Sosiaalityön tutkintotavoitteinen opiskelu kesäyliopistossa

Sosiaalityön tutkintotavoitteinen opiskelu Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan kesäyliopisto tarjoaa Sinulle mahdollisuuden opiskella sosiaalityön pääaineen kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja Lappeenrannassa Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opinnot on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille sopivaksi. Opetus ja ohjaus tapahtuvat joustavasti sekä verkkoympäristössä että ilta- ja viikonloppuopintoina.

Opinnot alkavat syksyllä 2019 sosiaalityön perusopinnoilla 25 op
Syksyllä 2020 jatketaan opintoja sosiaalityön aineopinnoilla 35 op
Voit suorittaa Etelä-Karjalassa sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot, sivuaineopintoja sekä myös tutkinnossa vaadittavia opintoja kuten kieli- ja viestintäopintoja, mahdollisesti myös kanditutkielman ja käytännön harjoittelu 2 –osuuden.

Alustavia tunnusteluja mahdollisesta maisteriohjelmasta alueella kartoitetaan ja tästä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Aika ja paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, aloitus syksyllä 2019
Koulutukset järjestetään kesäyliopiston koulutustilassa Kimpisen koululla osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Kohderyhmä                          
Opinnot soveltuvat ensisijaisesti niille, jotka tavoittelevat sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Johdanto sosiaalityön perusopintoihin Lappeenrannassa
3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Sosiaalityön perusopintojen 25 op opiskelu Etelä-Karjalan kesäyliopistossa Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaan
- tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan)
- opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt
- mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu?
Itä-Suomen yliopiston edustaja ja kesäyliopiston henkilökunta

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) AY5513107
2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op) AY5513109
3. Sosiaalityön käytäntö (5 op) AY5513105
4. Tutkiva sosiaalityö ( 5op) AY5513108
5. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) AY5513106                               

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta
9.9. - 15.11.2019 
   Suoritustapaverkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)
    chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18-20 

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
   
Ajankohta: Luennot kesäyliopistolla 25.-26.10.2019 Professori Riitta Vornanen ja 8.-9.11.2019 nuorempi tutkija Janissa Miettinen
   Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa
   Oppimistehtävän palautus: 5.12.2019

3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020 
   Suoritustapa: videotallenne- tai nettiluennot kesäyliopistolla ( tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin), ryhmätyöskentely lähituutorin kanssa ja tentti

4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 3.2. - 30.4.2019 
   Suoritustapa: Verkkoseminaari ja käytännön harjoittelu ( 30 h)

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 2.3. -22.5.2019, chat-ohjaus (yksi ilta)
   Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee

Hinta 490 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €)

Ilmoittaudu sosiaalityön perusopintoihin tästä 
 

Opinnot jatkuvat syksyllä 2020 sosiaalityön aineopinnoilla 35 op

Aineopintojen opintojaksot:
Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op)
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Sosiaalityön käytännön työmenetelmät (5 op)
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)
Sosiaalityön etiikka (5 op)
Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op)

Hinta              
Alustavasti 690 €. Hinta varmistetaan keväällä 2020

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, mari.smolander(a)kesyli.net, p. 010 322 9451

 

TIEDOTUSTILAISUUS OPINNOISTA

Aika ja paikka                          
Torstaina 9.5.2019 klo 17.00
Kesäyliopiston tiloissa Lappeenrannassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23.
Paikalla opinto-ohjaaja Leila Saramäki Itä-Suomen yliopistosta sekä kesäyliopiston henkilökuntaa.
Tervetuloa!