Selvitys kesäyliopistotoiminnan siirtämiseksi LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen käynnistyy

Selvitys kesäyliopistotoiminnan siirtämiseksi LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen käynnistyy

LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto selvittävät mahdollisuutta kesäyliopistotoiminnan siirtymiseksi ammattikorkeakoulun yhteyteen vuonna 2021. Selvityksestä on keskusteltu kummankin organisaation hallituksissa.

Nykyisin kesäyliopistoa ylläpitää yhdistysmuotoinen Itä-Suomen yliopistoseura ry. LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto selvittävät toiminnan organisoimista osakeyhtiöksi, jonka omistaisi kokonaan LAB-ammattikorkeakoulu. Mikäli vuoteen 2021 suunniteltu toiminnan siirtäminen toteutuu, edellyttää se uuden toimiluvan hakemista kesäyliopistolle.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto toimii Lappeenrannassa ja Imatralla ja sillä on kuusi vakinaista työntekijää. Sen toimintatuotot ovat vuosittain noin 0,6 – 0,9 miljoonaa euroa. Kesäyliopistot saavat toimintaansa valtionosuusrahoitusta, jonka lisäksi merkittävä osa koulutuksen kustannuksista katetaan opiskelijamaksuilla ja kuntien avustuksilla.

Kesäyliopistot ovat osa vapaata sivistystyötä. Ne ovat alueellisia oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta.

Etelä-Karjalan kesäyliopiston tarjonnassa painottuvat ne korkeakoulutuksen alat, joita alueen muut korkeakoulutoimijat eivät tarjoa. Tarjonnassa on kattavasti muun muassa varhaiskasvatukseen, kasvatustieteeseen, oikeustieteeseen sekä humanistisiin aloihin liittyvää korkeakoulutasoista koulutusta.

”Olemme iloisia ja tyytyväisiä suunnitelmasta. Alueemme korkeakouluopiskelijat saavat meidän tarjonnastamme lisää mahdollisuuksia. Me puolestamme hyötyisimme korkeakouluyhteisön laajemmasta osaamisesta verkkokoulutuksissa ja muussa koulutuksen kehittämisessä”, sanoo Mari Smolander, kesäyliopiston rehtori.

Kesäyliopisto on kuluneen vuoden aikana pohtinut toimintansa tulevaisuutta ja kehittämisen mahdollisuuksia yhteisprojektissa Etelä-Karjalan liiton kanssa.

”Uskon, että kesäyliopiston mahdollinen siirtyminen LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen vahvistaisi entisestään maakuntamme korkeakoulukeskittymää”, iloitsee Matti Viialainen, maakuntajohtaja Etelä-Karjalan liitosta.

 

Lisätietoja:

Mari Smolander, rehtori, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, puh. 050 – 441 4345

Merja Heino, vararehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, puh. 040-760 5533

Matti Viialainen, maakuntajohtaja, Etelä-Karjalan liitto, puh: 044 – 770 0515
 

LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa 1.1.2020, kun Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät.