaan sekä luontopainotteiseen varhaiskasvatukseen
• Tehdään retki lähiluontoon, jossa harjoitteita ja pohdinta näiden suhteesta normeihin
• Pohditaan mikä merkitys ryhmän tai yksikön ympäristökasvatus- tai kestävän kehityksen suunnitelmalla on varhaiskasvatuksessa

Sisältö 
9.15 Koulutuksen aloitus, esittelykierros ja teemaan virittäytyminen
9.45 Mitä on ns. metsäryhmätoiminta
10.15 - 11.00 Vasu ja esiopetussuunnitelmat sekä ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmat ns. metsäryhmien toiminnassa
siirtyminen ulos, oman leiripaikan perustaminen 
lounas ulkona eväin ja trangioilla valmistaen
n. 12.30 - 15.30 Tehtäviä ja harjoituksia maastossa 
15.30 Koonti, oman ryhmän tai yksikön kehittämistarpeet  
16.00 Päivä päättyy
 
Toteutus ja työtavat
Koulutukseen kuuluu retki lähiluontoon. Mukaasi siis tarvitset vastaanottavaista mieltä ja säänmukaisen ulkoiluvarustuksen – olemme ulkona säällä kuin säällä. Reppuun kannattaa pakata ulkona toimiva lounasruoka, juotavaa ja istuinalusta. Kouluttajalla on mukana retkikeittimiä lounaan tekoa varten. Voit myös ottaa mukaan halutessa omat retkikeitintarvikkeet. 
 
Käymme myös läpi käyttämääsi ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmaa. Ota se mukaan ja valmistaudu esittelemään sitä toisille kurssilaisille. 
 
Kouluttaja
ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
180 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2019
Hinta 180,00 €

Aika
21.8.2019 - 11.3.2020, kahden päivän jaksoissa, molemmat koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

1. lähijakso 21.8. - 22.8.2019
2. lähijakso 24. - 25.9.2019
3. lähijakso 30. - 31.10.2019
4. lähijakso 3. - 4.12.2019
5. lähijakso 22. - 23.1.2020
6. lähijakso 10. - 11.3.2020

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa.

Koulutuksen johtaja        
Koulutusten johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki 

Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Sosionomi YAMK, ammatillisten aineiden opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, varhaiskasvatuksen kuraattori Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen erityisosaaja), (asiantuntijavierailija ryhmässä 1)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia), (asiantuntijavierailija ryhmässä 2)
• ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Koulutus sisältää
Koulutus sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla.
Saukkola & Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.
Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan.
Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 7.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2019
Hinta 0,00 €
Aika ja paikka:
7.-9.6. 2019 klo 9-16 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Pohjolankatu 23

Kohderyhmä: 
Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin. Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.
Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Ohjelma: 
Pe 7.6.2019 klo 9-16
La 8.6.2019 klo 9-16
Su 9.6.2019 klo 9-15

Opetushallitus on 1.8.2018 lukien päätöksellään OPH-1559-2018, 29.6.2018 uudistanut opetushallinnon tutkinnon sisällön ja tutkintovaatimukset. Opetushallinnon tutkinnon laajuus on edelleen 15 opintopistettä.
Tutkinnon suorittajan kannalta suurimmat muutokset ovat
1. Tutkinnon osien, A ja B -osa, sisältöjen jaotuksen muuttuminen, eli sisältökokonaisuuksia on siirtynyt B -osasta A –osaan ja päinvastoin.
2. Tutkintovaatimusten sisällöt ja painotukset ovat osin muuttuneet ja
3. Lainsäädännössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön liittyen.

Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueet ovat 1.8.2018 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2. Rehtori pedagogisena johtajana
3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).
Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden, tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka. Kuitenkin, jos henkilö on jo suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, tulee myös tutkinnon jälkimmäinen osa suorittaa näiden määräysten mukaisesti, niin ikään 31.7.2020 mennessä.
Tutkinto on nyt entistä johdonmukaisemmin jaettu hallinnon perusteisiin ja johtajana toimimiseen ja johtajuuden eri osa-alueisiin. Tutkinnossa on huomioitu suurella painoarvolla tietosuoja-asiat ja tietosuoja-asetuksen vaikutukset hallintoon. Erityisesti perusopetuksen osalta painopistealueita ovat turvallisuus, järjestyssäännöt, koulun toimintaan liittyvät käytänteet ja mobiililaitteet sekä tekijänoikeudet.
Suurimpana lainsäädännöllisenä muutoksena on kuitenkin huomioitu ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjärakenteita ja tutkintojärjestelmää. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.
Uusi laki asettaa aikaisempaa suurempia haasteita opettajan työlle ja rehtorille henkilökunnan esimiehenä. Opettajan rooli ja vastuut ovat oleellisesti muuttuneet oppimisen ja opetuksen järjestämisen painopistealueiden muuttuessa.
Hyvän kokonaiskuvan ammatillisen koulutuksen uudistuksesta saa myös opetusministeriön asiaa käsitteleviltä sivuilta https://minedu.fi/amisreformi

Tutkinnossa vaadittava materiaali:
Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen verkkosivuilta. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia sekä hyödyllistä tietoa tutkintoa suorittavalle. Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset.
 
Kesäyliopiston tenttipäivät: 14.6.2019 klo 8-12 ja 9.8.2019 klo 8-12. Sekä A-osan että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia.
  • Tenteistä kesäyliopisto ei peri maksua. Opetushallitus perii tentteihin osallistuvalta tutkintomaksun 256 euroa sen jälkeen kun molemmat tutkinnon osat on suoritettu. Tutkinnon osan uusimisesta OPH:n maksu on 87 euroa.
  • Ilmoittautuminen tenttiin tehdään opetushallitukseen Riitta Mäelle, riitta.maki@oph.fi (p. 029 533 1149) JA kesäyliopistoon sähköpostilla lappeenranta@kesyli.net viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
  • Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina.
  • Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.
  • Tenttikysymykset ovat salassa pidettäviä (julkisuuslain 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan). Salassapidon rikkominen on rangaistava teko. 
  • Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut vastaan ottaa opetushallituksen määräämät virkamiehet. 
Kouluttaja:  Jorma Suonio, Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot:  395

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.5.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.5.2019
Hinta 395,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka

RYHMÄ 1

11.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
9.10.2019 klo 9.15 - 16.00

Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

Ke 11.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy


Ke 9.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 390,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka
RYHMÄ 2
12.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
10.10.2019 klo 9.15 - 16.00
Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

To 12.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy

 

To 10.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 390,00 €