Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Haluaisitko vahvoja työkaluja nykyiseen työhösi? Nyt on hyvä hetki tarttua kesäyliopiston koulutukseen. Syksyllä aloitetaan ammattitaitoisella ja kannustavalla kouluttajaryhmällä.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Tässä linkki useasti kysyttyihin kysymyksiin; https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

Aika ja paikka 
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 7.10.2019 klo 10.00 - 17.00 ja 8.10.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Ensimmäiset koulutuspäivät 
ma 7.10.2019
ti 8.10.2019
ma 11.11.2019
ke 11.12.2019

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä, soveltuva kirjallisuus, n. 12 kirjaa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeminen
Koulutuksen haku tapahtuu seuraavasti:
kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin ja palauta se viimeistään 23.9.2019
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 3900 € 1. erä lokakuu 2019, 1300 €, 2. erä huhtikuu 2020, 1300 € ja 3. erä lokakuu 2020, 1300 €

Hakuaika opintoihin päättyy 23.9.2019.
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2019
Hinta 3900,00 €
Ilmoittaudu

Kaksipäiväinen Business Coachingin perusteet -koulutus antaa hyvät perustiedot coachingin lähestymistavoista ja menetelmistä. Päivien aikana käymme läpi coachingin ydintaitoja sekä malleja valmentavaan otteeseen vuorovaikutuksessa.

Koulutukseen osallistuneella on selkeä kuva coachingista ja sen hyödyistä sekä perustaidot valmentavan otteen soveltamisesta arjen tilanteissa. Koulutuksessa käsitellään valmentavaa otetta niin asenteena kuin myös taitoina ja työkaluina. Lisäksi osallistuja hahmottaa, miten coaching eroaa muista lähellä olevista ohjausmuodoista.

Aika ja paikka
28.-29.9.2021 Imatralla, Imatran Kypylän koulutustiloissa, tiistaina klo 9 – 17, keskiviikko klo 9-17.
Mikäli koronatilanne ei mahdollista lähiopetusta, koulutus järjestetään saman sisältöisenä verkko-opetuksena samaan aikaan ja saman hintaisena.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään siihen, miten he voisivat soveltaa valmentavaa otetta omassa työssään. Erityisesti: työnohjaajat, valmentajat, terapeutit, johtajat, esimiehet ja HR-ammattilaiset. Valmennus sopii erinomaisesti heille, jotka harkitsevat kouluttautumista ammatticoacheiksi.

Sisältö
Miksi coaching on hyödyllistä - ja mitä tämä koulutus tarjoaa?

• Vahvistaa hyviä työelämätaitoja

• Syventää ratkaisukeskeisyyttä

• Lisää itsetuntemusta ja itsehavainnointia

• Auttaa työstämään ajankohtaisia haasteita

Noudatamme sisällössä International Coach Federationin määrittämiä ydintaitoja (https://www.icffinland.fi/uudet-ydintaidot-suomeksi/) ja eettisiä sääntöjä (https://www.icffinland.fi/toiminnan-eettisyys/).

Kouluttajat

Liisa Lehtosalo-Iskanius
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT ja EIF, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, Mindfulness –ohjaaja CFM® ja kouluttaja

Sari Ajanko
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT (Enneagram Teachers in NarrativeTradition), NLP Trainer, sertifioitu johdon työnohjaaja (CSLE®, STOry), työyhteisösovittelija ja Certified WholeBody Focusing Trainer.
- Sari on kirjoittanut Suomen Liikekirjojen julkaiseman kirjan: “Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus”.

Tiedustelut
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net p. 010 3229451

Koulutuksen hinta  370 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 14.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2021
Hinta 370,00 €

Enneagrammi on syvällinen ja dynaaminen persoonallisuusmalli, jonka avulla voimme lisätä sekä itsetuntemustamme että ymmärrystämme moninaisuudesta (persoonien moninaisuudesta).

Kahden päivän opinnot antavat hyvät perustiedot siitä, miten suuntaamme huomiomme eri tavoin ja miten se vaikuttaa toimintaamme. Enneagrammi-mallin äärellä emme tarkastele vain sitä, mitä teemme ja miten toimimme, vaan moninaisia vaikuttimia toimintatyylimme taustalla. Tutkimme myös sitä, miten vahvuutemme saattavat yliviljeltyinä muodostua kompastuskiviksemme.

Aika ja paikka
26.-27.10.2021 Imatralla,Imatran Kylpylän koulutustiloissa, tiistaina klo 9 – 17, keskiviikkona klo 9-17.
Mikäli koronatilanne ei mahdollista lähiopetusta, koulutus järjestetään saman sisältöisenä verkko-opetuksena samaan aikaan ja saman hintaisena.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemustaan, kehittämään vuorovaikutustaan sekä lisäämään ymmärrystään moninaisuudesta. Erityisesti: coachit, työnohjaajat, valmentajat, terapeutit, johtajat, esimiehet ja HR-ammattilaiset. Kurssi sopii myös heille, joita kiinnostaa enneagrammin ammattimainen käyttö ja jotka harkitsevat kouluttautumista enneagrammi-ohjaajiksi.

Tavoite
Päivien aikana itsetuntemuksesi ja ymmärryksesi omasta vuorovaikutustyylistäsi paranee. Saat lisää ymmärrystä siitä, miten eri tavoin hahmotamme ympäröivää maailmaa ja miten se voi parhaimmillaan johtaa upeaan synergiaan ja pahimmillaan väärinymmärryksiin ja konflikteihin.

Noudatamme koulutuksessamme narratiivista lähestymistapaa, joka kunnioittaa jokaisen osallistujan yksilöllisyyttä ja oikeutta puhua omasta puolestaan.

Sisältö
Miksi itsetuntemusta kannattaa kehittää - ja mitä tämä koulutus tarjoaa?

• Itsensä johtaminen helpottuu lisääntyvän itsetuntemuksen myötä

• Erilaisuuden ymmärrys ja moninaisten näkökulmien arvostus lisääntyy

• Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot paranevat

• Ymmärrys tiimirooleista ja eri näkökulmien merkityksestä syvenee

Kouluttajat

Liisa Lehtosalo-Iskanius
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT ja EIF, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, Mindfulness –ohjaaja CFM® ja kouluttaja

Sari Ajanko
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT (Enneagram Teachers in NarrativeTradition), NLP Trainer, sertifioitu johdon työnohjaaja (CSLE®, STOry), työyhteisösovittelija ja Certified WholeBody Focusing Trainer.
- Sari on kirjoittanut Suomen Liikekirjojen julkaiseman kirjan: “Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus”.

Tiedustelut
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net p. 010 3229451

Koulutuksen hinta  370 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 12.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2021
Hinta 370,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.

Aika: huhtikuu 2021 - tammikuu 2022

Päivät 1-3                                      Ti-to 27.-29.4.2021
Päivät 4-6                                      Ti-to 8.-10.6.2021
Päivät 7-9                                      Ti-to 31.8.-2.9.2021
Päivät 10-12                                  Ti-to 26.-28.10.2021
Päivät 13-15                                  Ti-to 14.-16.12.2021
Päivät 16-18                                  Ti-to 25.-27.1.2022

Paikka: Lappeenranta, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuspaikassa osallistujien on mahdollista myös yöpyä omakustanteisesti.

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla. 

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista? Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Osa 1, lähiopetuspäivät 27.-29.4.2021
• ennakkotehtävä
• Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
• ihmiskäsitys ja perusolettamukset
• rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
• 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
• havaintojen erottaminen tulkinnoista
• leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 2, lähiopetuspäivät 8.-10.6.2021
• empatia käsitteenä ja käytännössä
• sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
• tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
• vihan käsitteleminen
• palautteen antaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähiopetuspäivät 31.8.-2.9.2021
• yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
• haasteellisen viestin vastaanottaminen
• pyyntöjen esittäminen
• ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
• EIn sanominen ja kuunteleminen
• pelottavan viestin kertominen
• TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 4, lähiopetuspäivät 26.-28.10.2021
• keskeyttäminen yhteyttä vaalien
• ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
• syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
• häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
• voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 5, lähiopetuspäivät 14.-16.12.2021
• sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
• ristiriitoihin suhtautuminen
• sovittelijan työkalupakki
• valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
• Mindfulness-meditaatio
• TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 6, lähiopetuspäivät 25-27.1.2022
• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
• elämämme strategiat
• toimintamallit kriisitilanteissa
• sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
• itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
• kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
• teoriaa ja harjoituksia

Hinta: 2700 €, hinta sisältää koulutuksen, todistuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 13.4.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2021
Hinta 2700,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. 
Perusteet –jakson jälkeen voit päättää, lähdetkö heti vai myöhemmin opiskelemaan kokonaisuutta. Siihen on Lappeenrannassa tarjolla mahdollisuus vielä vuonna 2021.Aika: 27. - 29.4.2021 (ti-to 9.00 - 18.00)

Paikka: Lappeenranta (tarkempi paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä)

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäiset lähipäivät. Ohjaajakoulutuksen osat 2.-6. käydään peräkkäin eli osaan 2 tullessaan sitoutuu jatkamaan loppuun asti saman ryhmän kanssa.

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista?

Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäinen lähipäiväosuus. Voit halutessasi jatkaa koulutusta muun ryhmän mukana tai tulla vain tutustumaan koulutukseen ja jatkaa halutessasi myöhemmin. Seuraaviin lähipäiviin osallistuessasi sitoudut kaikkiin jäljellä oleviin lähipäiviin, joita on yhteensä 18 sekä välitehtäviin ja empatiaharjoituksiin lähipäivien välillä.

Hinta:  450 €. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 13.4.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2021
Hinta 450,00 €

Huom. kurssin ajankohta siirretty huhti-toukokuulle!

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin tutkaillaan omia unelmia ja  vahvuuksia, tunteita ja muistoja. Työskentelyn kautta saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja uutta näkökulmaa asioihin, omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeä osa kurssia.

Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät.  Kurssilla käytetään omia välineitä, näistä saat erillisen luettelon vahvistuskirjeen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutukseen hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, ja nämä materiaalit sisältyvät koulutuksen hintaan.

Aika ja paikka:  23.4.- 29.5.2021 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kokoontumiset:

Pe 23.4. Klo 17.00 - 20.00
La 24.4. Klo 10.00 - 15.00
To 29.4. Klo 17.00 - 20.00
Ti 4.5. Klo 17.00 - 20.00
Pe 7.5. Klo 17.00 - 20.00
La 8.5. Klo 10.00 - 15.00
Ti 11.5. Klo 17.00 - 20.00
Ma 17.5. Klo 17.00 - 20.00
To 20.5. Klo 17.00 - 20.00
Ti 25.5. Klo 17.00 - 20.00
Pe 28.5. Klo 17.00 - 20.00
La 29.5. Klo 10.00 - 15.00

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2021
Hinta 220,00 €

Luovuus voimavaraksi -jatkokurssi

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa / työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme!

Kurssin perusmateriaalit kuuluvat kurssin hintaan.

Aika ja paikka: 26.1.-30.3.2021 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ti 26.1. klo 17.00 - 20.00
ti 9.2. klo 17.00 - 20.00
ti 23.2. klo 17.00 - 20.00
ti 9.3. klo 17.00 - 20.00
ti 23.3. klo 17.00 - 20.00
ti 30.3. klo 17.00 - 20.00

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Hintatiedot: 170 €

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 12.1.2021  

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritäänpuolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2021
Hinta 170,00 €
Ilmoittaudu

Aika ja paikka
ti 16.3.2021 klo 9-15, verkko

Yhteistyökoulutus
Koulutus totutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle sekä esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville (kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille) ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Lainsäädännön tuntemisen merkitys on lapsen suojelutyössä korostunut entisestään, joten jokaisen edellä mainitun tahon on tiedettävä lastensuojelulain prosessit ja omat velvollisuutensa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osaamistavoitteet
Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Koulutuksessa käydään läpi jokainen lastensuojelulain säännös (1 § – 95 §), lukuun ottamatta lastensuojelulain 17 §:ää ja niitä lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuollossa olevan lapsen rajoittamista (lastensuojelulain luvut 10- 11). Koko lastensuojelulaki käsitellään päivän aikana käytännönläheisesti huomioiden myös kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.

Kouluttajat
OTK Kati Saastamoinen

Sisältö
Luku 1 ja 3: Yleiset säännökset ja lastensuojelun järjestäminen

 • Lastensuojelulain tarkoitus
 • Vastuu lapsen hyvinvoinnista
 • Lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu
 • Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset
 • Lapsi ja nuori
 • Lastensuojelun järjestäminen (pykälät 11 § – 16 § ja 18 § – 19 §)

Luku 4: Lapsen osallisuus

 • Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen
 • Lapsen puhevallan käyttö
 • Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi + palkkiot
 • Vastuu lapsen edun turvaamisesta

Luku 5: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

 • Ilmoitusvelvollisuus
 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Rekisterin pitäminen
 • Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 • Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
 • Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
 • Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen
 • Määräaikojen noudattamisen seuranta
 • Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

Luku 6: Menettelysäännöksiä

 • Lapsen tapaaminen
 • Asiakasuunnitelma
 • Asiakkaan kanssa pidettävä neuvottelu
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
 • Asioiden kirjaaminen

Luku 7: Avohuolto

 • Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
 • Toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
 • Sijoitus avohuollon tukitoimena
 • Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
 • Kiireellinen avohuollon tukitoimi

 Luku 8: Lapsen kiireellinen sijoitus

 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 • Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen
 • Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

Luku 9: Huostaanotto

 • Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen
 • Huostaanoton ja sijaishuollon järjestäminen
 • Asiaan osallisten kuuleminen
 • Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko
 • Hakemus hallinto-oikeudelle
 • Huostaanotetun lapsen huolto
 • Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
 • Huostassapidon kesto ja lakkaaminen sekä huostaanottopäätöksen raukeaminen

Luku 12: Jälkihuolto

Luku 13: Valvonta

 • Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
 • Sijaishuollon valvonta
 • Muu valvonta
 • Yksityisesti sijoitettujen lasten valvonta

Hinta

145 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 8.3.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.3.2021
Hinta 145,00 €

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
-Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia
-Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön
-Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana
-Ratkaisukeskeinen (käypähoitosuosituksiin perustuva) motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa
-Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa
KOULUTUKSEN TOTEUTUS:
Koulutus sisältää 3 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen,- ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspää. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit, jotka ovat HedCo Oy:n kehittämä tuote. Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg:

Aika ja paikka
1. ja 2. päivä: 15. ja 16.3.2021
3. päivä: 16.4.2021 klo 9 - 15.30

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät ihmissuhde, - ja vuorovaikutustyötä

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernin motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin.                       

Kouluttaja
Anita Hedman (FM), HedCo Oy
Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, ACC)
Kouluttajatyönohjaaja (Story)

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
490 €
 

Ilmoittautuminen
viimeistään 26.2. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.2.2021
Hinta 490,00 €
Ilmoittaudu
Mielikeho yhteyttä vahvistava MBB-menetelmä tarjoaa välineitä tiedostaa omia ajatuksia silloin, kun niiden ylivalta aiheuttaa kielteisiä tunnekokemuksia ja kehollisia stressireaktioita. MBB on näyttöön perustuva nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, jolla pyritään vahvistamaan hyvinvointia ja luontaista palautumiskykyä (resilienssiä) kehittämällä metakognitiivisia stressinhallintaan liittyviä taitoja. 
 
Koulutus sopii kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. 
 
Aika
ti 16.3.2021, to 25.3. 2021 ja to 22.4.2021 
Koulutuspäivät järjestetään klo 9.00 – 16.00.
Koulutuskokonaisuus toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Koulutukseen osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen ja kameran ja mikrofonin. 
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat jatkaa menetelmän ammattikäyttöön pätevöittävään sertifiointikoulutukseen peruskoulutuksen jälkeen. Koulutusrakennetta ollaan parhaillaan muokkaamassa USU:n (Utah State University) I-System Instituutin kanssa yhteistyössä.
 
Tavoite
Opiskelija omaksuu ja pystyy käyttämään MBB:n perustaitoja oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää MBB:n peruskäsitteet ja miten ne ilmenevät hänen elämässään.  
 
Sisältö
Koulutuksessa opitaan MBB:n seitsemän perustaitoa:
1. Karttojen tekeminen (jotta pystyt tunnistamaan yliaktiivisen Identiteettisysteemin ja sen osat)
2. I-systeemin tunnistaminen (kun se on yliaktiivinen)
3. Bridging Awareness (aisteihin palaaminen)
4. Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ”toivoisin” -lauseet)
5. Masentaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
6. Tarinalinjojen tunnistaminen ja keskeyttäminen (sisältää aisteihin palaamisen)
7. Korjaaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
 
Näillä taidoilla yliaktiivinen mielikeho saadaan rauhoittumaan, yhteys omiin voimavaroihin palautumaan ja toimintakyky säilymään hyvänä stressaavissakin tilanteissa. Harjoituksia voidaan hyödyntää arjessa ilman, että siihen tarvitsee varata erillistä vetäytymisaikaa tai -paikkaa. 
 
Kouluttaja
Hanna Rauanheimo, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, MBB-kouluttaja

Lisätietoja aiheesta saa esimerkiksi tästä radio-ohjelmasta: Radio YLE Tiina Lundbergin Huoltamo ti 17.3.2020
https://areena.yle.fi/audio/1-50466012
Ohjelmassa kouluttaja Hanna Rauanheimo puhuu MBB:n käyttämisestä mm stressin ja ahdistuksen hallintaan. Haastattelu on tehty juuri Covid-19 pandemian puhjettua ja kun rajoitukset Suomessa tulivat voimaan. 

Yhteistyö
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen MBB-yhdistyksen kanssa.

Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 henkilöä.
 
Tiedustelut
Rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net
 
Koulutuksen hinta  
590 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 2.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.3.2021
Hinta 590,00 €
Ilmoittaudu

Omakuva työvälineenä itsetuntemukseen, ratkaisukeskeisessä hengessä kuvataiteen eri menetelmiä soveltaen. 
Omakuva ei välttämättä tarkoita peilistä tai valokuvasta työstämistä, se voi olla paljon muutakin. Lähde luottamuksellisessa ilmapiirissä matkalle itsetuntemukseen, löydä salliva, hyväksyvä katse, voimaannu, kun huomaat, että voit antaa itsellesi luvan olla juuri sitä, mitä sillä hetkellä olet.
Kuvallisen työskentelyn kautta saat elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseesi ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdinta ovat osa kurssia.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä - kiinnostus ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät!
Kurssilla käytetään omia välineitä, näistä saat erillisen luettelon vahvistuskirjeen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutukseen hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, ja nämä materiaalit sisältyvät koulutuksen hintaan.


Aika ja paikka: 31.3.-5.5.2021 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ke 31.3. klo 17.00 - 20.00
ke 7.4. klo 17.00 - 20.00
ke 14.4. klo 17.00 - 20.00
ke 21.4. klo 17.00 - 20.00
ke 28.4. klo 17.00 - 20.00
ke 5.5. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 17.3.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.3.2021
Hinta 170,00 €

Aika ja paikka:  Puolenpäivän tiivis koulutus, 19.3.2021 klo 9.00 - 12.00 Teams-kokoushuone. 

Kohtaatko työssäsi valehtelua tai muita epätoden alalajeja? Aiheutuuko työhösi ongelmia tiedon vääristelystä tai tahallisesta harhaanjohtamisesta? Tässä koulutuksessa saat välineitä, miten puuttua ja ratkaista valehtelun ja epätoden alalajien aiheuttamia tilanteita työelämässä. Koulutuksessa avataan ”Epätoden alalajien” luonnetta, käsitteitä, jäsentämistä, ymmärtämistä ja kohtaamista, joista tyypillisiä ovat valehtelu, toiveajattelu, oudot uskomukset, ajatusvääristymät ja psykoottiset harhat.

Kohderyhmä: Valmennus sopii julkishallinnon alalle, sosiaali- ja terveysalalle sekä toimialasta riippumatta esimiehille, tiimien vetäjille ja henkilöstöjohdolle sekä yrityksissä että organisaatioissa. Lisäksi koulutus sopii kaikille niille asiantuntijoille, jotka kohtaavat työssään valehtelua ja epätoden muita alalajeja.

Sisältö: Tietoinen valehtelu mm. hoitosuhteissa on niukasti analysoitu ja tutkittu aihe, mahdollisesti osin siksi, että terveyspalvelujen yhteydessä on ollut ”poliittisesti epäkorrektia” tähdentää sitä, että valehtelua esiintyy. Yhtä arka tämä kysymys on kuitenkin eduskunnassa, jossa toisen kansanedustajan ei saa sanoa valehtelevan, ja käytetään koodinimeä ”muunnettu totuus.” On kuitenkin selvää, että eri syistä valehtelua esiintyy myös hoitosuhteissa, muusta työelämästä puhumattakaan. Tavanomainen valehtelu liittyy tietoiseen eduntavoitteluun tai kiusanteon haluun, ja se on yleistä mm. persoonallisuushäiriöiden yhteydessä.

Ohjelma

9.00 Koulutus alkaa

9.00 – 10.30 Valehtelu ja epätoden alalajit sekä niiden käytännön merkitys työelämässä

 • Kaikki epätosi informaatio ei kuitenkaan ole valetta
 • Psykoottiset harhat ja masennukseen liittyvät oireet

10.30 - 10.45 Tauko

10.45 -12.00 Harhaanjohtaminen työelämässä

 • Omaneduntavoittelu ja ”valkoiset valheet”
 • Taitava valehtelija huijaa uskottavasti ja sepittelee miellyttävästi
 • Tyypilliset keinot vaikutuksen tekemiseen ja huijaamiseen

Kouluttajana alan guru Hannu Lauerma, psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri. Hannu Lauermaa on luonnehdittu hypnoottiseksi luennoitsijaksi, joka osaa asiansa.

Toteutus verkossa Tapaamiseen on suositeltavaa osallistua pc-koneella, sillä mobiililaitteilla ei useinkaan voi samanaikaisesti osallistua verkkotapaamiseen ja työskennellä muiden verkkotyökalujen avulla. Tarvitset myös kuulokkeet, mikrofonin ja mielellään nettikameran. Osallistujat saavat linkin ja ohjeet sähköpostilla noin viikkoa ennen koulutusta.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 95 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 7.3.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2021
Hinta 95,00 €

Työpaja tunnelukoista

Kaipaatko tukea tunnetyöskentelyyn?  Haluatko saada tietoa, miksi elämässä toistuu usein samankaltaiset kaavat? Miten voit avata ja työstää tunteita tunnelukkojen kanssa työskentelyllä?


Aika ja paikka 23.4.2021 klo 9.30 – 16.00 verkossa. 


Kohderyhmä

Sinulle, joka haluat oppia käsittelemään ja kohtaamaan vaativia tunteita viisaasti myös asiakastyössä ja samalla opit ymmärtämään ja hyväksymään itseäsi syvemmin.

Sisältö                                            

Lähes jokaisella on jokin tunnelukko. Tunnelukot vaikuttavat ihmissuhteisiimme kielteisesti ja aiheuttavat kärsimystä, mutta onneksi niistä on mahdollista myös vapautua.  Tunnetyöskentelyn taidot kehittyvät tietoisella harjoittelulla. Tunnelukot ovat usein lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneitä selviytymismekanismeja, jotka tuovat ymmärrystä siihen, miksi toimimme kuten toimimme ja miksi tietyt tunteet ja kokemukset toistuvat elämässämme.

Työpajassa tutkitaan 18 eri tunnelukon syntymekanismia, sitä miten ne näkyvät käyttäytymisessä ja mitä tunnelukoilla yritetään ”ratkaista”.  Sen lisäksi käsitellään sitä, mikä on kunkin tunnelukon vapautumisessa ja työstämisessä tärkeää. Tunnelukkotyöskentely kasvattaa hyväksyvää tietoisuutta kipukohdista ja haasteista, sekä antaa konkreettista suuntaa, mikä eheytymiselle on tärkeää ja oleellista. Tunnelukot ovat kuitenkin usein olleet vuosia aktiivisia, ja tästä syystä myös automaattisesti toimivia. Automaatioiden purkaminen kysyy toistoja, myötätuntoista sitoutumista itseensä sekä aikaa. 

Kouluttaja

Eevi Minkkinen
Eevi on itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja. Eevi kirjoittaa blogia Hidasta elämää -sivustolle ja häneltä on ilmestynyt kaksi kirjaa: Ole itsellesi armollinen (2018) ja Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi (2019). Eevi uskoo että suorituskeskeisessä ja ihannekuvien täyteisessä ajassamme tarvitsemme ennen kaikkea inhimillistä itsetuntemusta, armollisuutta ja myötätuntoa tiellemme.

Toteutus verkossa

Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta.

Tiedustelut    Leena Salonen, puh. 010 311 9461, leena.salonen@kesyli.net

Koulutuksen hinta 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2021  osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.4.2021
Hinta 190,00 €

Teetkö vastaanottotyötä psykiatrisen osaamisalan ammatissa?
Kuuluuko työhösi auttaa asiakasta omien tunteiden käsittelyssä?
Oletko kiinnostunut tunnetyöskentelyn menetelmistä?

Tule oppimaan tunnetyöskentelyn menetelmiä turvallisesti verkkokoulutukseen!

Aika ja paikka

16.4.2021 klo 8.30 – 15.30 verkkokoulutuksena Zoomilla

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille tunnetyöskentelyn menetelmistä kiinnostuneille, esimerkiksi psykoterapiatyötä tai psykiatrista sairaanhoitoa tai muuta mielenterveystyönvastaanottotyötä tekeville. Koulutus soveltuu myös jatkotyöskentelyksi aiempiin skeematerapian koulutuksiin ja moodityöskentelyyn

Tavoite
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa erilaisia keinoja auttaa asiakasta omien tunteiden käsittelyssä ja tunteiden muutoksessa. Koulutuksessa esiteltyjä työskentelytapoja voi hyödyntää lähityöskentelyn lisäksi myös etätyöskentelyssä. 

Sisältö                                        
08.30 - 08.45   Tutustuminen ja orientaatio
08.45 - 10.00   Tunnekeskeisen työskentelyn  tekniikoiden käyttöön orientoituminen ja teoriaa
10.00 - 10.15   Tauko
10.15 - 11.45   Tuolitekniikat ja tyhjän tuolin tekniikka eri mahdollisuuksin
11.45 - 12.45   Lounastauko
12.45 - 14.15   Kahden tuolin tekniikka /monituolitekniikka ja variaatioita
14.15 - 14.30   Tauko 
14.30 - 15.30   Mielikuvatyön menetelmiä ja harjoittelua sekä yhteenveto päivästä  

Kouluttaja
Niina Jukkara, sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö; psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; kouluttajapsykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; 
skeematerapiakoulutukset ISST:n mukaisesti käyty: Advanced level of Schematherapist Individual, kouluttajina Remco van der Wijngaart, 
lasten- ja nuoreten skeematerapia opinnot tehty, ei sertifikaattia, kouluttajana Christoff Loose 

Toteutus verkossa
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Koulutusta ei tallenneta.

Tiedustelut     
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 3229 451 

Koulutuksen hinta  
210 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.4.2021 osoitteessa

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.4.2021
Hinta 210,00 €

Kaikilla syntyy katkoksia omaan tunne-elämään ja toisen ymmärtämiseen. Haasteemme on , miten kohdata näitä tilanteita rakentavilla tavoilla. Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa omia ja toisen katkoksia ja tarjoaa ideoita, miten niitä voi ehkäistä ja korjata. Päivän aikana otetaan mukaan näkökulmia keholliseen mielentämiseen eli miten voi kehotietoisuuden työstämisen ja itsensä rauhoittamisen taidon kautta tukea sekä itseä ja toista katkostilanteessa.

Aika ja paikka: 28.4.2021 klo 9.00 – 15.45 Etäkoulutus. Zoom-linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennalta.

Kohderyhmä:Terveydenhuollon työntekijät sekä muuta ihmissuhdetyötä tekevät ammattihenkilöt. Aiempaa kokemusta aiheesta ei tarvitse olla, mutta kokeneisuus ei myöskään ole este sille, että haluaa tutkia ilmiöitä tässä ja nyt ja pitää mielentämiskykyään elävänä.                                                                      
Koulutuksen tavoite: Osallistuja saa perustietoa siitä, mitä on mielentäminen (eli mentalisaatio) sekä kokemuksellisen kosketuksen mielentämisen katkoksiin ja niiden korjaamiseen.

Sisältö: Koulutus sisältää ennakkoluettavaa, ennakkotehtävän, luennon, pariharjoituksia, kehollisen mielentämisen huomiointia ja keskustelua näistä teemoista.

Kouluttaja: Minna Martin, PsM, kouluttajapsykoterapeutti (KAT), psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti (kouluttaja- ja työnohjaajakoulutuksessa), täyedennyskoulutuksena mm. mentalisaatioon perustuvan hoidon koulutus

Koulutusmateriaali: Koulutusmateriaali toimitetaan ennalta sähköisessä muodossa (PDF)                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.4.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2021
Hinta 170,00 €

Defusing eli purkukeskustelu on kriisityön menetelmä, jonka avulla ammattilaiset käyvät läpi tavallista rankempia työhön liittyviä kokemuksiaan. Purkukeskustelu lieventää psyykkisiä stressireaktioita ja normalisoi kokemuksia. Sen tavoitteena on ylläpitää työntekijöiden toimintakykyä ja helpottaa paluuta arkirutiineihin tapahtuneen jälkeen.
Koulutus antaa valmiudet toimia defusing-ohjaajana työyhteisössä. Menetelmä sopii sekä yksilö- että ryhmäkäyttöön.

Aika ja paikka: kaksi lähipäivää ja yksi etäpäivä: läihpäivät 16.8.2021 ja 6.9.2021 klo 10.00 - 17.00 Lappeenranta, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lisäksi yksi etäpäivän ajankohta sovitaan myöhemmin.

 • Kohderyhmä: Sosiaali-. terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstö tai muun soveltuvan alan ammattilaiset.
                                                               
  Sisältö: 
  Traumaattinen kriisi
  Miksi henkistä tukea
  Purkukeskustelu menetelmänä, sen tarkoitus, rakenne ja kulku
  Ohjaajan rooli
  Psyykkisen selviytymisen tukeminen

Kouluttaja: Pirjo Säisä, YM, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja

Koulutusmateriaali: Koulutusmateriaali toimitetaan ennalta sähköisessä muodossa (PDF)                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 450 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.8.2021
Hinta 450,00 €
Mestari Michael Whiten mukaan ihmiset elävät liian usein vankina oman elämäntalonsa kellarissa, vaikka parhaimmillaan käytössä voisivat olla kaikki kerrokset ja vielä kattoterassi kaiken päällä, kun vain ihmiset uskaltaisivat ja osaisivat? Ehkä me työnohjaajinakin kaipaamme uskallusta ja osaamista löytää ensin omat kerrokset elettäväksi?
Narratiivinen lähestymistapa perustuu omanlaiseensa käsitykseen asiantuntijuudesta, työtavoista ja erityisesti etsii menetelmiä saada ihmisen oma viisaus ja ymmärrys käyttöön. Ihmisen oma tarina, ohut tai rikkaampi, kuitenkin määrittää suhteemme asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin, vaikka se rakentuukin monitasoisesti myös ympäristön ja kulttuurin kautta.
 
Aika ja paikka
5.5. - 6.5.2021 ke klo 10.00 - 16.45 ja to 9.00 - 16.00
Imatran Kylpylä
 
Kohderyhmä
Työnohjaajat
 
Tavoite
Tutkitaan ja harjoitellaan narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa.
 
Sisältö
 1. päivä  
- narratiivisuuden peruslähtökohdat
- käsitys asiantuntijuudesta 
- ihminen ei ole ongelma, ongelma on ongelma
- tarinan rikastaminen
- ulkoistaminen ja näkökulmissa liikkuminen
- keskustelukartat työnohjauksessa
- käytännön harjoitukset
 
2. päivä
- syvennetään käytännön harjoituksia
- epäonnistumisten käsittely
- konfliktitilanteet
- arvojen ja merkitysten vahvistaminen
- omien työnohjaustilanteiden soveltaminen
 
Toteutus ja työtavat 
Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa tutkitaan ja harjoitellaan kahden päivän kokonaisuutena. Koulutus järjestetään lähiopetuksena ja sille on varattu hyvin tilava ja turvavälit mahdollistava koulutustila. Mikäli koronatilanteen vuoksi lähiopetus ei ole mahdollista , koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoom-ohjelmalla. Lähiopetus on kuitenkin tässä koulutuksessa ensisijainen vaihtoehto. 
 
Kouluttaja 
Riitta Malkamäki, Työnohjaajakouluttaja, Psykoterapeutti VET ja psykoterapiakouluttaja sekä henkilöstöjohdon valmentaja
Syksyllä 2020 toteutetun koulutuksen palautteissa: "Riitta on huikea ammattilainen ja oivalluttava kouluttaja. Aiheita käsiteltiin syvällisesti, mutta käytännönläheisesti."
 
Tiedustelut 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €. Hinta sisältää opetuksen.

Majoitus
Imatran Kylpylän majoituksen voi varata p. 0300 870502 tai myynti@imatrankylpylä.fi
Imatran kylpylästä lisätietoja www.imatrankylpyla.fi
 
Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.4.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2021
Hinta 390,00 €

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiuden -koulutus uudistuu. Uuden koulutusohjelman mukainen koulutus antaa koulutuksen suorittaneelle oikeuden käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä "Siria sertifioitu lyhytterapeutti".

Aika ja paikka:
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 20.9.2021 klo 10.00 - 17.00 ja 21.9.2021 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Lähiopetuspäivät:
Syksy 2021: 20.-21.9.2021, 18,10,2021, 22.11.2021, 23.11.2021
Kevät 2022: 10.1.2021, 11.1.2022, 8.2.2022, 14.3.2022 15.3.2022, 4.4.2022, 5.4.2022, 11.5.2022, 12.5.2022
Syksy 2022: ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Kevät 2023: ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin


Kohderyhmä: 
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet, täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Tavoite:
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien parissa.

Sisältö:
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamisesksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Kouluttajat: Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat
PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin

Vierailevina kouluttajina on alan huippuasiantuntijoita. Teidot vahvistuvat myöhemmin.

Suoritustapa:
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu

 • 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.
Muutokset mahdollisia.

Lisätietoja:
Sisältöasiat: Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siria Oy:ssä.
Etelä-Karjalan kesäyliopisto: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Lisätietoja hakeutumisesta:
Koulutukseen valitaan osallistuja erillisen hakulomakkeen perusteella.
Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
- Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
- mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
- Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
- Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
- Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn

Muu informaatio:
Koulutuksesta sanottua:
"Koulutus oli tosi hyvä! Sain paljon konkreettisia vinkkejä omaan työhöni ja usko itse kehittyneeni paljon asiakstyössä koulutuksen ansiosta. Koulutuksen kautta pääsin myös testaamaan lyhytterapeuttista työskentelyä, mikä oli tosi opettavaista. Koulutuksessa on ollut sopivissa mittasuhteissä sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitukset olivat erinomaisia! Harjoittelun jälkeen menetelmiä uskalsi alkaa käyttämään myös ns. oikeassa elämässä. Koulutus on lisännyt omaa osaamistani ja auttanut itseäni hahmottamaan paremmin sitä, mikä minulle työssäni on tärkeää, mihin suuntaan haluan itseäni kehittää yms. Lisäksi olen saanut uutta intoa työhön. Opetus on ollut ammattimaista ja koulutus kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja organisoitu.!

Hinta: 4700 €. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta  peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2021
Hinta 4700,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä ylipäätään asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsen johtamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Lappeenrannassa, lukuun ottamatta erillisseminaaria. Koulutus alkaa 17.-18.8.2020 ja muut vuoden 2020 lähiopetuspäivät pidetään 22.-23.9.2020, 3.-4.11.2020 ja 8.-9.12.2020.
Vuoden 2021 lähiopetuspäivät ovat: 4.-5.2.2021, 2.-3.3.2021, 20.-21.4.2021, 17.-18.8.2021, 16.-17.9.2021, 28.-29.10.2021, 25.-26.11.2021, 16.-17.12.2021.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
Aapo Pääkkö, sosinomi, VET-perheterapeutti
Eija-Liisa Rautiainen, PsT, erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451.
Kesäyliopiston toimisto puh. 010 322 9450.
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, lassi.pruuki@dialogic.fi, puh. 044 532 3965

Hinta: 7150 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1430 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 13.6.2020
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: mari.smolander@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 13.6.2020.
Kesäyliopisto seuraa tarkasti koronatilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia haastattelujärjestelyihin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen jälkeen. Opintoihin valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2020
Hinta 7150,00 €
Ilmoittaudu

Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvava ongelma. Tässä koulutuksessa pureudutaan
ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin
menetelmiin, joilla jokainen nuoria kohtaava voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa
lasten ja nuorten voimavaroja ja toipumiskykyä. Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää ja niihin liittyvää
käytännönläheistä välityöskentelyä.

Aika ja paikka
Verkossa 12.5.21, 7.6.21, 24.8.21, 20.9.21 ja 1.11.2 klo 9 - 16

Kohderyhmä
Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, vanhemmat, sote-henkilöstö, kasvatus- ja
ohjausalan ammattilaiset, koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sosiaalityöntekijät,
lastensuojelun toimijat ja muut lapsia ja nuoria kohtaavat aikuiset.

Keskeisimmät sisällöt
• Ratkaisukeskeisen ja positiivisen pedagogiikan filosofia ja arvostavan vuorovaikutuksellisen
kohtaamisen taidot
• Muksuoppi
• Koululaistaidot -kortit
• Vastuunportaat
• Myönteinen verkostotyö
• Mahdollisuuksien, voimavarojen, vahvuuksien ja edistymisen kartoitus
• Motivoiva vuorovaikutus ja nuoren/lapsen läsnäoleva kohtaaminen

Koulutuksen rakenne
Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää, ratkaisukeskeistä lasten ja nuorten kohtaamisen välityöskentelyä
ja sen raportointia, osallistujan oman kehittämistehtävän ja vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi
koulutukseen kuuluu neljän kirjan reflektointi ja niiden oppien soveltaminen lasten ja nuorten kanssa
tehtävään työskentelyyn.

Kouluttaja
Pääkouluttaja Miia Miskeljin Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), sairaanhoitaja (AMK), työnohjaaja, coach

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
900€

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.4.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2021
Hinta 900,00 €

Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun (YKS) perusteet ja välineet. Miten osallisuutta voidaan lisätä YKS:n välinein? Mitä on yksilökeskeinen työnteon tapa?

Aika ja paikka: 10.3.2021 klo 9 - 15.30
Kohderyhmä: kehitysvamma-alalla työskentelevät
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton kouluttaja Niina Sillanpää

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo@kesyli.net

Koulutuksen hinta: 165 €

Ilmoittautuminen viimeistään 24.2.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2021
Hinta 0 €
Ilmoittaudu

Miksi maahanmuuttajataustainen opiskelija ei opi? Miten mielenterveyden haasteet ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat oppimiseen? Koska on kyse varsinaisesta oppimisvaikeudesta? Miten kouluttaja voi huomioida erilaisista taustoista tulevat opiskelijat? Koulutuksessa keskitymme maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten opiskelijoiden oppimiseen ja siihen mahdollisesti liittyviin haasteisiin.

Aika ja paikka
verkossa 23. – 24.3. klo 13 – 14.30

Kohderyhmä
Kaikki maahanmuuttajataustaisten kanssa työskentelevät 

Tavoite
Tavoitteena on lisätä kouluttajien ja opettajien ymmärrystä mielenterveyden, kotoutumisen ja aikaisempien kokemusten vaikutuksesta opiskeluun. Koulutuksessa valotetaan niitä opiskelijoiden taustoihin ja elämäntilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa oppimiseen sekä käsitellään oppimisvaikeuksien esiintymistä ja tunnistamista.                    

Kouluttaja
Kouluttajana toimii pakolaisten mielenterveyden asiantuntija, psykologian tohtori Saija-Liisa Kankaanpää. Lisätietoja kouluttajasta: www.saijakankaanpaa.com

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2021
Hinta 170,00 €
Ilmoittaudu

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset eivät itse asiassa "harjoittele" joogaa, he ovat sitä! Lapsille jooga on hauskaa. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta.

Aika ja paikka: kevät 2021 Lappeenranta

Koulutuksen rakenne ja aikataulu: 
Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus- ja täydentävästä sekä syventävästä jaksosta (yht. 60 t). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 t:n harjoittelun jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30

1. osio  15.-17.10.2021 (perusjakso)

2.osio  5.-7.11.2021 (täydentävä jakso)

3.osio  18.-20.2.2022 (syventävä jakso)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille ja -opettajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille ja lastentarhanopettajille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, seurakunnan henkilöstölle, logopedeille, psykologeille, muille lasten parissa työskenteleville. 

Miten hyödynnät koulutusta ammatissasi?

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksella voit täydentää osaamistasi.

 • yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, mikäli Sinulla on terapeuttinen koulutus
 • pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu- ja sosiaalityössä (mm. erityisryhmät ylivilkkaille ja motorisista vajeista kärsiville lapsille)
 • liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseilla
 • joogaohjaajana ja -opettajana lapsijoogaryhmien vetäjänä
 • lastensuojelutyössä
 • opettajan ja lastentarhanopettajan ammatissa
 • lapsi- ja nuorisotyössä

Tavoitteet: 

 • ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • oppia johtamaan lapsijoogakursseja lapsen persoona ja olemus huomioiden sekä luomaan mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • ymmärtää ja sisäistää joogaa ja oppimateriaalia
 • oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Sisältö: 

 • jooga asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain –harjoituksia
 • kehontuntemus
 • tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
 • visualisointi
 • rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • chakrat ja energiaharjoitukset
 • kehoterapiamenetelmiä
 • somaattinen tuntemus
 • elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • tanssiterapiamenetelmät ja kineettinen tietoisuus
 • lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koe (valinnainen) Aika tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja: 
Sonja Kemppainen, Joogaopettaja (BYV), Lapsi- ja nuorisojoogaohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, pilatesohjaaja, tanssi- ja ilmaisuterapeutti

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 
1225 €, koulutuksen voi maksaa 1–4 erässä.

Ilmoittautuminen:
viimeistään 1.10.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2021
Hinta 1225,00 €