Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Omakuva työvälineenä itsetuntemukseen, ratkaisukeskeisessä hengessä kuvataiteen eri menetelmiä soveltaen. 
Omakuva ei välttämättä tarkoita peilistä tai valokuvasta työstämistä, se voi olla paljon muutakin. Lähde luottamuksellisessa ilmapiirissä matkalle itsetuntemukseen, löydä salliva, hyväksyvä katse, voimaannu, kun huomaat, että voit antaa itsellesi luvan olla juuri sitä, mitä sillä hetkellä olet.
Kuvallisen työskentelyn kautta saat elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseesi ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdinta ovat osa kurssia.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä - kiinnostus ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät!
Kurssilla käytetään omia välineitä, näistä saat erillisen luettelon vahvistuskirjeen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutukseen hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, ja nämä materiaalit sisältyvät koulutuksen hintaan.


Aika ja paikka: 
10.9. - 5.11.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ti 10.9. klo 17.00 - 20.00
ti 24.9. klo 17.00 - 20.00
ti 1.10. klo 17.00 - 20.00
ti 8.10 klo 17.00 - 20.00
ti 5.11. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: 
Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 130 €

Ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019
Hinta 130,00 €

Taideterapiaa ammattikäyttöön ja omaan hyvinvointiin -jatkokurssi

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa / työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme!

Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € /hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka: 11.9.-6.11.2019
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ke 11.9. klo 17.00 - 20.00
ke 25.9. klo 17.00 - 20.00
ke 2.10. klo 17.00 - 20.00
ke 9.10 klo 17.00 - 20.00
ke 6.11. klo 17.00 - 20.00

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kouluttaja:
Sonja Harala, kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Hintatiedot: 130 €

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019  

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritäänpuolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019
Hinta 130,00 €

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla työskenteleville suunnattu täydennyskoulutus, jossa perehdytään kroonisen liikahengittämisen sekä muiden hengityshäiriöiden terveyttä heikentäviin vaikutuksiin. Pohjana koulutukselle on maailmalla tunnettu, kliinisesti tutkittu Buteyko-menetelmä.
Koulutus antaa uudenlaisia työkaluja hierojille, fysioterapeuteille, puheterapeuteille sekä muille hengitysongelmaisten asiakkaiden parissa työskenteleville. Liikahengitys ilmiönä tunnetaan, mutta ongelman hoitamisen keinot ovat olleet puutteelliset. Hoitava hengitys HB paikkaa tätä puutetta.
Koulutuspäivään sisältyy teoriaopetuksen lisäksi hengitysharjoituksia, joiden avulle kukin osallistuja voi merkittävästi kohentaa myös omaa terveyttään. 

Aika ja paikka
5.10.2019 klo 9.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulun tilat)                    

Kohderyhmä:
Terveyden ja hyvinvoinnin aloilla työskentelevät, hierojat, fysioterapeutit, puheterapeutit sekä muut hengitysongelmaisten asiakkaiden kanssa työtä tekevät.                               

Sisältö:
  * Hoitavan Hengityksen tavoitteet
  * Buteyko-menetelmän periaatteet
  * Ylihengittäminen / liikahengittäminen; ilmiön synty, ulkoiset merkit sekä sen aiheuttamat oireet
  * Lapsen hengitystavan pitkälle aikuisuuteen ulottuvat terveysvaikutukset
  * Hoitava Hengitys hoitomuotona. Häiriintyneen hengityksen normalisoiminen tuo helpotusta astman, kroonisen tukkoisuuden, unihäiriöiden, kuorsauksen, uniapnean sekä stressin ja paniikkihäiriön oireisiin.
  * Mielen ja hengityksen kaksisuuntainen yhteys
  * Hyvän hengityksen merkitys jaksamiseen ja kestävyyteen liikkuessa                                            

Kouluttaja:
Marketta Manninen, MBPI, Buteyko-ohjaaja, Hoitava Hengitys -ohjaaja                                   

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                                                       

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 21.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2019
Hinta 190,00 €

Detect & Treat Pain – Stimulaatiohoidot kivun hoidossa 

Miten ja kenelle käytät stimulaatiohoitoja ja miten ohjaat niiden käyttöä potilaillesi? 

Stimulaatiohoitoja käytetään runsaasti. Hoitokäytännöt ovat kuitenkin hyvin kirjavat ja parhaimman tehon saavuttamiseksi hoitoja kannattaa käyttää suunnitellusti. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimustiedon valossa stimulaatiohoitojen käyttömahdollisuuksia parhaimman mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Koulutus painottuu TNS -hoitomenetelmien käyttöön sekä niiden ohjaukseen. 

Kohderyhmä:
Stimulaatiohoitoja työssään ohjaavat ja käyttävät sekä niiden käyttöä suunnittelevat terveydenhuollon ammattilaiset; erityisesti fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä näille aloille opiskelevat 

Aika ja paikka: 
1.10.2019 klo 9-16 Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoitteet:
Hallita erilaisten stimulaatiohoitojen sekä erityisesti TNS-hoidon käyttö kivun ja siihen liittyvien tavallisimpien oheisoireiden hoidossa. Ymmärtää erilaisten stimulaatiomenetelmien valinta sekä todennäköisimmin parhaiden että pieniriskisimpien stimulaatioalueiden käyttö erilaisissa hoitotilanteissa. 

Sisältö:
Kivun fysiologia ja patofysiologia 
Kipuradaston toiminta 
Erilaiset stimulaatiohoidot sekä niiden vaikutusmekanismit 
Tutkimusnäyttö erilaisten kiputilojen stimulaatiohoidoissa 
Neuropaattiset kiputilat ml CRPS 
Niveloireet 
Leikkauksien kuten polvi- ja spinaalikirurgian jälkeinen kipu 
Kuukautiskivut 
Suu- ja kasvokipu 
Sepelvaltimotaudin kipuoireet 
Polven nivelrikko 
Aivoinfarktin jälkeinen olkakipu 
Krooninen alaselkä- ja niskakipu 
Aaveraajakipu 
Diabeettinen neuropatia 
TNS-laitteen säädöt sekä erilaiset stimulaatiomuodot
Stimulaatiotavan ja hoitoalueen valinnan periaatteet 
Taajuudet, hoitoajat ja hoidon intensiteetti sekä käyttövälit 
Vasta-aiheet hoidoille 
Hoitojen sivuvaikutukset sekä sivuvaikutusriskin minimointi 
Perustietoa takajuostestimulaattorihoidosta 

Opetus painottuu TNS-hoitoihin ja koostuu luento-opetuksesta, demonstraatioista ja käytännön harjoitteista. Kurssilla on käytössä TNS-laitteita mutta ota mukaan myös oma laitteesi, jotta sen käyttö ja hallinta tulevat kurssin aikana tutuksi. 

Kouluttaja:
Anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari (kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen psykoterapian ryhmänohjaaja- ja lyhytterapiapätevyys) 

Tiedustelut: 
Koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Hinta: 295 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 17.9.2019 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2019
Hinta 295,00 €

Unen fysiologia, ongelmat ja lääkkeettömät hoidot

Riittävä uni on ihmisen perustarpeita. Unen häiriöt voivat aiheuttaa monenlaista kärsimystä ja uni on herkkä häiriintymään. Unihäiriöiden hoidossa lääkkeettömät menetelmät ovat useimmiten suositeltavimmat. Uneen ja nukkumiseen liittyy myös erilaisia uskomuksia joita tarkastelemalla ja joiden kanssa työskentelemällä voidaan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin nukkumistaan sekä purkaa siihen mahdollisesti liittyviä ongelmallisia uskomuksia.
 
Aika ja paikka:
2.-3.10.2019 klo 9.00 – 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä:
Uniongelmaisia kohtaavat ja hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt
 
Tavoitteet:
• Ymmärtää unen fysiologia ja siihen vaikuttavat tekijät eri ikäkausina
• Antaa riittävä perustietous psykoedukaatiota varten unesta ja unen häiriöistä
• Ymmärtää ja osata käyttää unettomuuden ja muiden unihäiriöiden arviointiin liittyvät perusmenetelmät
• Hallita tavallisimmat unen häiriöiden hoidossa käytettävät kognitiiviset sekä rentoutusmenetelmät
• Hallita 6-8 tapaamiskerran kognitiivinen hoitomalli sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa

Sisältö:
• Unen fysiologia ja vaikutukset elimistöön
• Unihäiriöiden vaikutukset terveyteen 
• Lasten ja nuorten unen ja unihäiriöiden erityispiirteet
- fysiologiset muutokset murrosiässä
- teini-ikäisten uniongelmien ennaltaehkäisy 
• Ikääntymisen vaikutus uneen ja ikääntyneen unen erityispiirteet
• Erilaisten nautintoaineiden vaikutukset uneen
• Akuutin unihäiriön kroonistumisprosessi
• Tavallisimmat unihäiriöt ja niiden tunnistaminen
- unihäiriöihin liittyvät riski- ja taustatekijät sekä niihin vaikuttaminen
- unettomuus
- uni-valve –rytmin häiriöt
- uniapnea
- muut uneen liittyvät erityishäiriöt
- unipolygrafia tutkimusmenetelmänä
• Unipäiväkirjan käyttötilanteet ja tulkinta
• Tavallisimmat sairaudet sekä lääkkeet unihäiriön aiheuttajina
• Vuorotyön ja pitkien työvuorojen vaikutukset uneen
• Unen yhteys psykiatrisiin häiriöihin
• Liikaunisuus ja päiväaikainen väsymys
• Unen lääkehoito ja siihen liittyvät haasteet
• Unettomuuden lääkkeetön hoito 
• Unihygienia
- uneen ja nukkumiseen liittyvät tavallisimmat uskomukset sekä niiden merkitys hoidossa
- toiminnalliset menetelmät 
- stressinhallintakeinot
- huolihetki
- rentoutus- ja tietoisuusharjoitteet
- kognitiivinen malli unihäiriön hoidossa (CBT-I)
- uniryhmätoiminta eli 6-8 tapaamisen ryhmäinterventiot
• Unilääkityksen purkaminen ja purun erityispiirteet ikääntyneillä
• Vaikean unettomuuden hoito
• Käypä hoito –suositus unihäiriöistä

Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista sekä käytännön harjoittelusta pareittain tai pienryhmissä.

Kouluttaja:
Anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari, psykoterapeutti (kognitiivisintegratiivinen), kivunhoidon erityispätevyys

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Leena Salonen, p. 010 3229461 leena.salonen@kesyli.net

Hinta: 495 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 18.9.2019 mennessä www.kesyli.net 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2019
Hinta 495,00 €

Aika ja paikka
15.10.2019 klo 10.00 – 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä
Koulutuspäivä on tarkoitettu sinulle opetus- ja kasvatusalan ammattilainen, erityisesti, jos toimit koulunkäyntiavustajana

Sisältö
Koulutuspäivän aikana käymme läpi, mitä on läsnäoleva, arvostava ja myötätuntoinen oppilaan kohtaaminen ja miten voit kehittää sitä. Opit, miten voit auttaa läsnäolevalla työoteella oppilaitasi paremmin. Läsnäoleva työote auttaa myös sinua itseäsi keventämään työkuormaa. Aloitamme omista läsnäolo- ja tunnetaidoista ja saat mukaasi konkreettisia harjoituksia, joita voit soveltaa omassa työssäsi.
Päivä sisältää tietoa, keskustelua ja harjoituksia.

Osallistujamäärä max 20 henkilöä

Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2019
Hinta 180,00 €

Aika ja paikka: 
Aloitus 3.10.2019 klo 10 - 16 ja 4.10.2019 klo 9 - 15
Muut koulutuspäivät: 7. - 8.11.2019, 28. - 29.11.2019, 12. - 13.12.2019, 9. - 10.1.2020 ja 30. - 31.1.2020

Kohderyhmä:
kaikki ammatissaan taideterapeuttisia menetelmiä tarvitsevat, ohjaajat, kouluttajat

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®.

Koulutus alkaa ohjaustason peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.

Koulusohjelmassamme opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua. Opiskelija perehtyy ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja työtapoihin, hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Ratkaisukeskeisen taideterapian peruslinja (menetelmäkoulutus):

Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen,  yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä  jomassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen: ”Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®”

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista

 1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista
 2. Ryhmän kanssa työskentelystä
 3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta
 4. Verkko-opiskelusta
 5. Kirjallisuudesta
 6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Koulutuksen kesto: 
Lähiopetusta 10 seminaarikertaa ja kaksi vertaisryhmäpäivää, 20 op.

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta:
2590 € sisältää taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti lähiopetuspäivinä. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Ilmoittautuminen:
viimeistään 19.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 2590,00 €

Haluaisitko vahvoja työkaluja nykyiseen työhösi? Nyt on hyvä hetki tarttua kesäyliopiston koulutukseen. Syksyllä aloitetaan ammattitaitoisella ja kannustavalla kouluttajaryhmällä.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Tässä linkki useasti kysyttyihin kysymyksiin; https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

Aika ja paikka 
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 7.10.2019 klo 10.00 - 17.00 ja 8.10.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Ensimmäiset koulutuspäivät 
ma 7.10.2019
ti 8.10.2019
ma 11.11.2019
to 11.12.2019

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä, soveltuva kirjallisuus, n. 12 kirjaa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeminen
Koulutuksen haku tapahtuu seuraavasti:
kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin ja palauta se viimeistään 23.9.2019
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 3900 € 1. erä lokakuu 2019, 1300 €, 2. erä huhtikuu 2020, 1300 € ja 3. erä lokakuu 2020, 1300 €

Hakuaika opintoihin päättyy 23.9.2019.
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2019
Hinta 3900,00 €
Aika ja paikka:
15.10.2019 klo 9 - 15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä:
Asumisyksiköiden ja toimintakeskusten työntekijät

Ohjelma: 

9.00 Esittäytyminen.
- Mistä me yleensä jutellaan. Miksi puhetta tukevia ja korvaavia keinoja tarvitaan?
- Eleharjoitus

Miksi Kyllä - Ei-kommunikointi ei riitä
-  Harjoitus

Toiminnan ohjauksen tukeminen kuvilla ja piirtäen
- Piirtämisharjoitus

Kuvien käyttö kommunikoinnissa
- Toimintatauluharjoitus + kommunkointikansioharjoitus

11.30-12.30 Lounas

12.30 Viittomat kommunikoinnissa (mikäli kaikille viittomat jo todella tuttuja, niin tämän voi jättää pois)
- opetellaan n. 20 perusviittomaa

Kommunikointisovelluksia, niiden mahdollisuudet
  GoTalkNOW, Predictable, Roihu tai AACi 

Kouluttaja:
puheterapeutti Ulla Sergejeff

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 180 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 1.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2019
Hinta 180,00 €
Toiminnallisia menetelmiä toimintaterapeutin työkalupakkiin -täydennyskoulutus tarjoaa työkaluja niille ammattilaisille, jotka kaipaavat luovia välineitä potilastyöhön. Koulutus perustuu kokemuksellisuuteen, itse tekemiseen ja oivaltamiseen. Pohdimme ryhmänä välineiden soveltamis-, porrastamis- ja käyttömahdollisuuksia kunkin asiakaskunnan tarpeisiin. Koulutuksessa tutustutaan: kirjallisuusterapeuttisiin, kädentaidollisiin käyttömahdollisuuksiin, kuvan ja valokuvan sekä toiminnallisten menetelmien käyttöön toimintamahdollisuuksien arviointiin.
 
Aika ja paikka: 
18. - 19.10., 15. - 16.11., ja 13. - 14.12.2019 pe klo 10 -  17 ja la klo 9 - 16
Imatralla, kesäyliopiston koulutustila Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä: Toimintaterapeutit
 
Kouluttaja:
Toimintaterapeutti AMK, ammatillinen opettaja, ryhmänohjaaja ja kirjallisuusterapeutti Satu Nieminen

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 520 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 4.10.2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2019
Hinta 520,00 €
Koulutuksessa saa perustietoja seksuaaliohjauksen työkentästä. Aihealueet käsittelevät seksuaalisuutta laaja-alaisesti yleisellä tasolla sekä antaa suuntaviivoja seksuaalikasvatus ja -ohjaustyölle varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä asiakkaan ohjaukseen mm. seuravalmennuksessa, nuorisotyössä tai neuvolavastaanotolla. Koulutus soveltuu lyhytkoulutukseksi mm. seksuaalikasvatusstrategian, opetussuunnitelman ajantasaistamisen tai uusien työkäytäntöjen tueksi. Koulutuksen tavoite on lisätä tietoa seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, asenneilmapiiristä ja nykypäivän haasteista.
 
Aika ja paikka:
Imatralla 4. - 5.11.2019 klo 9 - 16, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä: 
Koulutukseen voivat osallistua opettajat, erityisopettajat, lasten- ja nuorten ohjaajat, valmentajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, opetus- ja kasvatusalan esimiehet sekä sairaanhoidon työntekijät.
 
Koulutuksen sisältö: 

Aiheet 1 pv:
seksologian peruskäsitteistö
seksuaalisuuden kasvun vaiheet muutoksessa
seksuaalisuuden asenteet, tietoisuus ja tasavertaisuus
kysy mitä haluat; keskustelua aiheista työnohjauksellisesti

Aiheet 2 pv:
ohjaajan ammatti-identiteetti seksuaalikasvatuksessa
tämän ajan ilmiöt ja haasteet esim. porno, grooming, lastenkeskinäinen seksuaalinen ahdistelu
kodin ja koulun roolit
kysy mitä haluat; keskustelua aiheista työnohjauksellisesti

Kouluttajat: 
Katariina Pohjoiskangas: parisuhde – ja seksuaalineuvoja seksuaaliterapeutti, ja -pedagogi, ammatilinen opettaja,
neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija, Suomen seksologisen seuran kasvatusjaoston jäsen

Jaana Mäntylä: parisuhde – ja seksuaalineuvoja, työnohjaaja, eroseminaariohjaaja, erityisopettaja, NLP – master, mentaali- työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 390 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2019
Hinta 390,00 €
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden vähentäminen sekä erityishuoltolain määräysten vaikutus ja soveltaminen käytännön työhön.
 
Kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta tarkastellaan tässä koko päivän koulutuksessa erityishuoltolakiin tehtyjen muutosten ja YK:n vammaissopimuksen (10.6.2016) kautta. Päivässä käydään läpi mitä laki ja vammaissopimus edellyttävät palveluntuottajilta ja jokaiselta arjen toimijalta/ lähityöntekijältä omassa työssä, kohtaamisessa ja ratkaisuissa. Päivässä korostuvat itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittamisen vähentäminen. Päivä mahdollistaa osallistujien omien tapausesimerkkien käsittelyä.
 
Aika ja paikka:
20.11.2019 klo 10.00 - 16.00 
Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä:
Kehitysvamma-alan ammattilaiset
 
Kouluttaja:
Kehitysvammaliiton asiantuntija Jonna Salomaa
 
Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 190 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2019
Hinta 190,00 €

Opettajien tunnetaito-osaaminen on merkittävä taito, sillä työ on pitkälti vuorovaikutusta. Opettaja kykenee parhaiten ohjaamaan oppilasta kehittämään omaa tunnetaito-osaamistaan, kun hän ensin pystyy tunnistamaan omat, erilaisissa tilanteissa nousevat tunteet ja osaa säädellä toimintaansa.
Koulutuksessa keskitytään omien tunnetaitojen havaitsemiseen ja kehittämiseen erityisesti kasvattajuuden näkökulmasta.

Aika ja paikka
5.11.2019 klo 10.00 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä
Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Sisältö 
Millaisia tunteita työ herättää? Miten tunnistan erilaisia tunteita? Miten toimin viisaasti tunteitteni kanssa, jotta minulla ja lapsilla / nuorilla, joiden kanssa työskentelen, on hyvä olla?

Koulutuspäivän teemat:
  * Tutustutaan omaan sisäiseen tilaan ja tunneilmastoon
  * Miten kohtaan hankalia tunteita ja miten olen niiden kanssa
  * Miten lisään myönteisiä tunteita
  * Miten myötätunto itseäni sekä muita kohtaan auttaa minua arjen eri tilanteissa

Osallistujamäärä max 20 henkilöä

Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2019
Hinta 180,00 €

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon työntekijöille. Koulutuksessa paneudumme hoito- ja kuntoutustyössä vaikuttaviin monikulttuurisuuden ilmiöihin, mitä tulee ottaa huomioon

 • maanpako – pakolaisuus – maahanmuutto – turvapaikka – oleskelulupa - integraatio
 • kulttuuriset tekijät vuorovaikutuksessa: tavat, tottumukset, yhteisöllisyys – yksilöllisyys, sukupuolinäkemykset jne
 • miten ymmärtää toinen toista ja luoda keskustelulle siltaa sekä tulkkiavusteinen työskentely
 • toiminnallisuus hoito- ja kuntoutustyössä, mm. Keho ja mieli -harjoitteet

Teemme ryhmä- ja paritehtäviä sekä käytännön harjoituksia teeman ympäriltä. Tutustumme uusimpaan käsikirjamateriaaliin sekä tutkimustietoon ja pyrimme viemään sitä käytäntöön omassa työssä.

Aika ja paikka:

Imatralla 18.11.2019 klo 10 -  16, Imatran kylpylä

Kohderyhmä:
terveydenhuollon työntekijät
 
Kouluttaja: 
Satu Nieminen, toimintaterapeutti, FM, ammatillinen opettaja
 
Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.11.2019
Hinta 170,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.


Aika: (ti-to, klo 8.00-18.00):

19.-21.11.2019
17.-19.12.2019
21.-23.1.2020
25.-27.2.2020
24.-26.3.2020
21.-23.4.2020
 

 

Paikka: 
Lappeenranta (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä: 
Sinulle, joka haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi matkalla syvempään yhteyteen ja sujuvampaan yhteistyöhön itsesi ja muiden kanssa. Suosittelemme tätä koulutusta tueksi kasvattajille, opettajille ja vanhemmille, terveydenhoitoalalle, erilaisten ryhmien ohjaajille, esimiehille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, sovittelijoille, HR-työntekijöille, työhyvinvointi-henkilöstölle, sekä kaikille itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneille!

Rakentavan Vuorovaikutuksen Ohjaajat eli RVO:t kutsutaan mukaan myös yhteiseen salaiseen fb-ryhmään, jossa voi verkostoitua, tutustua kollegoihin, saada vertaistukea ja jakaa onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan ja pyytää empatiaa. RVO:t kutsutaan perheineen myös perinteisille NVC-kesäleireille ja –talvileireille. Sen lisäksi kouluttaja järjestää muuta lisäkoulutusta.

Miksi tämä koulutus?

Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Tästä ovat tutkijat, johtajat, konsultit, terapeutit, opettajat, vanhemmat, aviopuolisot jne. pitkälti samaa mieltä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa juuri niitä tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja kaivataan monella alueella tämän päivän yhteiskunnassamme.

Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän, vaikka jo tiedetään sen olevan niin tärkeä osa inhimillistä kanssakäyntiä. Vuorovaikutustaitoja voi ja tarvitsee oppia, harjoitella ja kehittää. Nonviolent Communication -prosessi antaa vuorovaikutukseen tehokkaat työkalut ja auttaa syventämään yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin sekä ylläpitämään sen hankalissakin tilanteissa.

Mitä on NVC?

Koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin, jonka kehittämisen PsT Marshall B. Rosenberg aloitti jo 60-luvulla. Yksi perusoletuksista NVC-filosofian mukaan on se, että kaikki mitä ihminen tekee on yritys tyydyttää universaaleja, inhimillisiä perustarpeita - jokaisessa elämän hetkessä. Jos haluamme kehittää yhteiselomme sujuvammaksi ja väkivallattomammaksi, on tärkeää tiedostaa ja sanallistaa omia ja muiden tarpeita ja kehittää vastuullisia keinoja niiden tyydyttämiseksi. Yritämme usein tyydyttää ja ilmaista tarpeitamme, joita emme itse edes tiedosta. NVC:n opiskelussa yksi tärkeä painopiste onkin tämän tarvetietoisuuden kehittämisessä, jotta voisimme ymmärtää, ilmaista ja kuulla itseämme ja toisia selkeämmin ja syvemmällä tasolla.

NVC -prosessilla pyritään kehittämään ihmistuntemusta ja konkreettista kielenkäyttöä, jotta tulkintojen, leimojen, viholliskuvien sekä tuomitsevan ajattelemisen ja puhumisen sijaan ilmaistaan havaintoja, tunteita ja tarpeita sekä selkeitä pyyntöjä. Näitä harvinaisen selkeitä askeleita sovelletaan itseilmaisussa, itsen ja toisten empaattisessa kuuntelemisessa sekä sovittelussa. Aktiivinen kuuntelu ja rehellinen itseilmaisu ovat taitolajeja, joita kurssilla harjoitellaan monella eri tavalla keskittymällä oman elämän tilanteisiin ja haasteisiin.

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

Hinta: 
2700 €. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira!

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

lmoittautuminen koulutukseen
viimeistään 5.11.2019 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.11.2019
Hinta 2700,00 €

Mietitkö mistä saisit keinoja hyvinvointiin ja jaksamiseen? Kamppailetko stressin, ahdistuksen tai itsekritiikin kanssa? Suhtaudutko ymmärtäväisesti muita kohtaan, samalla ollen itsesi kovin arvostelija? Toivotko, että voisit löytää ystävällisempää ja lämminhenkisempää suhdetta itseesi, mutta et tiedä miten? Nämä ovat tavallisia kokemuksia joiden kanssa moni kamppailee tänä päivänä. 

Itsemyötätunto tarkoittaa käytännössä sitä, että kohtelee itseään yhtä hyvin kuin kohtelisi läheistä ystävää, erityisesti vaikeina hetkinä. Itsemyötätunto on merkityksellinen taito, koska se on tieteellisten tutkimustulosten ja asiakaskokemusten mukaan oiva tapa vähentää stressiä, lisätä elämäntyytyväisyyden kokemusta ja vahvistaa henkistä sinnikkyyttä esimerkiksi muutostilanteissa. Koulutuksessa tulet oppimaan:

- Mitä itsemyötätunto on ja milloin se voi olla hyödyllistä minulle? 

- Miten voin vahvistaa itsemyötätunnon taitoa itsessäni? 

- Miten käytän tätä taitoa arjessa esimerkiksi itsekritiikin tai huoliajatusten iskiessä? 

Kouluttaja:
Ronnie Grandell on itsemyötätuntoon erikoistunut työterveyspsykologi ja johtajuuscoach. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen tietokirjan itsemyötätunnosta nimeltä ”Itsemyötätunto” ja sille jatkoteoksen ”Irti itsekritiikistä”. Päivätyökseen Grandell työskentelee työterveyspsykologina Terveystalo Pulssissa Turussa. Hän on vuosien varrella myös sparrannut johtajia, asiantuntijoita, urheilijoita ja muusikoita suorituskyvyn nostamiseen ja elämästä nauttimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutus on verkkokoulutus, johon voi osallistua omalta tietokoneeltasi. Villasukat jalkaan ja rento asento. Saat ohjeet luennon kuuntelemiseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika: 11. - 12.12.2019 klo 13 - 15
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 150 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 27.11.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.11.2019
Hinta 150,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä ylipäätään asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsen johtamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Lappeenrannassa, lukuun ottamatta erillisseminaaria. Koulutus alkaa 17.-18.8.2020 ja muut vuoden 2020 lähiopetuspäivät pidetään 22.-23.9.2020, 3.-4.11.2020 ja 8.-9.12.2020. Vuoden 2021 koulutuspäivät ilmoitetaan helmikuussa 2020.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
Päivi Jordan-Kilkki, MuM, musiikkiterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja
Aapo Pääkkö, sosinomi, VET-perheterapeutti
Eija-Liisa Rautiainen, PsT, erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, lassi.pruuki@dialogic.fi, puh. 044 532 3965

Hinta: 7150 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1430 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 4.5.2020
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 16.5.2020.
Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen jälkeen. Opintoihin valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Ilmoittautuminen päättyy 4.5.2020
Hinta 7150,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6.-7.9.2018,  27.-28.9.2018, 6.-7.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Vuoden 2019 lähiopetuspäivät: 8. - 9.1.2019, 19. - 20.3.2019, 2. - 3.5.2019, 15. - 16.8.2019, 12. - 13.9.2019, 1. - 2.10.2019, 31.10. - 1.11.2019, 3. - 4.12.2019

Järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään perjantaina 10.8.2018

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 6900,00 €