Ammatillista osaamista ja omaa kehittymistä kesäyliopistosta

Ammatillista osaamista ja omaa kehittymistä kesäyliopistosta

Kesäyliopistolla on tarjolla lukuisten täsmäkoulutuspäivien lisäksi myös pitkiä, syventävää tietoa tarjoavia koulutuskokonaisuuksia.
 

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op - Solution Focused Art® -koulutusohjelma

- työssään ratkaisukeskeisyyttä ja taideterapiaa hyödyntäville
Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen,  yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä omassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen: ”Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®”
 

Yhteisöhoidon ohjaajakoulutus 25 op 2019 - 2021 

 - koulutukseen voivat hakea erilaisissa hoito-, kuntoutus-, ja kasvatusyhteisöissä työskentelevät, mukaanlukien esimiehet ja muu henkilöstö. 
Yhteisöhoidon tavoitteena on yksilön eheytyminen, identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutos: itseensä luottava ja vastuullinen ihminen. Koulutuksessa tavoitteisiin syvennytään tarjoamalla asiakkaille vastuuta, osallistumista, luottamusta ja oikean elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. Kuntoutumisen ja kasvun perusta on siinä, että henkilö kokee olevansa yhteisössä hyväksytty ja turvassa.
Katso lisää www.kesyli.net/koulutukset/2259

 

Psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 45 op 2019-2020

- psykoterapiaopintoihin hakeutuville sekä ratkaisukeskeistä osaamista tarvitseville 
Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.
 

Taideterapia ammattikäyttöön ja omaan hyvinvointiin –jatkokurssi

- niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa / työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme!.