Kesäyliopiston LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op

Kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot - uusi reitti LUT kauppakorkeakoulun opiskelijaksi

Kauppatieteiden opintoihin pyrkii vuosittain runsaasti enemmän opiskelijoita kuin aloituspaikkoja on tarjolla. Suosiota selittää hyvä työllistyminen monipuolisiin ja koulutusta vastaaviin tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Lappeenrannassa ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lahdessa käynnistävät syksyllä 2019 Kesäyliopiston LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot (60 opintopistettä) avoimina yliopisto-opintoina yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Opetusta toteutettaessa hyödynnetään LUT kauppakorkeakoulun opetushenkilöstön lisäksi alueilla olevaa korkeakouluosaamista.

Väyläopinnot koostuvat LUT kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista. Opinnot toteutetaan kesäyliopistoissa iltaisin ja viikonloppuisin lukuvuosien 2019-2021 välisenä aikana. Opinnot ovat maksullisia.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa perehdytään keskeisiin liike-elämään ja talouteen liittyviin käsitteisiin ja teorioihin. LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Opinnot hyvin tiedoin suoritettuaan maksimissaan 30 opiskelijaa voi jatkaa kauppatieteiden opintoja suoraan tutkinto-opiskelijana LUT kauppakorkeakoulussa Lappeenrannassa.

Hakuaika Kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 4.7.- 28.8.2019. Kesäyliopistoissa Lappeenrannassa ja Lahdessa toteutettaviin opintoihin otetaan yhteensä 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso lisää opinnoista www.kesyli.net/koulutukset/2383