Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja.

Aika ja paikka 
C-ryhmä 25.9., 29.10., 22.11.
klo 9.00 - 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen           

Tavoite
Miten tablet- laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö
1. päivä:
Työväline haltuun ja sovellukset tutuksi
- Opi käyttämään laitetta ja sen toimintoja
- Tutustu perustyökaluihin
Kuva oppimisen välineenä
- Kuvakertomuksia
- Sarjakuvia
- Kuvasuunnistusta
- Kamerakynäpedagogiikkaa

2. päivä:
Pilvi haltuun ja materiaalit jakoon

- Tutustu O365-pilvipalveluun
- Siirrä materiaaleja pilveen
- Pane tuotokset jakoon
Animaatiolla tarinat ja ilmiöt eloon
- Pala-animaatio
- Vaha-animaatio
- Esineanimaatio

3. päivä:
Kuuntele ja tallenna ääniä

- Tunnista ääniä
- Tee kuunnelmia
Videoklipeistä uutisia ja tarinoita
- Kuvaa, editoi ja jaa videoita
Palveluja ja työkaluja verkosta
- Etsi ja tutustu eoppimisympäristöihin
- Löydä materiaaleja verkosta

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 €

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin viimeistään 27.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 250,00 €

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari koostuu tänä vuonna opettajien yhteistyö ja monilukutaito –päivästä sekä monipuoliset arviointimenetelmät –päivästä. Seminaari tarjoaa arjen työkaluja opettajien yhteistyöhön niin opetuksen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin, käytännön esimerkkejä monilukutaidon edistämisestä sekä kokonaisen päivän, jossa pohditaan perusopetuksen monipuolisia arviointimenetelmiä. Seminaarissa kuullaan esimerkkejä sekä ala- että yläkouluilta ja arviointipäivänä ala- ja yläkouluille on järjestetty erilliset työpajat.

Aika ja paikka
15.-16.11.2018 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

 

OHJELMA 15.11.2018

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN KÄYTÄNTÖÖN – KOHTI OPPIVAA YHTEISÖÄ

klo 9.00 – 12.00 (Kahvitauko n. klo 10.30)
Kouluttajana FT, luokan- ja aineenopettaja Juho Norrena

Osa 1: Miksi?

Uusi opetussuunnitelmaa vaatii yksittäiseltä opettajalta paljon osaamista ja omalta mukavuusalueelta poistumista. Oppimistilanne pitäisi hallita, mutta oppilaan omalle oivaltamiselle pitäisi silti jäädä tilaa. 

Yhteisön vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen nousevat entistä tärkeämmiksi edellytyksiksi sekä opettajayhteisössä että luokassa: kaikkea ei tarvitse osata yksin ja jokaisen vahvuus tulisi saada hyödynnettyä.

 • Miten opetusta suunnitellaan yhdessä ja oppilaita osallistaen?
 • Kuinka oppijalähtöisyys muuttaa oppimisen luonnetta?
 • Onko oppiminen yksilöllistä vai yhteisöllistä?
 • Millaisilla oppimisen rakenteilla uutta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa ja miten muutokset vaikuttavat oppilaiden oppimiseen?
 • Kuinka opettaja voi pienillä muutoksilla aktivoida oppilasta oppimisessa?
 • Kuinka oppimisesta rakennetaan eheyttäviä kokonaisuuksia, joissa toteutuvat useiden oppiaineiden tavoitteet?
 • Kuinka arvioidaan laaja-alaista osaamista?

Osa 2: Miten?

Käytännöllisiä työtapoja ja -välineitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen ja opettamiseen.
Työtavat perustuvat kirjoihin:
Laaja-alainen osaaminen käytäntöön (Edita 2016)
Ryhmä oppimaan! (PS-kustannus 2016)

Klo 12.00 – 13.00 Lounas

MILLAISTA MONILUKUTAITOA JA MIHIN TARPEESEEN?

Klo 13.00 – 16.00 (kahvitauko n. klo 14.30)
Kouluttajana FT, projektipäällikkö Merja Kauppinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kielitietoiseen oppimiseen ohjaaminen ja monipuolisesta tekstimaailmasta ammentava opetus ovat monilukutaidon keskiössä. Kieli ja tekstit ovat oppiaineesta ja aihealueesta riippumatta paitsi oppimisen välineenä myös kohteena ohjattaessa oppilaita kielitietoiseen oppimiseen. Tutkivan ja ilmiölähtöisen pedagogiikan työtavat ovat omiaan kehittämään moninaisia luku- ja kirjoitustaitoja. Iltapäivä koostuu pientehtävistä, tehtäviä syventävistä mallinnuksista ja miniluennoista sekä opetuskokeiluista ala- ja yläkoulussa.

 

OHJELMA 16.11.2018

MONIPUOLISET ARVIOINTIMENETELMÄT PERUSOPETUKSESSA

Päivän tavoitteena on kirkastaa opettajan arviointityötä kokonaisuutena ja perehdyttää osallistujat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen arviointiin. Seminaaripäivä koostuu luento-osuudesta sekä ala- ja yläkouluille eriytetyistä työpajoista.

Kouluttajina KT, FL Najat Ouakrim-Soivio ja OPS-koordinaattori Satu Huttunen

Klo 09.00 - 10.45
Interaktiivinen luento: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 10.45 - 11.00
Kahvitauko

Klo 11.00 - 12.30
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Najat Ouakrim-Soivio
Yläkoulu: Satu Huttunen

Klo 12.30 - 13.30
Lounas

Klo 13.30 - 15.00
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Satu Huttunen
Yläkoulu: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 15.00
Seminaarin yhteenveto ja päätös                   

Luennossa käsiteltäviä teemoja ovat:
- oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteys
- tavoitteiden merkitykseen arvioinnissa
- arvioinnin erilaiset tehtävät: oppimisen ja osaamisen arviointi
- monipuolinen arviointi, sen suunnittelu ja toteuttaminen
- koulun arviointikulttuurin kehittäminen.

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja sisällöt
Opetushenkilöstölle suunnattu työpaja toteutetaan päivän aikana kaksi kertaa. Toinen paja on suunnattu vuosiluokkien 1-6 opettajille ja toinen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opettajille.

Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
- mitä on sanallinen arviointi, ja miten sitä toteutetaan käytännön koulutyössä,
- miten toteuttaa itse- ja vertaisarviointia käytännön opetustyössä,
- mitä ja miksi oppilaan tulee ymmärtää saamastaan sanallisesta palautteesta sekä itse- ja vertaisarviointipalautteesta.

HUOM! Työpajaan osallistuvilla tulee olla mukanaan paikalliset POPS-perusteet. Osallistujat voivat halutessaan ottaa itse- tai vertaisarvioinnissa käyttämiään malleja tai kaavakkeita. 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
260 euroa sisältää ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2018
Hinta 260,00 €

Kuvaa, ääntä, videoita ja muuta digipedagogiikkaa tabletilla!

Tablettityöpajan ideana on oman työn ja tabletin hyödyntämisen suunnittelu. Tule mukaan tablettityöpajaan  harjoittelemaan ja  suunnittelemaan media- ja muita digitehtäviä omalle oppilasryhmällesi. Pajan keskeisiä teemoja ovat itse tekeminen ja tuottaminen, leikillisyys, kamerakynäpedagogiikka ja laitteiden yhteiskäyttö.

Aika ja paikka
Koulutus koostuu kolmesta iltapäivästä
17.1.2019 klo 13-16
28.1.2019 klo 13-16
12.2.2019 klo 13-16
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon  2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen

Sisältö
Käytännön toiminnan suunnittelua.

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
220  €

Ilmoittautuminen
viimeistään 3.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2019
Hinta 220,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo kahdennentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 6.-7.2.2019. Seminaarin teemoina ovat tänä vuonna ajankohtaiset valtakunnalliset teemat, ammatilliset kysymykset ja itsesäätelyn vahvistaminen, mediakasvatus sekä sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa.

Aika ja paikka
6.-7.2.2019 Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali

Kohderyhmä
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa

 

OHJELMA

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Teija Hirvonen Lappeenrannasta

Keskiviikko 6.2.2019

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET KUULUMISET

09.30 - 10.00
Ilmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 10.15
Seminaarin avaus

10.15 - 11.30
 Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset

- perhepäivähoidon arviointi
- yksityisen perhepäivähoidon omavalvontasuunnitelma
- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden perhepäivähoidon tukimateriaali
- seminaarin osallistujilla on mahdollisuus osallistua tukimateriaalin valmisteluun
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

11.30 - 12.30 Lounas       


AMMATILLISIA KYSYMYKSIÄ, OSASEMINAARIT JA ITSESÄÄTELYTAITOJEN VAHVISTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.30 - 13.30
Lapsen mielenterveyden edistäminen 

LTO, kouluttaja Anu Torpisto, Suomen mielenterveysseura

13.30 - 13.45 Kahvitauko


SEMINAARI JAKAUTUU ILTAPÄIVÄKSI KAHTEEN OSASEMINAARIIN
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.

OSASEMINAARI 1: Perhepäivähoitajat (osallistujat kiertävät kaikki työpajat)
Klo 13.45 - 15.15 Lapsen mielenterveyden edistäminen perhepäivähoidossa: Työpajat
- Eläinlasten elämää - Mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin
- Hyvinvoinnin hyrrä - Mielenterveystaidot omassa työssä
- Vennyn ja Eeron ihania kuvia -Taide mielenterveyden edistäjänä

Työpajojen materiaaleja voi tilata omaan käyttöön Suomen mielenterveysseuralta osoitteesta:
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-neuvola/materiaalia-varhaiskasvatukseen-ja


OSASEMINAARI 2: Perhepäivähoidon ohjaajat ja muut esimiehet
Klo 13.45 - 15.15
Pienryhmäkeskustelua, valitse alla olevista sinua kiinnostava ryhmä.
1. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta
2. Vasu esimiehen työkaluna
3. Perhepäivähoidon johtaminen ja ohjaaminen – haasteet ja työkalut

15.15 - 16.45 Kaikille yhteinen osuus jatkuu
Itsesäätelytaitojen vahvistaminen perhepäivähoidossa
- Säätely on Aivotaito
- Säädellystä säätelijäksi, lapsen säätelytaitojen kehityksen tukeminen
Nina Uusitalo, neuropsykologi, valmentaja, työnohjaaja ja kouluttaja Aivotaidot Oy

Seminaarin 1. päivä päättyy

 

Torstai 7.2.2019

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatralta

LEARNING CAFE

08.30 - 11.00
Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa

Valitse 3-4 aihetta seuraavista
1. Yhdessä syömistä ja ruokapuhetta – ruokailuhetket pedagogisena tilanteena perhepäivähoidossa
2. Miten toimin lapsen tukena lapsen vastoinkäymisissä?
3. Erilaiset perhekulttuurit – varhaiskasvattajan ja perheiden arvojen kohtaaminen
4. Sukupuolisensitiivisyys: tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
5. Vinkkejä luontoliikuntaan perhepäivähoidossa
6. Miten teen dokumentoinnista pedagogista dokumentointia?
7. Minä mediakasvattajana ja median hyödyntäjänä
8. Ideoita kielten ja kulttuurien rikastamiseksi perhepäivähoidossa
9. Lapsi tutkii maailmaa – miten mahdollistan?
10. Miten tuen lapsen kaveruussuhteita perhepäivähoidossa
Kahvitauko työskentelyn lomassa

11.00 - 12.00 Lounas
 

MONILUKUTAITO JA SUKUPUOLISENSITIIVISYYS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.00 - 13.00

Mediakasvatusta ja monilukutaitoa - lasten leikkiä!
- Vinkkejä me-moiluun lasten kanssa toimiville   
Varhaiskasvatuksen opettaja, mediakasvattaja Riikka Tidenberg

13.00 - 13.30 Kahvitauko

13.30 - 15.30
Sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa

Mitä sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksessa? Luennolla kuulet, miten voit tutkia perhepäivähoidon tasa-arvoisuutta ja tukea lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vasuperusteisesti.
Nea Alasaari, projektipäällikkö, Tasa-arvoinen päiväkoti -hanke

15.30
Seminaarin yhteenveto ja päätös


KIELTEN RIKAS MAAILMA -NÄYTTELY
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on Kielten rikas maailma. Tuo seminaariin kuvia tai kirjallisia esittelyjä toiminnasta, joissa näkyy miten toteutat tätä vasun oppimisen aluetta. Tuo esille hyväksi havaittuja ideoita tai muuta materiaalia vinkiksi kollegoille! Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo! Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto.
Katso lisää: https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/kielten_rikas_maailma


Seminaarimaksu

240 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.1.2019 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net. Ilmoita kumpaan osaseminaariin osallistut ilmoittautumislomakkeen alkukyselyssä. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 6.1.2019 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2019
Hinta 240,00 €

PIKI-toimintamallin avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Koulutuksessa opit tukemaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa. Koulutuksessa esitellään myös hyviä toimintamalleja ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä myös puuttua siihen. Saat kuulla myös vinkkejä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Aika ja paikka
20.2.2019 klo 9.00 - 16.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2.kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt

Tavoite
PIKI-toimintamalliin perehtyminen

Sisältö
Kuka kiusaa ja miksi?
Mitä on kiusaaminen?
Kiusaaminen vertaisryhmässä
Kiusattuna/ kiusaaja – apua molemmille
Kiusaamiseen puuttuminen – Piki toimintamalli
PIKI-yhteistyö vanhempien kanssa

Ohjelma
Työskentelyä 9-16
Lounastauko klo 12
Kahvitauot klo 10.30 ja 14.30

Kouluttaja
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
180 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.2.2019  osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2019
Hinta 180,00 €

Kasvun eväät 1 – haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisellä työotteella

Aika ja paikka28.3.2019 klo 10.00 - 16.30. Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila                           

Kohderyhmä: mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaaj                      

Sisältö              
Aikuisen osaamisen vahvistaminen

 • kuinka kohdata ja ohjata lasta, joka haastaa aikuista
 • haastavan käyttäytymisen taustaa, syitä

 Positiivisuuden kehä – onnistumisen mahdollistaminen

 • arvostavan vuorovaikutuksen K:t – katsekontakti, kuuntelu, kiitos, kosketus, kärsivällisyys ja keveys
 • miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
 • aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä

Rakentava rajaaminen ja tunnetyöskentely merkitys

 • omien ja lapsen tunteiden ennusmerkkien tunnistaminen, kannatteleminen, sietäminen, käsitteleminen ja säätely
 • kuinka jätetään ei-toivottua huomiotta ja vahvistetaan toivottua toimintaa
 • syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistan mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa

Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi)                   

Kouluttaja: Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja                  
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462                                                         

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 195,00 €
 
Aika ja paikka  27.3.2019 klo 13.00 – 16.15 Ryhmä I
                          28.3.2019 klo 13.00 – 16.15 Ryhmä II
                          Lappeenranta, kesäyliopisto Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä   Alakoulujen opettajat ja ohjaajat
 
Sisältö             Koulutus pohjautuu kouluttaja Merja Tompurin kirjaan Tartu toimeen 
                        (2018). Sen aikana paneudutaan keinoihin, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden työskentelytaitoja vahvistamalla muun muassa                                  sinnikkyyttä ja kasvun asennetta. Keinojen taustalla vaikuttaa positiivinen psykologia, mindfulness sekä toimintaterapia. Koulutuksen                            aikana opettajat voivat suunnitella omaa luokkaansa varten työskentelytaitoihin liittyviä toiminnallisia oppitunteja, joiden aiheena on: 
 •              toiminnan merkitys ihmiselle ja toimeen tarttumisen vaiheisiin tutustuminen
 •              toiminnan aloittamisen tuet ja esteet TESTIn muodossa (tavoite – energiataso – suunnitelma – tarkkaavuus – ilo eli tunteiden                 vaikutus)
 •              kasvun asenne ja ponnistelulihaksen kehittäminen
 •              voimavarojen uudistaminen erilaisten taukotoimintojen avulla 
                        Edellä mainittuja teemoja ja niihin liittyvää materiaalia voidaan käyttää myös yksilötyöskentelyn apuna.
 
Kouluttaja toimintaterapeutti, mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri
 
Tiedustelut koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta 150 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 13.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2019
Hinta 150,00 €
 
Aika ja paikka   28.3.2019 klo 13.00 – 16.15 Ryhmä II
                          Lappeenranta, kesäyliopisto Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä   Alakoulujen opettajat ja ohjaajat
 
Sisältö             Koulutus pohjautuu kouluttaja Merja Tompurin kirjaan Tartu toimeen (2018). Sen aikana paneudutaan keinoihin, joiden avulla voidaan                           tukea oppilaiden työskentelytaitoja vahvistamalla muun muassa  sinnikkyyttä ja kasvun asennetta. Keinojen taustalla vaikuttaa                                     positiivinen psykologia, mindfulness sekä toimintaterapia. Koulutuksen aikana opettajat voivat suunnitella omaa luokkaansa varten                               työskentelytaitoihin liittyviä toiminnallisia oppitunteja, joiden aiheena on: 
 •              toiminnan merkitys ihmiselle ja toimeen tarttumisen vaiheisiin tutustuminen
 •              toiminnan aloittamisen tuet ja esteet TESTIn muodossa (tavoite – energiataso – suunnitelma – tarkkaavuus – ilo eli tunteiden                 vaikutus)
 •              kasvun asenne ja ponnistelulihaksen kehittäminen
 •              voimavarojen uudistaminen erilaisten taukotoimintojen avulla 
                        Edellä mainittuja teemoja ja niihin liittyvää materiaalia voidaan käyttää myös yksilötyöskentelyn apuna.
 
Kouluttaja toimintaterapeutti, mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri
 
Tiedustelut koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta 150 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 150,00 €

Eväitä arkeen 2 – kuin vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Aika ja paikka: 2.5.2019 klo 10.00 - 16.30  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila                            

Kohderyhmä: mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat                                                                                           

Sisältö

 • Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen
      * Kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista
      * Tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintatapaa                  
 • Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja
      * Miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
          - aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä
      * Pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään johdonmukaisesti
      * Syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen, mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa
 • Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi)

Kouluttaja: Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja     

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                                                                                                 

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 18.4.2019
Hinta 195,00 €