Kesäyliopisto tasapainottaa talouttaan keskittämällä toimiston yhdelle paikkakunnalle

Kesäyliopisto tasapainottaa talouttaan keskittämällä toimiston yhdelle paikkakunnalle

Itä-Suomen yliopistoseura ry:n hallitus päätti yksimielisesti keskiviikkona 22.1. kokouksessaan ylläpitämänsä Etelä-Karjalan kesäyliopiston talouden tasapainottamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Kesäyliopistolla on takanaan neljä tappiollista vuotta ja vuoden 2019 tilinpäätöksen tappion ennakoidaan olevan noin 30 000 euroa Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kesäyliopistolle viime vuonna antamasta tuesta huolimatta. Vuosien 2020 ja 2021 talousennusteet ovat myös tappiollisia ja hallitus katsoi talouden tervehdyttämisen välttämättömäksi.

Kesäyliopiston talouden tasapainottaminen nollatulokseen edellyttäisi yhden työntekijän irtisanomista ja lisäksi tiukkaa talouskuria. Hallituksen puheenjohtajisto on käynyt keskustelut kesäyliopiston kuuden työntekijän kanssa valitettavasta tilanteesta. Keskustelujen päätteeksi kesäyliopiston henkilöstö teki hallitukselle esityksen, että säästöt etsittäisiin irtisanomisen sijasta toimiston keskittämisestä yhteen pisteeseen Lappeenrantaan. Itä-Suomen yliopistoseuran hallitus päätti irtisanomisen sijasta tarttua henkilöstön tekemään esitykseen ja keskittää toimistopalvelut yhteen pisteeseen Lappeenrantaan.

-Toimistopalvelujen sijainnilla ei ole vaikutusta kesäyliopiston Imatran koulutustarjontaan. Imatralla järjestetään jatkossakin kaikki sellainen avoimen korkeakouluopetuksen ja muun koulutuksen tarjonta, jolla seudulla on tarvetta ja kysyntää. Tätä hallitus edellytti päätöksessään, rehtori Mari Smolander sanoo.